Op 10 juni jl. heeft de Eerste Kamer met overgrote

Op 10 juni jl. heeft de Eerste Kamer met overgrote meerderheid de Wet werk en zekerheid
aangenomen. Door deze wetgevingsoperatie wordt het ontslagrecht op de kop gezet. Alhoewel de
eerste onderdelen van deze wet per 1 januari 2015 zullen worden ingevoerd, is het belangrijk om
tijdig op de wijzigingen in te spelen. Om die reden organiseert De Citadel op 3 juli aanstaande een
lezing over de Wwz. Aanvang 19.30 uur. Arbeidsrechtadvocaat Robin Kötter zal u dan rondleiden
in het landschap van het nieuwe ontslagrecht. Aan het slot van deze lezing zal Hans ter Keurs,
specialist vermogensbeheer, ingaan op de financiële gevolgen van ontslag en aspecten waar u,
gelet op de nieuwe wetgeving, uw voordeel mee zult kunnen doen. Kortom, mis het niet!
Wilt u deze avond ook bijwonen? Graag ontvangen wij uw aanmelding via [email protected]
Met vriendelijke groet,
Hester Wijenberg
Office Management
Walstraat 17 | 7462 BA RIJSSEN
T 0548-519666
[email protected] | www.decitadelrijssen.nl
Volg ons op Twitter! @citadelrijssen