KVO-B - MKB Nederland

Productblad
Keurmerk Veilig
Ondernemen op
Bedrijventerreinen
Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan
‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. Daarom is onder de vlag
van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC), een
samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven waar MKBNederland onderdeel van uitmaakt, het Keurmerk Veilig Ondernemen
voor Bedrijventerreinen ontwikkeld. Er zijn twee varianten: voor
winkelgebieden (KVO-W) en KVO-B. MKB-Nederland voert deze
tweede variant uit.
Wat is het KVO-B keurmerk?
Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) verbetert op een gestructureerde
manier de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen. Een
duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en
brandweer staat hierbij centraal. Het Keurmerk is een landelijke
certificeringsregeling, waarbij de normen zijn vastgelegd in een landelijk
handboek. In het KVO maken ondernemers samen met de gemeente,
politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast,
criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Met maatregelen
zoals
(overval)preventietrainingen,
betere
openbare
verlichting,
georganiseerd toezicht, het plaatsen van camera’s met aansluiting op een
regionale toezicht ruimte en brandbeveiliging zorgt het KVO voor een
veiliger en prettiger omgeving.
Win-win situatie
Het Keurmerk levert voor ondernemers, gemeente, politie en brandweer
een win-win situatie. De bedrijfsschade vermindert en het imago van het
gebied verbetert, waardoor ook de economische structuur en het
vestigingsklimaat verbeteren. Door verhoging van de veiligheidsgraad zijn
vaak kortingen mogelijk op verzekeringspremies.
Wat kost het?
MKB-Nederland zorgt voor de ondersteuning en procesbegeleiding voor
het KVO-B. De ondersteuning van winkelgebieden (KVO-W) is in handen
van de KVO-adviseurs van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid, het CCV (www.hetccv.nl).
Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
www.mkb.nl
De inzet van de procesbegeleiders van MKB-Nederland is tot en met de
eerste certificering gratis. Daarna biedt MKB-Nederland de mogelijkheid tot
beperkte gratis procesbegeleiding naar de hercertificering. Het behalen
van het Certificaat Basis Samenwerken en het certificaat Continu
Samenwerken (de hercertificering na twee jaar) kost ongeveer 1850 euro.
Verder moet u rekening houden met bijvoorbeeld vergaderkosten,
portokosten enz.
Hoe werkt het?
Het stappenplan om te komen tot het KVO-B bestaat uit:
Stap 1:
Vormgeven van de samenwerking
Werkgroep formeren en intentieverklaring tekenen
Stap 2:
Veiligheid analyseren
O.a. nulmeting uitvoeren en cijfers interpreteren
Stap 3:
Plan van aanpak opstellen en tekenen convenant
Stap 4:
KVO-B aanvragen
Audit en certificaat Basis Samenwerken (twee jaar geldig)
Stap 5:
Uitvoeren maatregelen en activiteiten uit plan van aanpak
Stap 6:
Evaluatie
Bijstellen analyse en plan van aanpak
Stap 7:
Plan van aanpak vernieuwen
Stap 8:
Her certificering aanvragen
Audit en certificaat Continu Samenwerken (twee jaar geldig)
Hoe starten?
MKB-Nederland beschikt over een speciaal projectteam van regionaal
opererende procesbegeleiders. Zij hebben ruime ervaring met het
opbouwen van samenwerking en zijn specialisten op het gebied van
veiligheid. De procesbegeleider opereert namens alle betrokken partijen en
heeft een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen. Hij of zij zorgt voor
de voortgang van het proces tot en met de eerste certificering. In overleg
kan (beperkt gratis) de expertise van de procesbegeleiders ook worden
ingezet bij de her certificering.
Meer informatie?


KVO Bedrijventerreinen:
Voor meer informatie over KVO-B en het aanvragen van
procesbegeleiding kunt u contact opnemen met de procesbegeleider in
uw regio, zie www.mkb.nl -> KVO-B. U kunt ook contact opnemen met
de projectleider KVO-B Nederland: Onno Keuker, tel: 06- 29512394, email: [email protected]
KVO Winkelgebieden:
Voor meer informatie over KVO-W en het aanvragen van
procesondersteuning kunt u contact op nemen met een adviseur Veilig
ondernemen van het CVV in de regio. Kijk op www.hetccv.nl -> KVOW voor een overzicht van adviseurs bij u in de buurt.
2
Colofon
Dit productblad is een uitgave van de
Koninklijke Vereniging MKB-Nederland,
Postbus 93002,
2509 AA Den Haag
T. 070 – 349 09 09
www.mkb.nl
Dit productblad is met zorg samengesteld.
Er kan echter geen enkele
aansprakelijkheid worden aanvaard voor
eventuele onjuistheden of
onvolkomenheden. Vermenigvuldiging van
(delen van) deze uitgave is toegestaan, mits
met bronvermelding.
© Copyright Koninklijke Vereniging
MKB-Nederland mei 2014
Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
www.mkb.nl