20140310_Minderhedenforum_vacature beweging cjs

Vacature:
Stafmedewerker (M/V) beweging
Nieuwe functie
Je wil je professioneel inzetten voor een diverse samenleving met gelijke kansen?
Het Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (www.minderhedenforum.be) is spreekbuis van
de etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel. Het Minderhedenforum wil de
maatschappelijke positie van etnisch-culturele minderheden verstevigen en de verstandhouding
tussen mensen en groepen verbeteren. Via het Minderhedenforum doen de etnisch-culturele
verenigingen aan gezamenlijke belangenverdediging naar het beleid en naar de brede
samenleving. Het Minderhedenforum is door de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel erkend als woordvoerder van de etnisch-culturele
minderheden.
Met steun van de Vlaamse overheid zal het Minderhedenforum werken rond de thema’s cultuur,
jeugdwerk en sport, met name de positie van etnisch-culturele minderheden in die domeinen. Om
dit project dat loopt tot eind 2017 vorm te geven, werft het Minderhedenforum een voltijdse
stafmedewerk(st)er beweging aan met een contract van onbepaalde duur. Indiensttreding zo snel
mogelijk. Hij/zij maakt samen met 5 andere stafmedewerkers deel uit van het team beweging van
het Minderhedenforum.
Voornaamste Taken:
• Organiseren van participatieve activiteiten en trajecten met etnisch-culturele
minderheden en hun verenigingen, gericht op o.m. het verzamelen van informatie,
ervaringen en meningen, op vorming, debat en netwerking van etnisch-culturele
minderheden en op gezamenlijke standpuntvorming.
• Inventariseren en bundelen van goede praktijken van etnisch-culturele verenigingen rond
participatie inzake cultuur, jeugdwerk en sport.
• Ontwikkelen en toepassen van tools en methodieken rond participatie van etnischculturele minderheden in cultuur, jeugdwerk en sport..
• Bekendmaking van etnisch-culturele verenigingen en hun werking in sectoren cultuur,
jeugdwerk en sport
competenties
organisatie
•
•
•
•
•
Open houding tav diversiteit: Je staat positief tegenover verschillen in de samenleving en
de organisatie en kan er op een open en respectvolle manier mee omgaan.
Flexibiliteit: Je staat open voor wijzigende omstandigheden binnen je werkkader en kan
erop inspelen met het oog op het bereiken van de vooropgestelde doelen.
Teamgericht samenwerken: Je hebt oog voor gemeenschappelijke belangen en levert een
constructieve bijdrage aan de doelen van de brede organisatie (achterban, leden en
medewerkers)
Communicatief vaardig: Je bent in staat boodschappen van anderen correct te
interpreteren en er adequaat op in te spelen. Je bent in staat eigen boodschappen
(informatie, ideeën,…) over te brengen op een heldere en respectvolle manier die
aangepast is aan boodschap, zender, ontvanger en context.
Doelgericht plannen: Je werkt doelen en prioriteiten uit voor je eigen werking in overleg
met de relevante betrokkenen en zorgt ervoor dat die doelen en prioriteiten binnen de
vooropgestelde tijdspanne bereikt worden.
functiespecifiek:
functiespecifiek:
• een relevant diploma hoger onderwijs of gelijkgesteld door ervaring
1
•
•
•
•
•
•
kennis en/of ervaring met bovengenoemde taken, meer in het bijzonder wat betreft
participatief werken en het ontwikkelen en gebruiken van participatieve methodieken,
affiniteit of ervaring met het verenigingsleven van etnisch-culturele minderheden strekt
tot aanbeveling
functie kunnen uitvoeren in het Nederlands, kennis van andere talen is een pluspunt
kunnen werken met de gangbare computersoftware
leerbereidheid en leervaardigheid
bereid zijn tot occasioneel avond- en weekendwerk.
Wij bieden u:
• uitdagende en gevarieerde job in de social profit
• Ruimte om zelfstandig te werken en eigen accenten te leggen
• voltijds contract van onbepaalde duur, voor de duur van het project (t.e.m. 2017);
• competitief loon binnen de sector (barema B1A van PC329) en terugbetaling
woon/werkverkeer met het openbaar vervoer
• Flexibele werkuren
• Indiensttreding zo snel mogelijk
Het Minderhedenforum voert een gelijke kansenbeleid.
Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, afkomst of handicap.
Om te solliciteren stuurt u uw CV en het standaard invulformulier dat terug te vinden is op onze
webiste (http://www.minderhedenforum.be/jobsbijforum.htm) op naar het Forum van EtnischCulturele Minderheden, t.a.v. dhr. Hüseyin Aydinli.
U solliciteert bij voorkeur per e-mail via [email protected] met referentie
“Stafmedewerker_Beweging”.
Via de post kunnen de sollicitatiedocumenten opgestuurd worden naar Vooruitgangstraat 323
BUS 4, 1030 Brussel.
Er kan gesolliciteerd worden tot en met 23/3/2014.
Ter info: de selectiedagen gaan door op 1 en 3 april 2014.
Let op:
op je kandidatuur is enkel geldig indien je een ontvangstbevestiging krijgt.
Indien uw kandidatuur wordt weerhouden, wordt u schriftelijk of telefonisch uitgenodigd voor de
selecties.
Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Ursula Jaramillo,
[email protected] of T: +32(0)2 210 14 28
2