Infoflyer Mediatheek.cdr - Bibliotheek Vlissingen

Veelgestelde vragen over de lenerspas van uw kind
Hoeveel boeken kan mijn kind lenen?
Uw kind kan twee boeken in de bibliotheek op school lenen.
Als een boek van de bibliotheek te laat is krijg ik dan boete?
Nee, van de boeken die in de bibliotheek op school geleend zijn niet.
Boeken die geleend zijn in de openbare bibliotheek kosten € 0,10 extra per dag,
na de verstreken uitleentermijn. Wel zullen we kinderen erop wijzen dat boeken
die ze in de bibliotheek op school lenen kunnen verlengen en dat ook hier een
uitleentermijn van 3 weken geldt. Hierdoor willen we ze een goed leengedrag
aanleren.
Mag een boek van de bibliotheek ook ingeleverd worden in de bibliotheek?
Ja, dat kan. Een boek dat uw kind geleend heeft in de bibliotheek op school
mag zelfs in iedere bibliotheekvestiging in Zeeland teruggebracht worden.
Mag ik als ouder lenen op de pas van mijn kind?
Nee, dit is niet de bedoeling. Kinderen vanaf 9 jaar mogen wel twee boeken lenen
uit de volwassen collectie in de bibliotheek. Maar dit is zodat ze bij het zoeken naar
informatie voor een werkstuk of spreekbeurt ook boeken uit de volwassen collectie
kunnen gebruiken.
Wat voor boeken biedt de bibliotheek op school?
Er is een ruime collectie aan leesboeken en informatieve boeken.
Er is geen collectie voor volwassenen.
De Bibliotheek
op school.
Een bibliotheek op de school van uw kind
De bibliotheek heeft in samenwerking met de school een ruime en toegankelijke
schoolbibliotheek opgezet. Deze bibliotheek is een centraal gelegen ruimte waar
veel boeken staan, die de kinderen op school of thuis kunnen gebruiken.
Wie kunnen gebruik maken van de bibliotheek op school?
Alle kinderen van de school kunnen gebruik maken van de bibliotheek op school.
Ook jongere broertjes of zusjes kunnen lid worden. Hiervoor gaat u naar de
mediathecaris die tijdens de buitenschoolse openingstijden aanwezig is.
Waarom een bibliotheek?
Bibliotheek Vlissingen richt bibliotheekvestigingen in binnen de basisscholen ter
versterking van het taalonderwijs, leesbevordering en het aanleren van
informatievaardigheden. Door de aanwezigheid van een bibliotheek op een
basisschool worden alle leerlingen bereikt.
Door jarenlange en goed gestructureerde begeleiding kan het niveau van
begrijpend lezen, de motivatie om te willen lezen en de nieuwsgierigheid naar
informatie bij leerlingen sterk verbeteren. Dit komt het hele proces van leren en
studeren ten goede.
Wanneer is de bibliotheek op school open?
Onder schooltijd is de bibliotheek geopend voor de leerlingen en de
leerkrachten van de school. Daarnaast is de bibliotheek ook op gezette tijden
geopend buiten schooltijden. Vraag deze openingstijden na bij de mediathecaris.
Wat doet de mediathecaris?
Op gezette tijden is er vanuit Bibliotheek Vlissingen een
mediathecaris aanwezig in de mediatheek, die na schooltijd
de uitleen verzorgt samen met een aantal leerlingen.
In elke school zijn een aantal kinderen 'in dienst' als
bibliotheekmedewerker. Zij helpen met de uitleen van de
vele honderden boeken die de bibliotheek op de scholen brengt. Onder schooltijd
organiseert de mediathecaris activiteiten op het gebied van leesbevordering en
mediawijsheid. Als kinderen aan de slag gaan met werkstukken en spreekbeurten,
kan de mediathecaris hulp bieden bij het gebruik van informatiebronnen.
De kinderen hebben hiervoor kennis nodig van de computer. Ze moeten ook de
kwaliteit en bruikbaarheid van de informatie kunnen beoordelen. Uiteindelijk
moet uw kind van al die informatie een echt eigen product kunnen maken.
Hoe werkt de pas?
De bibliotheek werkt met hetzelfde uitleensysteem als de bibliotheek.
In de mediatheek mag een leerling maximaal twee boeken
tegelijk lenen, dat komt omdat de collectie hier kleiner is.
Als een leerling een boek reserveert, wordt het naar de school gebracht
(tenzij anders wordt aangegeven).
Omdat de leerlingen vrijwel dagelijks op school zijn is de mogelijkheid om
boeken in te leveren en nieuwe te lenen in de mediatheek groter dan in de
bibliotheek.
Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen? Mail naar: [email protected]
Meer informatie over de Jeugdkaart vindt u op onze site
www.bibliotheekvlissingen.nl