Kortdurende opname

Kortdurende opname
Tijdelijk verzorging of verpleging
U woont thuis, maar heeft tijdelijk verzorging of verpleging nodig.
Bijvoorbeeld na een operatie of omdat uw partner of iemand anders
even niet voor u kan zorgen. Bij Vivantes bent u in goede handen.
Want met een Kortdurende Opname zorgen wij voor alle ondersteuning en hulp die u nodig heeft, zodat u daarna uw vertrouwde leven
thuis weer kunt oppakken.
Zelfstandig
U woont thuis en leeft het liefst zelfstandig.
Dat is een groot goed, dat bij Vivantes hoog in
het vaandel staat. Soms heeft u tijdelijk, voor
een aantal weken, verzorging of verpleging nodig. Bijvoorbeeld na een operatie of omdat uw
partner of iemand anders even niet voor u kan
zorgen. Kortdurende Opname is zeker niet bedoeld als voorloper van een permanent verblijf
in een woonzorgcentrum. Het gaat er juist om
dat u zo snel mogelijk weer naar huis kunt.
Net dat beetje zorg extra
Bij een Kortdurende Opname verblijft u in een
eenvoudig gemeubileerde kamer in één van
onze locaties. U kunt een aantal eigen meubels en spullen meenemen. Wij zorgen voor
de maaltijden en het bed- en linnen goed. In
welke locatie u verblijft is afhankelijk van de
beschikbaarheid. Bij plaatsing wordt zoveel
mogelijk rekening gehouden met uw wensen.
Bij Vivantes streven we er immers naar om
onze zorg zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw persoonlijke situatie.
aanmelden
Als zich een situatie voordoet waardoor u gebruik zou willen maken van een Kortdurende
Opname, dan neemt u contact op met onze
klantadviseurs. Eén van onze medewerkers
maakt een afspraak om bij u thuis de aanmelding te bespreken en de gegevens te verzamelen die van belang zijn voor uw opname.
Tijdens dit gesprek krijgt u alle informatie over
de opname en worden de mogelijkheden besproken.
Verblijf met indicatie of particulier.
Het verblijf in een kamer voor Kortdurende Opname kan op twee manieren geregeld worden.
Als u in aanmerking komt voor een indicatie
dan wordt deze aangevraagd bij het Centraal
Indicatie Orgaan (CIZ). De klantadviseur kan
de aanvraag voor u verzorgen. Heeft u geen
recht op een indicatie dan kan de Kortdurende
Opname ook particulier geregeld worden.
Tarieven en eigen bijdrage
Wanneer u voor een Kortdurende Opname
in één van onze locaties verblijft met een indicatie dan betaalt u een eigen bijdrage. Het
Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt
de hoogte van uw eigen bijdrage en int deze.
Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal personen binnen uw huishouden, uw leeftijd en uw inkomen.
Maakt u op particulier initiatief gebruik van
een Kortdurende Opname dan betaalt u daarvoor een door Vivantes vastgesteld bedrag. De
hoogte van dit bedrag is onder andere afhankelijk van de eventuele zorg die u in de thuissituatie via een indicatie ontvangt. De basistarieven vindt u op onze website www.vivantes.
nl. Tijdens een persoonlijk gesprek zal de klantadviseur u hierover verder informeren.
Locaties
De volgende locaties bieden
Kortdurende Opname:
Bloemenhof I Geleen Lindenheuvel
Bunderhof I Geleen Zuid
Franciscus I Beek
Moutheuvel I Stein
Olympiastaete I Geleen Centrum
Compleet zorgaanbod
Vivantes biedt zorg in de gemeenten SittardGeleen, Beek en Stein. We beschikken over
negen woonzorgcentra en leveren thuiszorg
in meer dan vijfhonderd zorgwoningen en in
de wijk. Onze zorg is toegesneden op uw persoonlijke situatie. In onze wijksteunpunten in
de regio bieden we allerlei diensten en activiteiten aan.
Meer informatie?
Onze klantadviseurs zijn deskundig en vriendelijk. Zij staan voor u klaar om u te helpen
en te adviseren. Ook kunnen zij u ondersteunen bij het aanvragen van indicaties. Zij
zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en
17.00 uur via tel. 046 411 35 00 of via e-mail:
[email protected] U kunt ook onze
website raadplegen www.vivantes.nl.
www.vivantes.nl
juli 2014
Postbus 650 I 6160 AR Geleen
T 046 411 35 00 I E [email protected]