PTA Engels 2013-2015 cohort HAVO schooljaar 2013

HAVO cohort 2013-2015
PTA Engels
ST=SE-toets
Weeknummers zijn een indicatie: er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
SP=SE-praktische opdracht
VT=voortgangstoets
Hek = herkansbaar; Vrij? = vrijstelling mogelijk voor doubleur mits reeds
voldoende voor dit onderdeel - zie verder Examenreglement.
VP=voortgangs-praktische opdracht
Duur in minuten, tenzij anders vermeld (slu = studielastuur = klokuur)
HD=handelingsdeel
totale studielast:
360 uur
Dit vak heeft ook een Centraal Examen, dat voor 50% het eindcijfer bepaalt.
en
schooljaar 2013-2014
HAVO-4
kolomnr. soort weeknr.
en001
VT
38
vorm
luistertoets
duur
gew.rap.
50
7,7% (1)
50
7,7% (1)
gew.ex. hek? vrij?
luistervaardigheid
en002
VT
40
schriftelijk
Gold 1,2,3 & EE 1,2,3
en003
VT
44
schriftelijk
90
15,4% (2)
3
schriftelijk
60
7,7% (1)
50
7,7% (1)
MC TXTS
en004
VT
Gold 4,5,6 & EE 4,5,6
en005
VT
9
schriftelijk
Gold 7,8,9 & EE 7,8,9
en006
VT
14
schriftelijk
120
15,4% (2)
17
luistertoets
50
7,7% (1)
10 slu
7,7% (1)
50
7,7% (1)
MC TXTS
en007
VT
luistervaardigheid
en008
VT
19-20
mondeling
Book Presentation
en009
VT
22
schriftelijk
Gold 10,11,12,13,14 (cap.sel.) & EE 10,11,12
en010
VT
26
schriftelijk
120
15,4% (2)
MC TXTS
PTA Dominicus College
HAVO cohort 2013-2015
afdruk 14-9-2014
blz. 1
en
schooljaar 2014-2015
HAVO-5
kolomnr. soort weeknr.
en001
1ST
39
vorm
schriftelijk
duur
50
(moet nu definitief worden
gew.rap.
gew.ex. hek? vrij?
4,3% (1)
Gramm + vocab (Wasp + EE)
en002
HD
42
mondeling
10 slu
Boekpresentatie (1 boek) in tweetallen
en003
2ST
45
schriftelijk
120
4,3% (1)
schriftelijk
50
4,3% (1)
20
21,7% (5)
60
21,7% (5)
Leesvaardigheid
en004
3ST
50
Gramm + vocab (Wasp + EE)
en005
4ST
4
mondeling
Spreekvaardigheid
en006
5ST
5
luistertoets
Luistertoets CITO [roosterinformatie: op voorkeursdatum; extra zitting voor extra tijd]
en007
6ST
9-10
mondeling
20
21,7% (5)
90
21,7% (5)
boekanalyse (2 boeken)
en008
7ST
15
schriftelijk
Schrijfopdracht
PTA Dominicus College
HAVO cohort 2013-2015
afdruk 14-9-2014
blz. 2
HAVO cohort 2014-2016
PTA Engels
ST=SE-toets
Weeknummers zijn een indicatie: er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
SP=SE-praktische opdracht
VT=voortgangstoets
Hek = herkansbaar; Vrij? = vrijstelling mogelijk voor doubleur mits reeds
voldoende voor dit onderdeel - zie verder Examenreglement.
VP=voortgangs-praktische opdracht
Duur in minuten, tenzij anders vermeld (slu = studielastuur = klokuur)
HD=handelingsdeel
totale studielast:
360 uur
Dit vak heeft ook een Centraal Examen, dat voor 50% het eindcijfer bepaalt.
en
schooljaar 2014-2015
HAVO-4
kolomnr. soort weeknr.
en001
VT
39
vorm
luistertoets
duur
(moet nu definitief worden
gew.rap.
50
7,7% (1)
50
7,7% (1)
gew.ex. hek? vrij?
luistervaardigheid
en002
VT
41
schriftelijk
Gold 1,2,3 & EE 1,2,3
en003
VT
45
schriftelijk
90
15,4% (2)
4
schriftelijk
60
7,7% (1)
50
7,7% (1)
MC TXTS
en004
VT
Gold 4,5,6 & EE 4,5,6
en005
VT
12
schriftelijk
Gold 7,8,9 & EE 7,8,9
en006
VT
15
schriftelijk
120
15,4% (2)
18
luistertoets
50
7,7% (1)
10 slu
7,7% (1)
50
7,7% (1)
MC TXTS
en007
VT
luistervaardigheid
en008
VT
20-21
mondeling
Book Presentation
en009
VT
24
schriftelijk
Gold 10,11,12,13,14 (cap.sel.) & EE 10,11,12
en010
VT
27
schriftelijk
120
15,4% (2)
MC TXTS
PTA Dominicus College
HAVO cohort 2014-2016
afdruk 14-9-2014
blz. 3
en
schooljaar 2015-2016
HAVO-5
kolomnr. soort weeknr.
en001
1ST
39
vorm
schriftelijk
duur
50
gew.rap.
gew.ex. hek? vrij?
4,2% (1)
Gramm + vocab (Wasp + EE)
en002
HD
41
mondeling
10 slu
Boekpresentatie (1 boek) in tweetallen
en003
2ST
45
schriftelijk
120
4,2% (1)
schriftelijk
50
4,2% (1)
20
20,8% (5)
60
20,8% (5)
Leesvaardigheid
en004
3ST
51
Gramm + vocab (Wasp + EE)
en005
4ST
4
mondeling
Spreekvaardigheid
en006
5ST
5
luistertoets
Luistertoets CITO [roosterinformatie: op voorkeursdatum; extra zitting voor extra tijd]
en007
6ST
10-11
mondeling
20
20,8% (5)
50
4,2% (1)
90
20,8% (5)
boekanalyse (2 boeken)
en008
7ST
13
schriftelijk
Gramm + vocab (Wasp + EE)
en009
8ST
15
schriftelijk
Schrijfopdracht
PTA Dominicus College
HAVO cohort 2014-2016
afdruk 14-9-2014
blz. 4
VWO cohort 2012-2015
PTA Engels
ST=SE-toets
Weeknummers zijn een indicatie: er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
SP=SE-praktische opdracht
VT=voortgangstoets
Hek = herkansbaar; Vrij? = vrijstelling mogelijk voor doubleur mits reeds
voldoende voor dit onderdeel - zie verder Examenreglement.
VP=voortgangs-praktische opdracht
Duur in minuten, tenzij anders vermeld (slu = studielastuur = klokuur)
HD=handelingsdeel
totale studielast:
400 uur
Dit vak heeft ook een Centraal Examen, dat voor 50% het eindcijfer bepaalt.
In maart (?) van het vijfde leerjaar wordt het examen 'Cambridge Advanced' afgenomen.
en
schooljaar 2012-2013
VWO-4
kolomnr. soort weeknr.
en001
VT
40
vorm
duur
gew.rap.
schriftelijk
50
8,3% (1)
schriftelijk
60
8,3% (1)
schriftelijk
50
8,3% (1)
schriftelijk
50
8,3% (1)
60
8,3% (1)
90
8,3% (1)
gew.ex. hek? vrij?
Luistertoets (H)
en002
VT
44
NHW Advanced 1-3 Exam Idiom 1-3
en003
VT
48
Schrijfopdracht
en004
VT
51
NHW Advanced 4-6 Exam Idiom 4-6
en005
VT
3
schriftelijk
Leesvaardigheid (MC texts)
en006
VT
3
mondeling
Spreekvaardigheid (n.a.v. boek) [roosterinformatie: in groep van 6 leerlingen]
en007
VT
9
schriftelijk
60
8,3% (1)
schriftelijk
50
8,3% (1)
schriftelijk
50
8,3% (1)
schriftelijk
50
8,3% (1)
Luistertoets (H)
en008
VT
13
NHW Advanced 7-9 Exam Idiom 7-9
en009
VT
17
Schrijfopdracht
en010
VT
21
NHW Advanced 10-12 Exam Idiom 10-12
PTA Dominicus College
VWO
cohort 2012-2015
afdruk 14-9-2014
blz. 5
en011
VT
24
schriftelijk
120
8,3% (1)
20
8,3% (1)
Leesvaardigheid (MC texts)
en012
VT
24
mondeling
Spreekvaardigheid [roosterinformatie: 20 min. per 2 lln.]
en
schooljaar 2013-2014
VWO-5
kolomnr. soort weeknr.
en001
VT
40
vorm
duur
gew.rap.
schriftelijk
50
7,1% (1)
luistertoets
60
7,1% (1)
mondeling
20
7,1% (1)
schriftelijk
50
7,1% (1)
90
14,3% (2)
schriftelijk
60
7,1% (1)
schriftelijk
240
7,1% (1)
schriftelijk
60
7,1% (1)
schriftelijk
50
7,1% (1)
gew.ex. hek? vrij?
Schrijftoets
en002
VT
44
Luistertoets
en003
VT
44
2 boekverslagen
en004
VT
48
CAE Gold 1-5 + Exam Idiom 13-16
en005
VT
3
schriftelijk
Leesvaardigheid (MC texts)
en006
VT
7
Luistertoets
en007
VT
11
CAE Practice Exam
en008
VT
14
Schrijftoets
en009
VT
17
CAE Gold 6-12 (cap.sel.) + Exam Idiom 17-20
en010
HD
20
mond./schr.
1 boekverslag (presentatie of klassikale toets)
en011
VT
26
schriftelijk
120
14,3% (2)
60
14,3% (2)
Leesvaardigheid (MC texts)
en012
VT
26
schriftelijk
Literatuurgeschiedenis
PTA Dominicus College
VWO
cohort 2012-2015
afdruk 14-9-2014
blz. 6
en
schooljaar 2014-2015
VWO-6
kolomnr. soort weeknr.
en001
HD
39-41
vorm
duur
mondeling
(moet nu definitief worden
gew.rap.
gew.ex. hek? vrij?
20
Boekpresentatie (één roman)
en002
1ST
45
mondeling
15
25,0%
Spreekvaardigheid [roosterinformatie: 2 lln. In 30 min.]
en003
2ST
45
schriftelijk
120
5,0%
4
schriftelijk
120
25,0%
Leestoets
en004
3ST
Schrijfvaardigheid [roosterinformatie: in mediatheek]
en005
4ST
5
luistertoets
70
25,0%
Luistertoets CITO [roosterinformatie: op voorkeursdatum; extra zitting voor extra tijd]
en006
5ST
15
mondeling
30
20,0%
Literatuur: Literatuurgeschiedenis (RR), Shakespearestuk + 1 roman
PTA Dominicus College
VWO
cohort 2012-2015
afdruk 14-9-2014
blz. 7
VWO cohort 2013-2016
PTA Engels
ST=SE-toets
Weeknummers zijn een indicatie: er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
SP=SE-praktische opdracht
VT=voortgangstoets
Hek = herkansbaar; Vrij? = vrijstelling mogelijk voor doubleur mits reeds
voldoende voor dit onderdeel - zie verder Examenreglement.
VP=voortgangs-praktische opdracht
Duur in minuten, tenzij anders vermeld (slu = studielastuur = klokuur)
HD=handelingsdeel
totale studielast:
400 uur
Dit vak heeft ook een Centraal Examen, dat voor 50% het eindcijfer bepaalt.
In maart (?) van het vijfde leerjaar wordt het examen 'Cambridge Advanced' afgenomen.
en
schooljaar 2013-2014
VWO-4
kolomnr. soort weeknr.
en001
VT
40
vorm
duur
gew.rap.
schriftelijk
50
7,1% (1)
schriftelijk
60
7,1% (1)
schriftelijk
50
7,1% (1)
schriftelijk
50
7,1% (1)
90
14,3% (2)
90
7,1% (1)
gew.ex. hek? vrij?
Luistertoets (H)
en002
VT
44
NHW Advanced 1-3 Exam Idiom 1-3
en003
VT
48
Schrijfopdracht
en004
VT
51
NHW Advanced 4-6 Exam Idiom 4-6
en005
VT
3
schriftelijk
Leesvaardigheid (MC texts)
en006
VT
3
mondeling
Spreekvaardigheid (n.a.v. boek) [roosterinformatie: in groep van 6 leerlingen]
en007
VT
8
schriftelijk
60
7,1% (1)
schriftelijk
60
7,1% (1)
schriftelijk
50
7,1% (1)
schriftelijk
50
7,1% (1)
Luistertoets (H)
en008
VT
14
NHW Advanced 7-9 Exam Idiom 7-9
en009
VT
20
Schrijfopdracht
en010
VT
24
NHW Advanced 10-12 Exam Idiom 10-12
PTA Dominicus College
VWO
cohort 2013-2016
afdruk 14-9-2014
blz. 8
en011
VT
26
schriftelijk
120
14,3% (2)
20
7,1% (1)
Leesvaardigheid (MC texts)
en012
VT
26
mondeling
Spreekvaardigheid [roosterinformatie: 20 min. per 2 lln.]
en
schooljaar 2014-2015
VWO-5
kolomnr. soort weeknr.
en001
VT
41
vorm
duur
(moet nu definitief worden
gew.rap.
schriftelijk
50
7,1% (1)
luistertoets
60
7,1% (1)
mondeling
20
7,1% (1)
schriftelijk
50
7,1% (1)
90
14,3% (2)
schriftelijk
150
7,1% (1)
schriftelijk
60
7,1% (1)
schriftelijk
60
7,1% (1)
gew.ex. hek? vrij?
Schrijftoets
en002
VT
45
Luistertoets
en003
VT
45
2 boekverslagen
en004
VT
49
CAE Gold 1-5 + Exam Idiom 13-16
en005
VT
4
schriftelijk
Leesvaardigheid (MC texts)
en006
VT
6
CAETrial Exam
en007
VT
9
Luistertoets
en008
VT
15
Schrijftoets
en009
HD
22
mond./schr.
1 boekverslag (presentatie of klassikale toets)
en010
VT
24
schriftelijk
50
7,1% (1)
120
14,3% (2)
60
14,3% (2)
CAE Gold 6-12 + Exam Idiom 17-20
en011
VT
27
schriftelijk
Leesvaardigheid (MC texts)
en012
VT
27
schriftelijk
Literatuurgeschiedenis
PTA Dominicus College
VWO
cohort 2013-2016
afdruk 14-9-2014
blz. 9
en
schooljaar 2015-2016
VWO-6
kolomnr. soort weeknr.
en001
HD
39-41
vorm
duur
mondeling
gew.rap.
gew.ex. hek? vrij?
20
Boekpresentatie (één roman)
en002
1ST
45
mondeling
15
25,0% (1)
Spreekvaardigheid [roosterinformatie: 2 lln. In 30 min.]
en003
2ST
4
schriftelijk
120
25,0% (1)
70
25,0% (1)
Schrijfvaardigheid
en004
3ST
5
luistertoets
Luistertoets CITO [roosterinformatie: op voorkeursdatum; extra zitting voor extra tijd]
en005
4ST
15
mondeling
30
25,0% (1)
Literatuur: Literatuurgeschiedenis (RR), Shakespearestuk + 1 roman
PTA Dominicus College
VWO
cohort 2013-2016
afdruk 14-9-2014
blz. 10
VWO cohort 2014-2017
PTA Engels
ST=SE-toets
Weeknummers zijn een indicatie: er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
SP=SE-praktische opdracht
VT=voortgangstoets
Hek = herkansbaar; Vrij? = vrijstelling mogelijk voor doubleur mits reeds
voldoende voor dit onderdeel - zie verder Examenreglement.
VP=voortgangs-praktische opdracht
Duur in minuten, tenzij anders vermeld (slu = studielastuur = klokuur)
HD=handelingsdeel
totale studielast:
400 uur
Dit vak heeft ook een Centraal Examen, dat voor 50% het eindcijfer bepaalt.
In maart (?) van het vijfde leerjaar wordt het examen 'Cambridge Advanced' afgenomen.
en
schooljaar 2014-2015
VWO-4
kolomnr. soort weeknr.
en001
VT
40
vorm
duur
(moet nu definitief worden
gew.rap.
schriftelijk
50
7,1% (1)
schriftelijk
60
7,1% (1)
schriftelijk
50
7,1% (1)
schriftelijk
50
7,1% (1)
90
14,3% (2)
90
7,1% (1)
gew.ex. hek? vrij?
Luistertoets (H)
en002
VT
45
NHW Advanced 1-3 Exam Idiom 1-3
en003
VT
49
Schrijfopdracht
en004
VT
2
NHW Advanced 4-6 Exam Idiom 4-6
en005
VT
4
schriftelijk
Leesvaardigheid (MC texts)
en006
VT
4
mondeling
Spreekvaardigheid (n.a.v. boek) [roosterinformatie: in groep van 6 leerlingen]
en007
VT
10
schriftelijk
60
7,1% (1)
schriftelijk
60
7,1% (1)
schriftelijk
50
7,1% (1)
schriftelijk
50
7,1% (1)
Luistertoets (H)
en008
VT
15
NHW Advanced 7-9 Exam Idiom 7-9
en009
VT
21
Schrijfopdracht
en010
VT
25
NHW Advanced 10-12 Exam Idiom 10-12
PTA Dominicus College
VWO
cohort 2014-2017
afdruk 14-9-2014
blz. 11
en011
VT
27
schriftelijk
120
14,3% (2)
20
7,1% (1)
Leesvaardigheid (MC texts)
en012
VT
27
mondeling
Spreekvaardigheid [roosterinformatie: 20 min. per 2 lln.]
en
schooljaar 2015-2016
VWO-5
kolomnr. soort weeknr.
en001
VT
41
vorm
duur
gew.rap.
schriftelijk
50
7,1% (1)
luistertoets
60
7,1% (1)
mondeling
20
7,1% (1)
schriftelijk
50
7,1% (1)
90
14,3% (2)
schriftelijk
150
7,1% (1)
schriftelijk
60
7,1% (1)
schriftelijk
60
7,1% (1)
gew.ex. hek? vrij?
Schrijftoets
en002
VT
45
Luistertoets
en003
VT
45
2 boekverslagen
en004
VT
49
CAE Gold 1-5 + Exam Idiom 13-16
en005
VT
4
schriftelijk
Leesvaardigheid (MC texts)
en006
VT
6
CAE Trail Exam
en007
VT
9
Luistertoets
en008
VT
15
Schrijftoets
en009
HD
22
mond./schr.
1 boekverslag (presentatie of klassikale toets)
en010
VT
24
schriftelijk
50
7,1% (1)
120
14,3% (2)
60
14,3% (2)
CAE Gold 6-12 + Exam Idiom 17-20
en011
VT
27
schriftelijk
Leesvaardigheid (MC texts)
en012
VT
27
schriftelijk
Literatuurgeschiedenis
PTA Dominicus College
VWO
cohort 2014-2017
afdruk 14-9-2014
blz. 12
en
schooljaar 2016-2017
VWO-6
kolomnr. soort weeknr.
en001
HD
39-41
vorm
duur
mondeling
gew.rap.
gew.ex. hek? vrij?
20
Boekpresentatie (één roman)
en002
1ST
45
mondeling
15
25,0% (1)
Spreekvaardigheid [roosterinformatie: 2 lln. In 30 min.]
en003
2ST
4
schriftelijk
120
25,0% (1)
70
25,0% (1)
Schrijfvaardigheid
en004
3ST
5
luistertoets
Luistertoets CITO [roosterinformatie: op voorkeursdatum; extra zitting voor extra tijd]
en005
4ST
15
mondeling
30
25,0% (1)
Literatuur: Literatuurgeschiedenis (RR), Shakespearestuk + 1 roman
PTA Dominicus College
VWO
cohort 2014-2017
afdruk 14-9-2014
blz. 13