Uitvoerige info

DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
1
Overzicht van de testen in deze toelichting
1. Ogenzicht test (visus kaart)
2. Gehoor test (audiometrie)
3. Buikomvang-meting
4. Meting vetgehalte
5. Bloeddruk meting (bloeddruk meter)
6. Spirometertest (spirometrie)
7. Health en Fitness test (Dyna-Vision™ test)
8. Urinetest (Combur strips voor glucose, eiwit en rode bloedcellen)
9. Bloedtest (capillaire vingerprik om glucose en cholesterolwaardes vast te stellen)
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
2
1- Ogentest
Achtergrond
Het is belangrijk dat mensen goed kunnen zien. Daarom voeren wij als onderdeel van deze
testprocedure een ogentest uit. De doelstelling van de test is het beoordelen of iemand met
beide ogen een goed zicht heeft of dat iemand moet worden doorgestuurd naar een
opticien voor verdere controle. Tevens mensen met een bril komen in aanmerking voor de
test omdat de sterkte van de ogen ongemerkt kan veranderen waardoor mensen met een
bril ook getest moeten worden.
Uitslag
Wanneer de persoon met beide ogen de onderste regel van beide blokken kan lezen
selecteert u de optie : OK
Wanneer de persoon niet met een of beide ogen de onderste regel van beide blokken kan
lezen selecteert u de optie : Doorsturen
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
3
2- Gehoortest
Achtergrond
Laten we eerst even stilstaan bij hoe het gehoor werkt. Geluid ontstaat wanneer een
geluidsbron (radio, gesprekspartner, enz.) de luchtdruk in de omgeving verstoort. De lucht
begint dan als het ware te trillen. Het zijn die trillingen die zich door de lucht voortplanten
naar het oor van de luisteraar. De geluidsgolven gaan door de gehoorgang en raken het
trommelvlies . Dit zorgt ervoor dat het trommelvlies en de drie gehoorbeentjes in het
middenoor gaan trillen. Deze trillingen brengen de vloeistof in het slakkenhuis - of cochlea in beweging en zorgen voor een elektrische reactie in de duizenden kleine zenuwcellen,
haarcellen genaamd. Deze reactie wordt via de gehoorzenuw naar de hersenen geleid, die
de geluiden interpreteren. Zo weten we bijvoorbeeld dat het de wekker is die afloopt en dat
het tijd is om op te staan.
De belangrijkste kenmerken van geluid zijn de frequentie (of toonhoogte, uitgedrukt in
Hertz) en de intensiteit (of luidheid, uitgedrukt in decibel). Hoe hoger de toon die we horen,
hoe hoger de frequentie. Onder normale omstandigheden kan een menselijk oor geluiden
waarnemen tussen de 20 en 20000 Hertz. De spraakklanken situeren zich tussen de 100
en de 8000 Hz (voornamelijk tussen de 500 Hz en 2000 Hz).
De intensiteit van het geluid wordt bepaald door de druk die de geluidstrillingen uitoefenen
op de oppervlakten waarmee ze contact hebben. Ter illustratie enkele geluidssterkten:
 30 dB fluisteren
 55 dB gewoon gesprek
 80 à 90 dB draaiende auto op één meter afstand
 120 dB proefdraaiend vliegtuig
 130 à 140 dB pijngrens
Meestal ontstaat slechthorendheid geleidelijk aan, waardoor de persoon in kwestie er zelf in
het begin maar weinig van merkt. Doordat de zachte geluiden in de omgeving geleidelijk
aan zachter en zachter worden, valt het vervagen ervan niet of nauwelijks op. Totdat ook de
zachte medeklinkers, zoals de m, b, n, m , niet meer goed hoorbaar zijn.
Vaak zijn het dan gezinsleden of collega's die dit het eerste in de gaten hebben. Steeds
vaker moeten ze herhalen wat ze zojuist hebben gezegd of zij storen zich aan de tv of radio
die telkens een stapje harder wordt gezet.
Op het moment dat de slechthorende zelf tot het besef komt dat hij niet meer zo goed hoort,
is het proces van gehoorverlies meestal al een tijd aan de gang. Telefoneren gaat niet meer
zo gemakkelijk en ook de zachte passages in de muziek zijn niet meer goed hoorbaar.
Vooral in gezelschappen zoals bij recepties en verjaardagen verloopt het voeren van een
gesprek niet meer zo gemakkelijk. Ook buiten op straat en in situaties waar ander
achtergrondlawaai aanwezig is, verloopt de communicatie moeilijk.
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
4
Tijdens de test worden piepjes gegeven in de koptelefoon op verschillende frequentie(Hz)
niveaus. Om te achterhalen bij welk volume(dB) de testpersoon deze frequentie kan horen
wordt eerst het piepje gegeven op een volume die gemiddeld genomen nog te horen moet
zijn. Wanneer de testpersoon aangeeft dit niet gehoord te hebben doordat hij niet het
knopje op het testkastje indrukt, zal de software een piepje laten horen op dezelfde
geluidsfrequentie, maar met een hoger volume. De software past het volume net zolang
aan, tot de testpersoon door middel van een druk op de knop aangeeft het piepje gehoord
te hebben. Dit is dan het volume dat de testpersoon nodig heeft om geluid op deze
frequentie te kunnen horen.
U krijgt in het scherm de testuitslag te zien, verdeeld over het rechter( rood) en het linker
(blauw) oor.
Wanneer u in de rechterbovenhoek van het scherm kijkt, ziet u een viertal icoontjes voor de
grafiekmogelijkheden. Wanner u klikt op het icoontje met de gele banaanvorm, krijgt u in de
testuitslag te zien op welk punt deze persoon problemen zal ondervinden met zijn gehoor.
Er staan hier ook letters bij, die aangeven met welke klanken deze persoon vooral moeite
zal hebben. Wanneer u klikt op het tabblad “categorie”, kunt u zien in welke mate de test
geslaagd is.
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
5
Onderaan het audiogram staat een balk met daarin de meetuitslagen in cijfers.
Gehoorapparaten worden door de verzekeraars alleen vergoed wanneer de uitslagen van
1K, 2K en 4K bij elkaar opgeteld boven de 105K uitkomt. Alleen dan is het zinvol om door te
verwijzen naar een audicien.
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
6
3- Meting buikomvang.
Overgewicht gaat vaak op een bijna ongemerkte manier samen met hoge bloeddruk,
slechte cholesterolwaarden en een verstoorde bloedsuikerspiegel. Dit wordt het metabool
syndroom genoemd.
Het metabool syndroom is een benaming voor een serie gezondheidsklachten die nauw
verband met elkaar houden. Het syndroom ontstaat door de combinatie van ongezond eten
en weinig bewegen.
Sluipend proces
Het gevaar van het metabool syndroom is het sluipende proces van gewichtstoename en
afnemende conditie. Die brengen samen als een paard van Troje nieuwe risico's met zich
mee.
Terwijl het metabolisme (de stofwisseling) verslechtert, ontvouwt zich langzaam maar zeker
een reeks van gezondheidsproblemen (het syndroom). Behalve overgewicht zijn dat een
verhoogde bloeddruk, een hoge bloedsuikerspiegel en slechtere cholesterolwaarden.
Uit onderzoek aan het VU medische Centrum in Amsterdam komen aanwijzingen dat het
metabool syndroom een relatie kan hebben met depressiviteit. Dat komt waarschijnlijk
doordat het syndroom ook de hormoonbalans verstoort.
Buikomvang
Volgens de geldende normen is bij mannen sprake van het syndroom als de bloedwaarden
verslechterd zijn en als de buikomvang boven de 94 centimeter komt, gemeten ter hoogte
van de navel. Bij vrouwen ligt de grens bij een buikomvang van 80 centimeter.
De combinatie van slechte bloedwaarden en overgewicht verhoogt de kans op het krijgen
van diabetes type 2 aanzienlijk. Het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten is ook
groter. Vaatziekten kunnen leiden tot een herseninfarct of hersenbloeding.
Voorstadium diabetes type 2
Opvallend aan het metabool syndroom is dat de verschillende problemen elkaar in stand
lijken te houden of versterken. Door jarenlang calorierijk te eten en weinig te bewegen,
raken belangrijke organen als de lever en de alvleesklier uitgeput.
De stofwisseling verloopt minder efficiënt en vetten en suikers worden daardoor minder
goed afgevoerd dan normaal. Terwijl het lichaamsgewicht toeneemt, wordt de bloeddruk
hoger en ontstaat een voorstadium van diabetes type 2. Het lichaam is dan minder gevoelig
voor insuline, dat de bloedsuikerspiegel regelt.
Vaatwanden
Het vet dat zich rond organen opslaat, maakt zelf stoffen aan die de regulering van de
bloedsuikerspiegel nog meer verstoren. De verhoogde bloeddruk, de slechtere
cholesterolwaarden en de te hoge bloedsuikerspiegel tasten vervolgens de kwaliteit van de
vaatwanden aan. Volgens professor Edith Feskens van Wageningen University heeft in
Nederland een kwart van de mensen tussen 30 en 60 te maken met het voorstadium van
diabetes.
een ogenschijnlijk gezonde populatie toch een behoorlijk deel een verhoogd risico heeft op
diabetes en hart- en vaatziekten.
Een behoorlijke gezondheidswinst is volgens professor Müller van Wageningen University
te halen uit het flink beperken van de belangrijkste dikmakers. Dat zijn verzadigde vetten en
de zogenaamde eenvoudige koolhydraten. Ze zitten in voedingsmiddelen met suiker en
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
7
geraffineerde granen: snackrepen, witbrood, witte pasta, witte rijst, zoet broodbeleg,
frisdranken, gebak en koekjes, snoep, chips en toetjes. Alcohol is ook een dikmaker.
4- Meting vetgehalte
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
8
5- Bloeddruk test
Achtergrond
De bloeddruk ook wel tensie genoemd is de vloeistofdruk binnen de slagaders van het
menselijk lichaam. Door de samenspanning van het hart bij hartslagen wordt er door het
hart bloed in de bloedvaten gepompt. Door dit proces ontstaat er druk in de bloedvaten,
deze druk wordt de bloeddruk genoemd. Het samentrekken van de hartspier gebeurt bij een
gezond persoon tussen de 60 tot 80 keer per minuut. Bloeddruk ontstaat als gevolg van het
samentrekken van de hartspier. De hartspier pompt bloed in de bloedvaten waardoor het
bloed tegen de wanden van de bloedvaten gaat drukken met als gevolg het ontstaan van
bloeddruk. Het lichaam probeert je bloeddruk te regelen zodat de bloeddruk op peil blijft
zodat er geen hoge bloeddruk of lage bloeddruk ontstaat.
Hoe het lichaam de bloeddruk regelt is een ingewikkeld proces. Het proces van
bloeddrukregeling bestaat uit een aantal terugkoppelingen in verschillende tijdspannes. Het
gehele proces is daarbij ook afhankelijk van de hartslag en de hoeveelheid zout en water
dat in de vaten aanwezig is. Wanneer het lichaam de bloeddruk niet op peil weet de houden
ontstaat er hoge of lage bloeddruk. Een hoge bloeddruk komt veel voor, een lage bloeddruk
komt een stuk minder voor en wordt zelfs zeldzaam genoemd. De bloeddruk kan per cultuur
verschillen. In Duitsland hebben relatief veel mensen last van een lage bloeddruk terwijl in
Engeland vrijwel nooit mensen een lage bloeddruk hebben. Zowel een hoge als lage
bloeddruk kunnen voor problemen met de gezondheid van het lichaam zorgen.
De bloeddruk is niet statisch maar dynamisch en kan dus van tijd tot tijd verschillen.
Personen met stress maken meer adrenaline aan waardoor de bloeddruk binnen enkele
seconden fors toeneemt. Ook bij zware lichamelijke inspanningen neemt de bloeddruk toe.
Gedurende en vlak na zware lichamelijke inspanningen is een hoge bloeddruk normaal die
zonder inspanning als fors verhoogd wordt gekenmerkt. Wanneer er sprake is van een
gezonde of normale bloeddruk daalt de bloeddruk ‘s nachts tussen de 10 – 20% onder de
gemiddelde waarde van de bloeddruk overdag. Personen waarvan de bloeddruk ‘s nachts
slechts tussen de 10 – 20% afneemt hebben een verhoogde kans op hart en vaatziekten.



Systolisch: bovendruk
Diastolisch: onderdruk
Pulse rate: hartslag
Uitslag
Voer deze 3 uitslagen in het programma in. Het programma bepaalt zelf wat de uitslag van
de meting betekent:



Hoge bloeddruk – onderverdeeld in stadium 1,2,3 en 4
Normale bloeddruk – onderverdeeld in hoog normaal, normaal en laag normaal
Lage bloeddruk–onderverdeeld in borderline laag, te laag en gevaarlijk laag
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
9
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
10
6- Spirometer test
Achtergrond
Longfunctieonderzoeken zijn ontwikkeld om nauwkeurig vast te stellen hoe goed de longen
functioneren. Elk onderzoek richt zich op een ander aspect van de longfunctie. Er kunnen
gegevens worden verkregen over de hoeveelheid in- en uitgeademde lucht, hoe snel u
ademt en hoeveel zuurstof u verbruikt. Ook kan worden gemeten hoeveel rek er in de
longen zit. De snelheid waarmee de longen zich vullen en legen, wordt gemeten met
“spirometrie”.
Bij spirometrie wordt de longfunctie gemeten op basis van de luchtstroom en de
hoeveelheid lucht (in liters) die iemand in een bepaalde tijd kan in- en uitademen
(=longvolume).
Uit de test blijkt ook of de luchtwegen zijn vernauwd door een longaandoening.
Met spirometrie kan ook worden bekeken hoe de luchtwegen reageren op tests met
bepaalde geneesmiddelen (door die te vernevelen en in te ademen), zodat de
werkzaamheid van medicijnen zoals bronchusverwijders kan worden gemeten.
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
11
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
12
7- Health en Fitness test
Het is in principe niet nodig de kleding uit te trekken om de plakkers te plaatsen. Het is wel
van belang dat de ECG kabels mooi aansluiten op de plakkers en niet omhoog staan.
Indien iemand een hoog shirt aanheeft, zoals op de foto, dan kunt u ervoor kiezen de ECG
kabel onder het shirt door te laten lopen. Op die manier staat er geen “spanning” op de
ECG plakkers op de huid
Uitslagen en rapportages
Wanneer de Health en Fitness test is afgerond wordt
automatisch door de applicatie de uitslag van elke
afzonderlijke test bepaald.
Allereerst wordt de pagina met het gezondheidsrisico
van de persoon getoond. In de rechter kantlijn vindt u
verder alle testen die gedaan zijn.
Door op deze testen te klikken krijgt u de uitslagen in
grafische weergave met tekst te zien. Loop de
testverslagen door in de volgorde zoals hierna wordt
aangegeven:













Gezondheidsrisico (start automatisch)
Stress test
Vitaliteitstest
PWV analyse
ECG analyse
Autonome balans test
Correlatie analyse
Metabool rapport
Ogentest
Oortest
Bloeddruk test
Longtest
Voeg commentaar toe
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
13
Gezondheidsrisico
Gedetailleerd uitleg van de testuitslag
Het gezondheidsrisico is een uitslag die gebruikt wordt voor het bepalen van het algemene
gezondheidsrisico van de persoon. De uitslag is gebaseerd op de uitslagen van alle
uitgevoerde testen en vooral op de uitslagen van het ECG, Stress, Vitaliteit en de
Correlatie.
Het programma analyseert de kans op gezondheidsproblemen en geeft de uitslag in een
percentage tussen 1% - 100%). De normaal waarde is 50%.
Na onderzoek op duizenden personen en vele jaren volgen van grote groepen mensen is
een statisch model ontwikkeld op basis waarvan het gezondheidsrisico wordt berekend.
Hierbij is vooral gekeken naar het ontstaan van een variatie aan ziekten, waaronder
levensgevaarlijke ziekten. Het gezondheidsrisico geeft informatie over het risico op het
moment dat de test wordt uitgevoegd. Wanneer deze herhaald wordt na verloop van tijd kan
de uitslag dus anders zijn.
Het onderzoek van het gezondheidsrisico is een belangrijke taak van de preventieve
geneeskunde. Het gezondheidsrisico kan ook door middel van andere testen worden
beoordeeld. Echter, internationaal onderzoek heeft aangetoond dat de HRV de meest
belangrijke test is die men kan doen om het gezondheidsrisico te bepalen.
Bovendien helpt de test om een goede richtlijn op te stellen voor een persoon, waarbij de
levensstijl zo optimaal mogelijk kan worden aangepast (sport, voeding, slaappatroon,
emotionele activiteiten en dergelijke).
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
14
Stresstest
Mentale stress
Gedetailleerde uitleg van de test uitslag
Mentale stress wordt op dezelfde manier als de fysieke stress gepresenteerd. De witte lijn
in het trechtervormige normale bereik zijn de leeftijd gerelateerde normaal waarden. De
witte ster is de waarde die bij de persoon is gemeten.
De mentale stress is berekend op basis van de HRV waarden gerelateerd aan het
frequentie spectrum van de cardio intervallen. Dit zijn de frequentie-gebaseerde parameters
van de HRV.
Toegenomen mentale stress komt overeen met toegenomen spectrale power in de
langzame golven binnen het spectrum (onder 0.06 Hz). Aan de andere kant, toegenomen
spectrale power in de hoge frequentie zonde (boven 0.07 Hz) en toegenomen spectrale
power wijzen op een lage mentale stress.
De relaties en verbanden die hierboven worden beschreven worden gebruikt voor het
berekenen van de mentale stress.
Het verschil tussen de leeftijd gerelateerde waarden en de gemeten waarde bij de persoon
wordt als de mentale stress index weergegeven. Idealiter zou dit een negatieve waarde
moeten zijn. Wanneer de mentale stress index positief is geeft dat aan dat de mentale
stress verhoogd is.
De berekende waarden van de fysieke en mentale stress geven de spanning aan van het
regelmechanisme van de hartslag op het moment dat de test wordt uitgevoerd. Deze
spanning is het resultaat van een toegenomen behoefte voor optimale fysieke en mentale
adaptatie.
Wanneer de test is uitgevoerd na een periode van voldoende fysieke en mentale rust (10
minuten), dan geeft de uitslag het werkelijke niveau van geaccumuleerde stress weer die
door verschillende continue stress factoren wordt veroorzaakt.
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
15
De algoritmen voor het bepalen van de stress zijn ontwikkeld op basis van duizenden
onderzoeken op mensen die chronisch zijn blootgesteld aan verschillende soorten
industriële, ecologische en psychosociale stress. Hierdoor kan een zeer betrouwbare
uitslag worden gegeven van de leeftijd gerelateerde stress van de persoon die de test heeft
ondergaan.
Fysieke stress
Gedetailleerde uitleg van de test uitslag
De fysieke stress test beoordeelt het niveau van de opgebouwde fysieke stress in het
lichaam. Fysieke stress kan opgestapeld zijn, wat inhoudt dat de fysieke stress voor een
langere tijd in het lichaam aanwezig is.
De witte lijn in het trechtervormige normale bereik zijn de leeftijd gerelateerde
normaalwaarden. De witte ster is de waarde die bij de persoon is gemeten.
Een resultaat onder de witte lijn is indicatief voor een lage fysieke stress, een resultaat
boven de witte lijn is indicatief voor een hoge fysieke stress.
De fysieke stress index is het verschil tussen de leeftijd gerelateerde normaalwaarden en
de uitslag die bij de persoon is gemeten. Wanneer deze index verhoogd is duidt dat op een
verhoogde fysieke stress. In een optimale situatie is de gemeten waarde bij de persoon een
negatieve waarde (minder fysieke stress dan de leeftijd gerelateerde normaalwaarde).
De fysieke stress is berekend op basis van de HRV parameters.
Overall stress
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
16
Gedetailleerde uitleg van de test uitslag
Professionals op het gebied van stress meting en beoordeling hebben aangetoond dat een
chronische verhoging van stress kan leiden tot het ontstaan van diabetes, hypertonie,
oncologische problemen, maagzweren, hartaandoeningen en andere condities. Dit maakt
dat de overall stress test met Dyna-Vision™ Health en Fitness een noodzakelijk onderzoek
is voor iedereen. Ook voor onderzoek op grote bevolkingsgroepen is het een zeer
betrouwbare en belangrijk test. De opgestapelde stress voor personen jonger dan 18 en
ouder dan 70 kan licht afwijken doordat in deze groepen personen een grotere variatie
mogelijk is van de onderzochte personen in de database waartegen de test persoon wordt
gewogen. In deze gevallen kunnen de uitslagen individueel over tijd worden vergeleken
zodat voor een persoon kan worden beoordeeld of de opgestapelde stress wijzigt door
inspanning, ontspanning en andere maatregelen die de stress positief beïnvloeden. De
berekende stress waarden van een individu kunnen licht variëren maar normaal gesproken
zijn deze vrijwel constant wanneer de test procedure niet varieert. De uitslag bij personen
die rustgevende medicatie gebruiken of bètablokker kan er normaal uitzien maar de
waarden zijn niet correct. Het algoritme voor de stress meting wordt hierdoor sterk
beïnvloed en de test resultaten kunnen niet worden gebruikt.
Ook personen met een pacemaker kunnen niet betrouwbaar worden getest. Iedereen heeft
een basis (chronische) waarde van opgestapelde stress. Deze waarde kan worden
beïnvloed door kortstondige stress genererende factoren, gedurende een aantal uren of
dagen. Om het effect van deze factoren te verminderen en de test niet te laten beïnvloeden
raden wij aan de test na 2 of 3 dagen te herhalen.
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
17
Functionele leeftijd
Gedetailleerde uitleg van de test uitslag
De functionele leeftijd is het resultaat van de berekende balans tussen de takken van het
sympatische en parasympatisch zenuwstelsel van het vegetatieve zenuwstel. Een
toegenomen functionele leeftijd is indicatief voor een toegenomen sympatische activiteit en
andersom.
Het is aangetoond dat de HRV met het verouderingsproces niet alleen afneemt, maar ook
veranderd op verschillende gebieden die momenteel nog verder worden onderzocht.
De berekende uitslagen van een persoon worden vergeleken met de leeftijd gerelateerde
normaalwaarden. Het verschil tussen deze waarden geeft de functionele leeftijd weer.
Op basis van medische literatuur kan een toegenomen functionele leeftijd een voorbode zijn
voor het ontstaan van gevaarlijke ziekten op termijn.
Het verschil tussen de functionele leeftijd en de werkelijke leeftijd wordt exponentieel
weergegeven op de volgende schaal: Uitstekend  Zeer goed  Goed  Normaal 
Slecht  Zeer slecht.
De uitslag van de functionele leeftijd wordt gebruikt om het gezondheidsrisico te bepalen.
Deze wordt uitsluitend berekend aan de hand van de stress test uitslagen. Het is niet zo
betrouwbaar als de uitslag van het gezondheidsrisico, aangezien deze is gebaseerd op alle
testuitslagen van de stress en fitness uitslagen die berekend worden aan de hand van het
ECG, stres en fitness test en correlatie analyse.
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
18
Stress details
Gedetailleerde uitleg van de test uitslag
Dit scherm geeft een aantal grafieken weer met de statische gegevens van de test uitslagen
en de conditie van de persoon. De onderdelen zijn het Tachogram, Scattergram, Spectrum
en Histogram. In deze grafieken worden de testresultaten weergegeven als grafische
gegevens.
Tachogram
Visualiseert de puls variatie en de mogelijke verstoringen en afwijkingen van de puls.
Scattergram
Geeft de puls variabiliteit weer op een specifieke manier. Hoe lager het aantal hartslagen in
de rechter onderkant van het scattergram is, hoe lager de pulse variabiliteit van de
testpersoon is.
Een groot aantal hartslagen in het centrale gedeelde van de grafiek en het ontbreken van
een ellipsvormige wolk van punten eromheen is volgens veel professionals een voorspeller
van een hartaanval.
Wanneer de scattergram wolk een meetpunt dichtheid toont in de rechter onderkant dan
heeft de test persoon een lage puls variabiliteit en een toegenomen stress niveau.
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
19
In termen van fysiologie kan dit worden uitgelegd als een verminderd contact tussen de
regelcentrales van de ademhaling systeem en het hart -en vaatsysteem, wat betekent dat
het zogenoemde sinusoïde ritmen zijn afgenomen.
Spectrum
Deze geeft een visueel idee over de golf van de puls, oftewel de hoeveelheid spectraal
power in de gebieden van de langzame, gemiddelde en snelle spectraal golven.
Histogram
Toont de cardio-intervallen frequentie distributie (puls variabiliteit) op een specifieke manier.
Dit moet een “belvormige” grafiek zijn. Indien er een verschuiving naar rechts is dan is er
sprake van een toegenomen parasympatische activiteit. Indien er een verschuiving naar link
is dan is er sprake van een toegenomen sympatische activiteit.
Knoppen
Met de knoppen is het mogelijk om een markeerpunt te verplaatsen langs het histogram om
bepaalde gebieden te selecteren en gedetailleerder te onderzoeken. Hiermee kunnen ook
gedeelten met veel storing worden gemarkeerd en verwijderd.
Vitaliteit
Gedetailleerde uitleg van de test uitslag
De vitaliteitstest is bedoeld om de vitaliteit of fitness van een persoon te meten. Hiermee
wordt de “algehele” conditie van een persoon bepaald. Een laag vitaliteitsniveau geeft een
toegenomen gezondheidsrisico aan. Dat is waarom deze testuitslag een onderdeel vormt
van de berekening van het algemene gezondheidsrisico.
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
20
De vitaliteitstest beoordeelt de reactie van het hart –en vaatstels op de opgelegde
orthostatische stress. Dit is de verandering van de bloeddruk door het zitten en staan
tijdens de test. De normale reactie van het lichaam is vasoconstrictie van de perifere
bloedvaten en een toename van de hartslag. Deze reactie voorkomt een verminderde
zuurstof toevoer naar de hersenen bij het opstaan. Immers, als je gaat staan daalt de
bloedstroom naar het hoofd wat snel gecompenseerd moet worden anders valt de test
persoon flauw.
Het programma berekend de snelheidsverandering van de hartslag en bloeddruk
aanpassing. Op basis van deze berekening kan worden bepaalt hoe goed het hart en de
bloedvaten zich aanpassen aan de veranderde situatie. Niet getrainde personen, mensen
met weinig fysieke activiteiten (immobilisatie) en mensen met overgewicht hebben een
specifieke manier van aanpassen aan de opgelegde veranderende situaties (stress).
De vitaliteitstest kan ook worden gebruikt voor het testen van mensen met een aandoening
aan het hart –en vaatstelsel zoals een abnormale toename of afname van de bloeddruk,
myocardiosclerose, verschillende vormen van myocardiopathy, hartinfarct,
harttransplantatie en dergelijke. In al deze gevallen vormt de vitaliteitstest zeer belangrijke
aanvullende (en voorspellende) informatie die kan worden gebruikt in combinatie met
uitslagen van conventionele testen voor onderzoek naar het hart -en vaatstelsel.
Vanuit het “gemiddelde cardiotachogram” en het frequentie spectrum worden de volgende
coëfficiënten berekend:
Cardiale coëfficiënt
Waarden van deze coëfficiënt lager dan 6 (in relatieve eenheden) zijn ongewenst en zijn
niet alleen het resultaat van inadequate hart training maar ook van andere processen die de
intensiteit van het samentrekken van de hartspier beïnvloeden.
Vasculaire coëfficiënt
Waarden van deze coëfficiënt lager dan 6 (in relatieve eenheden) zijn ongewenst en
kunnen het resultaat zijn van verminderde sensibiliteit van de baroreceptoren. De oorzaak
hiervan zijn onder andere een toegenomen bloed druk of een beginnend stadium van
slagaderverkalking.
Training (fitness) index
Dit is de globale (algemene) test van de mogelijkheid van de test persoon om reageren op
de aangeboden orthostatische stress. Een fitness index lager dan 6 (in relatieve eenheden)
zijn ongewenst en kunnen het resultaat zijn van immobilisatie, overgewicht, herstel na
ziekte of gebreken en alle andere ziekten die de fysieke conditie van een persoon
beïnvloeden.
Een statisch belangrijke correlatie is aangetoond tussen de Vitaliteitstest resultaten en de
fiets-ergometrische testen voor maximale inspanning controle.
Normaal gesproken laten niet-getrainde personen een hartslag verandering zien: een
snellere hartslag bij opstaan en afnemende hartslag na het zitten gaan (herstel periode). In
termen van parameters, B1 en B2 zijn toegenomen waarbij het verschil tussen A1 en A2 is
verminderd.
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
21
Het wiskundige algoritme waarop de vitaliteitstest is gebaseerd is het resultaat van een
continu wetenschappelijk programma. Tijdens het programma zijn duizenden individuen
onderzocht tijdens verschillende trainingsniveaus. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de
test uitslagen toegenomen en wordt de relatie tussen de verkregen uitslagen en het actuele
gezondheidsrisico meetbaar.
Het grote voordeel van de vitaliteitstest is dat het eenvoudiger, sneller en veiliger uit te
voeren is dan andere vormen van testen, zoals fietsergometrie. Hierdoor is het product en
de test uitermate geschikt voor grootschalige preventieve onderzoeken.
Zijn de ongewenste testuitslagen gevaarlijk?
Immobilisatie en overgewicht leiden tot verminderde fysieke training. Dit is een van de
belangrijkste factoren voor een toegenomen gezondheidsrisico in termen van hart –en
vaatproblemen en andere afwijkingen en ziekten.
Pulse Wave Analyse
Vroegtijdige detectie van
1.
2.
3.
4.
5.
Hypertensie (hoge bloeddruk)
Arteriosclerosis (verharding van de slagaders)
Bloedcirculatie status
De relatieve leeftijd (biologische leeftijd) van de bloedvaten
Verstoring in de kleinere bloedvaten die je niet kunt vinden wanneer je de bloeddruk
met een manchet meet
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
22
Vroegtijdig testen
1. Cardiovasculaire gezondheid
2. Managen van voortgang van ziekten
3. Monitoren van de effecten van medicatie, therapieën, levensstijl veranderingen en
dieetgewoonten
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
23
PWV Analyse
Arteriële stijfheid indexen (EEI, DDI en DEI) kunnen professionals een sterke indicatie
geven om een behandeling in te stellen lang voordat symptomen en klinische problemen
zich daadwerkelijk openbaren.
Leeftijd en systolische bloeddruk hebben een sterke correlatie met PWV. De meest
belangrijke factor die een toename in PWV veroorzaakt is de leeftijd van een persoon. Dit
wordt veroorzaakt door een toename van de stijfheid van de slagaders door verkalking
(veroudering) van de bloedvaten en het verlies van de elasticiteit van de bloedvat wand.
Sommige studies laten zien dat een toegenomen PWV een vroege indicator is van de
ontwikkeling van atherosclerotische ziekten, waaronder ook diabetes.
In ieder geval is er een kwalitatieve associatie tussen het proces van atherosclerosis en
arteriële stijfheid. PWV studies laten zien dat hypertensie meer invloed heeft op een
toegenomen arteriële verstijving dan atherosclerosis tijdens het verouderingsproces.
Schade aan de grote bloedvaten is een belangrijke factor in het ontstaan van een
toegenomen cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit die aangetroffen wordt bij
cardiovasculaire risico factoren zoals hypertensie.
Een verminderde capaciteit van slagaders om uit te zetten veroorzaakt een onevenredige
toename van de systolische bloeddruk en een toename in de arteriële pulsatiliteit. Dit is
geassocieerd met een toename in de cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit.
Pulse wave analyse levert informatie op over de stijfheid en rekbaarheid van een slagader.
De meting van de PWV is zeer bruikbaar bij het onderzoeken van de effecten op slagaderen
van veroudering en vaataandoeningen, alsmede van medicatie voor vaatverwijding en
vaatvernauwing op slagaderen.
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
24
Een verminderde arteriële compliantie in niet afgesloten slagaderen is aangetoond in
patiënten met ziekten aan de kransslagvaten van het hart en bij patiënten met diabetes
mellitus. Atherosclerose zorgt ervoor dat de vaatwand van arteriën dikker en harder wordt en
dat de doorgang van de vaten wordt verkleind (diameter waar bloed doorheen kan wordt
kleiner). Door de afgenomen flexibiliteit van de vaatwand neemt de PWV toe omdat de
energy van de bloeddruk golf niet kan worden opgenomen door de vaatwand.
De conditie van de grote arteriën is de sleutel tot betere preventie en diagnose van ziekten
van het cardiovasculaire systeem. In het bijzonder is de stijfheid van de grote arteriën een
sterke indicator voor mogelijke gezondheidsproblemen, waaronder hartaanvallen, hartfalen,
diabetes en nier complicaties. Hoewel de bloeddruk op zichzelf een bruikbare eerste
indicator is voor hypertensie, geeft het toch niet het volledige beeld weer.
Gedurende de test veroorzaken de baroreflex geïnduceerde puls druk veranderingen een
verandering in de elastische eigenschappen van de bloedvaten en veroorzaken een
beweging van de vaatwand. De effecten van de baroreflexen kunnen worden gemeten door
het meten van de verplaatsing van de vaatwand.
De Dyna-Vision™ PWV test is een zeer eenvoudige manier om de stijfheid van de grote
arteriën te kwantificeren.
Pulse Wave Analyse curve
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
25
EEI(Ejectie Elasticiteit Index):0.4~0.8



Linker ventrikel ejectie / grote arteriën elasticiteit index
Afgenomen waarde = mogelijk linker ventrikel ejectie insufficiëntie / arteriosclerose
Toegenomen waarde = mogelijk toegenomen linker ventrikel kracht.
DDI(Dicrotic Dilation Index):0.2~0.4



Reflectie van contractiliteit en stijfheid in de kleine arteriën
Afgenomen waarde = mogelijk hypertensie en arteriosclerose /arteriële stijfheid
Toegenomen waarde = mogelijk arteriole dilatatie; verminderde vaatweerstand
DEI(Dicrotic ElasticiteitIndex):0.1~0.3



Reflectie van perifere arterie/arterioleelasticiteit
Afgenomen waarde = mogelijk verminderde vaatelasticiteit / arteriosclerose
Toegenomen waarde = mogelijk arterioledilatatie
APGPatroon : A~GType
Augmentatieindex
Mate van veroudering van bloedvaten.
ECG analyse
De ECG analyse geeft het aantal aritmien weer die tijdens de opname zijn gemeten. Dit zijn
uitsluitend extrasystoles (vroegtuidige hartslagen).
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
26
De aanwezigheid van deze aritmie is een vroegtijdige waarschuwing van mogelijk cardiale
problemen zoals zuurstofgebrek in de hartspier en andere hartafwijkingen.
De relatie tussen supraventriculaire of ventriculaire extrasystolen en het gezondheidsrisico
zijn duidelijk aangezien dit een voorbode is van een hartinfarct. De visuele en automatische
detectie van extrasystolen kan separate gedaan worden of live tijdens het monitoren van de
meting op het scherm.
Supraventriculaire extrasystolen zijn groenblauw gekleurd. Ventriculaire extrasystolen zijn
donkergroen gekleurd. Artefacten zijn zwart gekleurd.
Dit is de standaard pagina die geopend wordt wanneer de ECG analyse wordt geselecteerd.
Het toont de numerieke waarden op basis van de meetgegeven van het ECG signaal wat
opgenomen is van de test persoon.
De samenvatting bevat (a) het aantal cardio-intervallen wat tijdens de test is opgenomen en
daarbij (b) het aantal geregistreerde artefacten (indien deze werden gemeten), de (c) QRS
complexen, (d) aantal geregistreerde vasculaire extrasystolen (indien deze werden gemeten)
en de (e) geregistreerde supraventriculaire extrasystolen (indien deze werden gemeten). De
samenvatting kan worden afgedrukt door middel van de Print knop in het midden van het
scherm. Het rechter gedeelte van het scherm toont de longitudinale doorsnede van het hart.
Let op: het plaatje op het scherm heeft niets met de meetuitslagen te maken.
Let op: het beoordelen van ECG’s kan niet worden gedaan door mensen die geen gedegen
kennis hebben van het hart, het geleidingssysteem, de effecten van medicatie op de hartslag
en de geleiding en zonder verdere medische kennis.
ECG analyse curve
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
27
Wanneer je de ECG curve kiest worden er 2 grafieken getoond. De kleinste grafiek in de
bovenkant van het scherm is het gehele opgenomen ECG. De grootste grafiek is een
vergroting van een stukje van het ECG dat geselecteerd is in de bovenste grafiek.
In de linker onderkant van het scherm staan numerieke waarden van P, Q, R, S, T en R-R
waarden zijn bij de amplitudes en overeenkomstige segment tijden geplaatst.
De analoge analyse optie geeft de gemiddelde afstand tussen: “P” end “Q”; “Q” en “R”; “R”
en “S”; “S” en “T” en de gemiddelde amplitude van “P”, “Q”, “R”, “S” en “T”.
Het gemiddelde ECG is getoond. Het is mogelijk dezelfde informatie te tonen voor elke
hartslag in de opname.
Autonome Balans
De autonome functie is de functie van het zenuwstelsel dat alle taken regelt in het lichaam
waarover je niet nadenkt, zoals de ademhaling, darmen, gladde spierweefsel, hart en de
werking van klieren. De autonome functie is verdeeld in 2 fysiologische delen waaronder het
sympathetische zenuwstelsel en het parasympathetische zenuwstelsel.
Hart Ritme Variabiliteit (HRV) verwijst naar de dynamische ritmische variatie in de hartslag
wat de kwaliteit van de cardiovasculaire autonome functie weergeeft.
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
28
Significantie
Hart Ritme Variabiliteit(HRV) is een maat van de normaal optredende hartslag
verandering. De analyse van HRV (of hartritmen) is een krachtige en niet-invasieve
maat van de neuro-cardiale functie. Dit reflecteert de dynamiek van de hart-hersen
interactie.
Het autonome zenuwstelsel is zeer uitgebreid en is betrokken bij de functie van alle
organen in het lichaam. Klinische manifestaties van autonome dysfunctie zijn betrokken bij
vrijwel alle ziekten. Structurele pathologische processen die de hersenen beïnvloeden, of
het nu infecties, degeneratieve of neoplastische of geërfde ziekte zijn, kunnen resulteren
in autonome syndroom.
Hogere variatie van de hartslag leidt tot een hogere HRV wat impliceert dat iemand
gezond is met een goed werkend autonome functie.
Daartegenover staat dat mensen met een minder grote variatie in de hartslag een
lagere HRV hebben wat impliceert dat er een onbalans is van de autonome functie
door fysiologische problemen.
Gebied 1
Het gebied waar mensen in zitten tijdens de eerste fase van slapen (voornamelijk wanneer
ze niet dromen).
Gebied 2
Gebied waar veel gezonde mensen in zitten. Sommige mensen komen in dit gebied
wanneer ze een forse energie boost hebben, denk hierbij aan mensen die op het punt
staan een flinke inspanning te doen (atleten). Je kunt het omschrijven als positieve stress.
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
29
Gebied 3
Is een overgangsgebied tussen 2 en 4. Het is moeilijk aan te geven of deze mensen ziek of
gezond zijn.
Gebied 4
Deze mensen kunnen zowel kliniek ziek als klinisch gezond zijn. Gezond in dit geval is niet
helemaal een terechte definitie omdat er wel een onbalans is door stress.
Gebied 5
Deze categorie is ook een overgangsgebied tussen 4 en 6. Doorgaans voelen deze
mensen zich goed. Het kan wel een teken zijn van chronische problemen.
Gebied 6
Bij deze mensen is sprake van een degeneratie van het autonome zenuwstelsel. Dit is
bijvoorbeeld vaak het geval bij ouderen, patiënten met kanker of andere zieken die een
onderdrukking van het autonome zenuwstelsel veroorzaken.
Gebied 7
In dit gebied vind men de personen met een goede balans tussen de taken van het
autonome zenuwstelsel.
Gebied 8
Dit is wederom een overgangsgebied tussen gebied 7 en 9 en personen in dit gebied
kunnen zowel gezond als ziek zijn.
Gebied 9
Deze categorie komt zeer weinig voor. Het komt nog wel eens voor bij bijvoorbeeld water
polo atleten, lange afstandsrenners, navy seals en personen met special hart training voor
diepzee duiken.
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
30
Autonome balans curve
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
31
Metabool
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
32
Correlatie
Om deze analyse te kunnen doen moet gelijktijdig het ECG en de SpO2 worden gemeten
onder rust omstandigheden. De uitslag geeft de correlatie tussen het ECG en de hoogte van
de bloeddruk golven gemeten aan de vinger. Wanneer een van deze signalen niet goed is
zal het onmogelijk zijn de analyse te doen.
In de uitslagen lijst worden de volgende items gegeven:
 correlatie index [r]
 significantie (t)
 regressie a
 regressie b
Een verminderde correlatie duidt op een verminderde vermogen tot adaptatie bij extreme
vormen van stress.
8- Urinetest
Achtergrond
Deze test bestaat uit het meten van stoffen in urine door middel van strippen die voorzien
zijn van chemische sensoren. De strippen die gebruikt worden in deze test zijn gevoelig voor
(1) glucose, (2) eiwit en (3) rode bloedcellen.
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
33
Waarom glucose meten
Diabetes is een ziekte die in de westerse wereld steeds vaker voorkomt.
Er zijn in Nederland al 1 miljoen mensen met diabetes. Daar komen elke dag 200 mensen
bij. Er zijn 2 verschillende typen diabetes.
“Diabetes type 1” is de aangeboren variant van diabetes. Vaak wordt dit al op jongere leeftijd
ontdekt.
“Diabetes type 2” is de niet aangeboren variant. Vroeger ook wel ouderdomsdiabetes. Nu
blijkt dat er veel mensen ook al op jongere leeftijd te maken krijgen met deze vorm van
diabetes. Vaak als gevolg van een ongezonde leefstijl. Diabetes type 2 heeft een lange
aanloop waarin ongemerkt al dingen misgaan in het lichaam. Soms duurt het jaren voordat
het echt tot diabetes komt. Veel mensen hebben dan ook al heel lang overgewicht, hoge
bloeddruk en te hoog cholesterol. Uit onderzoek is gebleken, dat mensen met een zich
ontwikkelende diabetes, dit proces kunnen stopzetten door verandering van levensstijl.
Mensen met diabetes type 2 kunnen soms helemaal klachtenvrij worden door het
veranderen van eet-, leef-, en beweeg gewoonten.
Deze urine test heeft wel diagnostische waarde, maar mag uitsluitend voor
doorverwijzingsdoeleinden gebruikt worden. De test is voor 90% betrouwbaar voor het meten
van glucose (diabetes), eiwitten en bloedcellen in de urine.
Er moet naar de huisarts worden doorverwezen wanneer uit de test blijkt, dat er glucose in
de urine is gevonden. De huisarts kan dan verdere testen uitvoeren.
De test geeft ook aan wanneer er bloedcellen (erythrocyten)gevonden zijn.
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
34
Levensstijl uitslag en levensverwachting
Voeg commentaar toe
DOCUMENTATIE VOOR DE BEDRIJFSARTS 2013
35