NIEUWE CD - ShantyNederland

NIEUWE CD
Onze nieuwe CD "Schuif maar aan" is vanaf heden voor 6,50
euro te koop Wilt u deze per post ontvangen, maak dan 9
euro (incl. verzendkosten) over op onze bankrekening::
NL62 RABO 01013342 57 onder vermelding van CD en uw naam
en adres. Binnen een week krijgt u die dan in de bus.