Meer sponsors met minder moeite

Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
EVEN VOORSTELLEN
Peter van Baak
Mede-oprichter SponsorVisie en Crowdfunding
voor Clubs
•
•
•
•
Opgestart in februari 2010
Nationaal actief bij bijna 200 sportclubs
Totaal bereik > 190.000 leden van sportverenigingen
Hockey, tennis, voetbal, squash, tennis, rugby,
waterpolo, golf, maar ook cultuur en evenementen.
• Partnership met 7 sportbonden
• 8.500 sponsors actief via het systeem
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
WAT IS SPONSORING?
Een bedrijf associeert zich met een organisatie door geld of
andere middelen ter beschikking te stellen, in ruil voor
tegenprestaties die de sponsor helpen bij het bereiken van
diens doelen.
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
WAAROM SPONSOREN?
Goodwill
Betrokkenheid tonen
Commercieel
Naamsbekendheid, sales, relatiemarketing
Imago
Zichzelf onderscheiden
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
SPONSORTREND
Waarom is het makkelijker om een sponsor voor een
team te krijgen dan een sponsor voor de club?
Voorbeelden:
1. Serious Request:
Doneer 10 euro en red een baby
2. Crowdfunding
www.crowdfundingvoorclubs.nl
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
Sponsorplan?
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
TIP: BRENG HET POTENTIEEL
IN KAART (1)
• Check ledenlijst, bekijk de e-mailadressen
• Zoek de leden op via LinkedIn
• Organiseer een netwerkbijeenkomst voor de hele club
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
TIP: BOUW DE RELATIE UIT
• Stap 1: doe een concreet voorstel
Start samenwerking
• Stap 2: ga in gesprek nadat contract is ingegaan
• Stap 3: evalueer jaarlijks
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
TIP: GEEF AANDACHT
•
•
•
•
•
•
•
•
Peter van Baak
Houd sponsors op de hoogte van wat er speelt op de club
Kom de gemaakte afspraken na
Sponsors kosten ook geld, investeer in de relatie
Accountmanagement, leg verbanden
Evalueer met sponsors
Help de sponsor met waarde creëren
Nodig sponsors uit voor verenigingsactiviteiten
Organiseer liever 1 top sponsorevent dan 5 halve
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
HUIDIGE SITUATIE:
• Sponsoring is een kwestie van gunnen
• Weinig direct resultaat uit sponsoring
• Naamsbekendheid sponsors is gering
• Onbekend maakt onbemind, wat doen uw sponsors?
• Actie = reactie, maar sponsoring is passief
• Geen sponsorbudget, wel advertentiebudget
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
Opvallend:
• Sponsoring lokale club als
kans
• Lokale sponsoring heeft
grotere impact
• Een plan/doel is cruciaal
• Een tegenprestatie
noodzakelijk
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
EEN NIEUWE BENADERING
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
MEER DAN GUNNEN
Sponsoring is interessant:
• Lokale doelgroep
• Specifieke doelgroep
• Veel interactie
• Langdurig en direct contact
•5 tot 12 x effectiever!
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
2 november 2014
2 november 2014
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
EENVOUDIG BEHEER DOOR
SPONSORS ZELF
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
MOGELIJKHEDEN VOOR
DIGITAAL ADVERTEREN
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
NARROWCASTING
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
NARROWCASTING
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
GOEDKOOP ADVERTEREN?
•
Regulier adverteren kwart pagina lokale media € 400,- voor
eenmalige advertentie per 10.000 stuks oplage.
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
GOEDKOOP ADVERTEREN?
•
Regulier adverteren op internet kost ongeveer € 5 per 1000
pageviews (€ 5,- CPM, oftewel 0,5 cent per pageview)
2 november 2014
WAARDE BANNER BIJ 500
LEDEN
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
VERDIENCAPACITEIT WEBSITE
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
ZONDE?!
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
TIP: BRENG HET POTENTIEEL
IN KAART (2)
• Welke bedrijven zitten in de buurt? KvK uittreksel
• Bekijk de sponsors bij andere clubs
• Bekijk de brievenbus: folders en lokale krant
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
TIPS
• Toon de kans die je vereniging biedt
• Benader gericht en op een logisch moment
•
•
•
•
Gebruik digitale media
Maak sponsoring actief
Vraag om een ‘call-to-action’
Doe elke maand iets (structuur)
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
DE VOORDELEN OP EEN RIJ:
•
•
•
•
•
Grotere tegenprestatie bestaande sponsors
Beter verhaal nieuwe sponsors (bijv. lokale detaillisten)
Versterkte onderhandelingspositie
Voordelen voor toeschouwers en sponsors (kortingen)
Lagere kosten voor sponsor
MINDER WERK, MEER STRUCTUUR, BETER VERHAAL
MEER INKOMSTEN
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
EEN NIEUWE BENADERING
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014
Meer informatie over SponsorVisie?
www.sponsorvisie.nl
Al vanaf € 250,- p.jr.
Peter van Baak
Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie
2 november 2014