Advertentie 14 februari 2014

 www.hetkompasonline.nl
Het Kompas • vrijdag 14 februari 2014 • 9
Team van verloskundigen compleet
Met ingang van
dit jaar heeft de
Verloskundigenpraktijk
Oud-Beijerland een
team van vier vaste
verloskundigen. “De
afgelopen jaren hadden
we te kampen met
vertrekkende collega’s
zodat we geen volledig
bezetting hadden. In zo’n
situatie is het moeilijk
een strategie op te
zetten, te werken aan
een visie en aan te geven
hoe je werkt als praktijk”,
licht verloskundige
Mirjam Wijnmaalen toe.
door Sieka Romeijn Hedmann
OUD-BEIJERLAND - Het com-
pleet worden van het team
was voor de verloskundigen
aanleiding woensdag 12
januari een bijeenkomst te
houden voor alle ketenpartners in de verloskundige
zorg. Doel van deze bijeenkomst was in eerste instantie om het nieuwe team van
verloskundigen te presenteren. Het viertal wordt nu
gevormd door Sabrina Grinwis en Mirjam Wijnmaalen
die al sinds 2005 en 2009
werkzaam zijn in de OudBeijerlandse praktijk en
Leonore Bierhuizen en Gertrude Ouwehand die sinds
kortere tijd deel uit maken
van het team. Met een volledige bezetting willen deze
verloskundigen meer gaan
investeren in een goede samenwerking in de regio.
Het team wil zich er sterk
voor maken eerder te ontdekken of baby’s slecht groeien
in de buik en achterlopen
in de groei. “Bij het terugdringen van de perinatale
sterfte spelen de verloskundigen een belangrijke rol”,
geeft Mirjam Wijnmaalen
aan. “In april gaat er lande-
HELAAS OVERLIJDT
HIER OOK WEL EENS
EEN BABY TIJDENS
ZWANGERSCHAP
lijk een groot onderzoek van
start en daar doen wij als
praktijk aan mee. Met name
Rotterdam is het afgelopen
jaar slecht in het nieuws
geweest ten aanzien van
perinatale sterfte. Het plan
is gericht op Rotterdam en
wij hebben met die regio te
maken. Als wij als verloskundigen moeten verwijzen
naar een gynaecoloog dan
zijn dat de specialisten in
het Ikazia en het Maasstad
Ziekenhuis in Rotterdam.
In die zin telt de Hoeksche
Waard mee in de slechte cijfers. Dus elk steentje dat we
positief kunnen bijdragen,
grijpen we aan. Weliswaar
is het idee dat de Rotterdamse populatie slechtere cijfers
heeft dan hier, maar dat wil
niet zeggen dat de Hoeksche
De vier verloskundigen van verloskundigenpraktijk Oud Beijerland samen met betrokken zorgverleners.
Waard niet meetelt. Helaas
overlijdt hier ook wel eens
een baby tijdens zwangerschap of kort daarna.” Bij de
landelijke actie gaat om een
op een nieuwe manier opsporen van groeistoornissen
tijdens de zwangerschap.
“Landelijk worden groeiecho’s in de laatste zwangerschapsweken niet standaard
uitgevoerd. Dat gebeurt alleen als we denken ‘de buik
is een beetje klein’. Aan dit
onderzoek werken ook de
echoscopisten mee.”
In zo vroeg mogelijk stadium een gesprek
De verloskundigen vinden het van belang dat zwangere vrouwen zo vroeg mogelijk langskomen voor een
gesprek. “In dat proces zijn de huisartsen belangrijk.
Als iemand zich zwanger meldt wordt ze doorverwezen
naar de verloskundige. Er was een tijd dat pas bij 12
weken werd doorverwezen. Dat is niet wat we willen.”
Cromstrijen lijst
6
In een reeks advertenties
willen wij de eerste vijf kandidaten
van onze kieslijst aan u voorstellen.
Volgende week nr. 5:
Leendert van Valen
V.l.n.r.:
Ad Herweijer, Leendert van Valen, Jaap Oudeman, Hans Seip en Gerjan Neele
Samen voor elkaar
www.sgpcromstrijen.nl
sgpcromstrijen
sgpcromstrijen