Bovenbouw - s Gravendreef College Leidschendam

‘s Gravendreef College
Leidschendam
Bovenbouw
Voorstellen
•
•
•
•
Directeur: Stephan Dijkhuizen
Afdelingsmanager BB: Ludo Tuitel
Afdelingsmanager OB: Leonie Drabbe
Coördinator BB: Marco Koene
• Decaan: Lia Vogelzang
• Mentoren:
-3A: Germain Roodbol
-3B: Cok v.d. Mey
-4A/B: Marco Koene
Veranderingen
• Afscheid van mevrouw E. Oostdijk
• Evaluatie van het Dalton concept
Veranderingen
•
•
Verzoek van het bestuur (Spinoza) aan
Stephan Dijkhuizen en Leonie Drabbe
Kern van het onderwijskundig concept van
het SGDC wordt overgenomen
Veranderingen
• Wijziging onderwijs concept
• Lessentabel / rooster
• Naamswijziging:
‘s Gravendreef College Leidschendam
GCL
Kenmerkend
• Kleine school
• Prestatiegericht
• Pedagogisch klimaat
Waar staan we voor?
Missie en visie
1.
2.
3.
4.
Een ieder kent elkaar, veiligheid
Optimale leerresultaten
Goede doorstroom
Brede culturele vorming
Jaar 3
• 3 periodes en 3 rapporten
• Stages, maatschappelijke stage en
beroepsstage
• Vakkenpakketkeuze
Stages
• 2 soorten: beroepsstage en maatschappelijke
stage
• Beroepsstage: binnen de sector, 2 weken
• Maatschappelijke stage
Sectoren
• Zorg en Welzijn
Basis, Kader en GT
• Economie
Kader en GT
Jaar 4
•
•
•
•
•
Kort jaar
3 periodes, 3 toetsweken
PTA/Schoolexamen
Rekentoets
Examen
• Vervolgopleiding
Website
www.sgcl.nl
Daar kunt u ook onze schoolgids lezen met
verdere informatie.
Ouderparticipatie
MR
• Klankbord voor de schoolleiding
• meebeslissen
Ouderbijdrage
Belang van het betalen van de
ouderbijdrage
Besteding ouderbijdrage
• Open podium
• Sportdagen en sportactiviteiten
• Excursies, voorstellingen en
museumbezoek
• Diploma-uitreiking
• Collectieve ongevallenverzekering
Lokaal indeling
• 3A: G.Roodbol
• 3B: C. vd Mey
• 4A/B: M.Koene
208
209
101