Verbaal-performaal-kloof, wat nu? - edu-en

Lezing gegeven door Lisanne van Nijnatten
Verbaal-performaal-kloof, wat nu?
Als je een IQ-test laat doet met de WiscIII (meest gebruikt), krijg je een
uitslag die is onderverdeeld in een verbaal- en een performaal-score.
Wat is eigenlijk het verschil tussen een verbaal en performaal IQ?
Wat zeggen de scores over het functioneren van een kind?
Kun je een kloof overbruggen? Moet je er wat mee, als ouders of als
school? Hoe kun je ermee omgaan?
Kinder- & Jeugdpsycholoog Lisanne van Nijnatten biedt in deze lezing
een kritische blik op de intelligentieonderzoek in het algemeen en de
verbaal-performaalkloof in het bijzonder. Hierbij geeft ze handvatten
voor ouders en scholen in het omgaan met de gegevens die door een
IQ-test verkregen worden .
Lisanne van Nijnatten is gespecialiseerd in hoogbegaafdheid,
onderpresteren en leren leren.
Vanuit haar praktijk Edu & ik (edu-en-ik.nl) doet ze psychologisch
onderzoek bij kinderen en jongeren. Ook biedt ze filosofielessen voor
kinderen, lezingen, workshops en begeleiding voor leren leren en
onderpresteren. Zowel online als in tijdschriften (bv. [email protected])
schrijft ze artikelen over o.a. hoogbegaafdheid.
Locatie:
Delft, precieze locatie volgt
Datum en tijd:
Donderdag 9 oktober 2014, inloop 19.30 uur
Kaarten:
à 7,50 betaling bij binnenkomst
Aanmelden:
Voor 2 oktober, via [email protected]