Lees: Paasbrief IEMES 2014

Paasbrief IEMES 2014
van:
aan:
datum:
betreft:
Nick Welman, teamleider IEMES
alle studenten CE IEMES / CO IEMES
16 april 2014
ontwikkelingen / verbeteracties IEMES
Beste IEMES-student,
Drie keer per jaar informeer ik je over de ontwikkelingen bij jouw opleiding en de verbeteracties om
jouw onderwijs zo goed mogelijk te maken. Dit is het tweede bericht van studiejaar 2013-2014: de
Paasbrief.
EVALUATIES
Evaluaties semester 1. Je hebt de resultaten van de onderwijsevaluaties over semester 1 van mij te
goed. Die vragenlijsten zijn door weinig studenten ingevuld, waardoor er nauwelijks een
representatief beeld is. De onderstaande uitslagen moet je dus met terughoudendheid lezen.
Voor de propedeuse CE IEMES geldt dat de collegereeksen Marketing (8,0), Sales (7,5) en branche
Event (7,4) goed scoren. Ook het project wordt gewaardeerd (7,5). Het vak Writing (5,3) scoort onder
de maat. We hadden Writing al aangepast ten opzichte van vorig studiejaar, maar blijkbaar is hier
nóg een verbeterslag noodzakelijk.
In de propedeuse CO IEMES scoren Communicatietheorie (7,7), Media Design (7,4) en branche
Entertainment (7,3) hoog. Het vak Onderzoek (5,8) en studiecoaching (5,1) scoren laag. Het is
opvallend dat precies hetzelfde studiecoachingprogramma bij CE IEMES aanzienlijk beter
bevalt (6,7).
In de andere studiejaren is de respons te gering om een algemeen beeld te schetsen. Hooguit kan ik
globale uitkomsten noemen. In het tweede studiejaar CE IEMES scoren Recht, Bedrijfseconomie en
Strategische Marketing goed en is er opnieuw waardering voor het project. In het tweede jaar
CO IEMES zijn er hoge scores voor Visuals en het extra vak Spaans. Bij de Advanced Courses in het
vierde studiejaar springt Copywriting (8,1) eruit als de best gewaardeerde module.
1
Rond Pasen neemt IEMES de onderwijsevaluaties af over semester 2. Die respons is nu al aanzienlijk
beter. Ik zal je de uitkomsten melden in de Zomerbrief. We gebruiken beide evaluaties voor
verbeteracties voor komend studiejaar.
Nationale Studentenenquête NSE 2014. In maart heeft 36,6% van de CE IEMES-studenten en
31,5% van de CO IEMES-studenten de Nationale Studentenenquête ingevuld. Daarmee zitten beide
opleidingen boven de minimum vereiste respons van 30%, maar helaas onder het landelijk
gemiddelde van 40%. Iedereen die heeft meegedaan dank voor het invullen. Op 22 mei ontvangen
we de resultaten van deze landelijke kwaliteitsmeting.
Interne audit CO IEMES. Op 3 april deed Fontys Hogescholen een interne kwaliteitstoets van de
opleiding CO IEMES. Dat is gebruikelijk drie jaar na de wettelijke kwaliteitstoets, die in april 2011
plaatsvond. Het auditpanel van Fontys sprak met een grote groep studenten en docenten. Als we
het panelrapport ontvangen hebben, zal ik je de bevindingen melden in de Zomerbrief.
OVERZICHT VOORJAAR 2014
Nieuwe docenten. Voor het begeleiden van onderzoekstages zijn aangesteld als docent Sylvia
Roosen, Josje Leen en Hajo Schilperoort. Anna Zhuravel en Patrick Holierhoek zijn toegevoegd aan
het docentteam als scriptiebeoordelaars. Fabienne Stöger is aangesteld als stagebegeleider en
docent Onderzoek. In totaal zijn thans 188 IEMES-studenten op afstudeerstage, vandaar dat
uitbreiding nodig was. Scriptiebegeleiding vindt steeds vaker groepsgewijs plaats in thesiscirkels met
studenten met vergelijkbare afstudeeronderzoeken. De ervaringen daarmee zijn goed.
Nieuw onderwijs. Terug van weggeweest is de keuze-Advanced Course Artist Management in het
vierde studiejaar. Artist Management werd ooit aangeboden in het eerste jaar dat IEMES met
Advanced Courses werkte, in 2010, maar verdween daarna uit het aanbod. Vanaf april 2014 wordt
Artist Management verzorgd door docent Johan Vosmeijer, die onder andere het management voert
van Jett Rebel. Na evaluatie besluit ik of Artist Management permanent terugkeert in het curriculum.
Docentkwaliteit. In januari volgde het docentteam IEMES twee studiedagen, één over werken met
weblectures en één over de ontwikkeling van de creatieve industrie op CHV Noordkade in Veghel.
Internationale week. Eind februari volgden tweedejaars studenten de nieuwe expertiseweek
Internationaal. De week werd bijgewoond door zes vertegenwoordigers van onze
partneruniversiteiten uit Vilnius (Litouwen), Istanbul en Mersin (Turkije) en Guadalajara (Mexico).
Key note speaker van de expertiseweek was Amy Nii-Okai, brand ambassador van Barcardi uit Dubai,
Verenigde Arabische Emiraten.
2
Waren er over eerdere expertiseweken kritische geluiden, de expertiseweek Internationaal was
ronduit een succes. In een evaluatie met studentvertegenwoordigers kreeg de expertiseweek het
cijfer 8. Ik heb grote waardering voor de medewerkers die deze prachtweek tot stand hebben
gebracht.
Internationale partners. Het aantal partneruniversiteiten waar je een half jaar een buitenlandminor
kunt volgen, is in korte tijd flink uitgebreid. Nieuwe partners zijn: USF, San Francisco, Californië; UPV,
Baskenland, Spanje; VIA University College, Herning, Denemarken; Università Cattolica del Sacro
Cuore, Milaan, Italië; ICU, Istanbul, Turkije; Mersin University, Turkije; ITESO, Guadalajara, Mexico en
AUT, Auckland, Nieuw-Zeeland. Het aantal ACI-partners staat nu op 27.
Bovendien is Fontys ACI een samenwerking aangegaan met de Central Michigan University,
Verenigde Staten, zodat studenten kunnen deelnemen aan het traineeshipprogramma van die
universiteit bij Walt Disney World, Florida. Een twaalftal IEMES-studenten vertrekt in juli naar
Orlando. Fontys ACI ontving twee delegaties van Disney die de studenten hebben geselecteerd.
De University of San Francisco en de Central Michigan University vind ik speciale gevallen. In 2013
beëindigde Fontys Hogescholen de samenwerking met drie Amerikaanse universiteiten. Ik heb je
daarom in de Kerstbrief 2012 beloofd dat Fontys ACI op zoek ging naar eigen partners in de
Verenigde Staten. Die belofte is ingelost.
Internationale samenwerking houdt prioriteit. Docenten Oscar de Souza en Pieter Cornelis
verzorgden gastcolleges aan de Fachhochschule Salzburg, Oostenrijk. Laura van Hinthum doceerde
aan de Istanbul Commerce University. Docent Ivanca Linders gaf een week college bij KEA,
Kopenhagen, Denemarken. KEA-docent Thoger Carstensen gaf marketingcolleges bij CE IEMES.
Docent Marlin de Bresser vertegenwoordigde Fontys ACI op de internationale APAIE Conference in
Seoul, Zuid-Korea. Fontys ACI ontving vertegenwoordigers van de National Research University
Higher School of Economics uit Moskou, Rusland en de Karel de Grote-Hogeschool uit Antwerpen. In
het gesprek met de Russische vertegenwoordiger is overigens uitgebreid stilgestaan bij de politieke
situatie rondom de Oekraïne en bij het Russische anti-homobeleid.
De 17 exchangestudenten die dit voorjaar bij IEMES studeren komen uit Australië, Brazilië, ZuidKorea, Groot-Brittannië, Hongarije, Turkije, Denemarken en Finland.
FMX gecanceld. Ik heb de jaarlijkse april-excursie naar FMX Stuttgart, Duitsland, gecanceld. De
kosten vielen veel hoger uit dan in eerdere jaren, wat betekent dat de opleiding per student een
onverantwoordbaar bedrag had moeten bijbetalen. In april 2015 proberen we het weer.
SXSW. Winnaars van onze eigen SXSW Contest studenten Bart Becx en Borus van den Brand
bezochten tien dagen lang SXSW in Austin, Texas.
3
Guus Meeuwis. Wil je het Denk Groter-debat terugzien dat Fontys Hogescholen op 12 maart voor
ACI-studenten organiseerde, dan kan dat met Pinksteren op Omroep Brabant.
Marktdag. CE IEMES-studentbedrijf Appy Concepts won op 5 april de derde prijs op de marktdag
Jong Ondernemen in Den Bosch.
Prop. Excellentietraject MOVIEMES won in maart de prijs voor ‘the best use of prop’ op het 48 Hour
Film Project in Breda. Een prop, formeel een theatrical property, is een voorwerp dat een belangrijke
rol speelt in het verhaal van een film of theaterstuk.
I AM2 Expositie. We kijken terug op een bijzondere I AM2 Expositie van tweedejaars studenten
CO IEMES. Er was bezoek van zo’n vijftig stagebedrijven. Diverse studenten hielden aan de expositie
een stageplaats over.
#CLUBIEMES. Ik wil #CLUBIEMES bedanken voor het organiseren van een mooie Graduation Night
2014 en een geslaagde Berlijnexcursie.
Doorstroom. Jenny Martens-van Gijsel is nu doorstroomcoördinator voor CE IEMES en Gaby CrucqToffolo voor CO IEMES. Zij stellen studieplannen op met iedereen die in de hoofdfase (ernstige)
studievertraging oploopt. Tamara Snijders is afstudeercoördinator voor CE IEMES en Els Kersten voor
CO IEMES. Zij doen hetzelfde voor wie in de afstudeerfase (ernstige) vertraging oploopt. Kamp je met
vervelende achterstanden in je studie en wil je de draad oppakken, schroom dan niet je direct te
wenden tot Els, Tamara, Gaby of Jenny.
VOORUITBLIK ZOMER 2014
MFW & TNW. IEMES heeft twaalf plekken gereserveerd voor studenten om deel te nemen aan de
Media Future Week 2014 op Media Park Hilversum en tien plekken voor The Next Web Conference in
Amsterdam. Dit zijn dure en prestigieuze evenementen en we selecteren op motivatie en
studieresultaten. Uitnodigingen om deel te nemen ontvang je altijd per e-mail.
Advanced Courses. De lijst met keuze-Advanced Courses die vierdejaars vanaf september 2014
kunnen volgen is bekend. In beide onderwijsperiodes draaien de Advanced Courses Event, Music,
Live Entertainment, Entertainment Television, Film Studies, Gaming, Cultural Entrepreneurship,
Consumer Behavior en Copywriting.
In periode 1 vallen de Advanced Courses Dance, Imagineering, Branding, Interview, Storytelling,
European Grant Management en Corporate Social Responsibility. In periode 2 vallen Radio
Management, Theme Park Concepting, Futures Research & Trendwatching, Leadership,
4
Crowdfunding, Psychology of Courage en Ethics. Wijzigingen voorbehouden. De Advanced Course
Interview – een intensieve mediatraining in interviewen en geïnterviewd worden - is nieuw.
Ik verwacht dat de inschrijving voor keuze-Advanced Courses opent per 1 juli. Dat zie je op de portal.
Je kunt geen twee Advanced Courses volgen die op dezelfde dag vallen, dus in praktijk is niet elke
combinatie mogelijk.
Studiejaar 2014-2015. De Onderwijs- en Examenregeling en de jaarplanning voor studiejaar 20142015 liggen ter goedkeuring bij de medezeggenschapsraad. Zodra die zijn goedgekeurd verschijnen
die op fontysaci.nl. Ik zal de belangrijkste veranderingen opnemen in mijn Zomerbrief.
Tien jaar IEMES. In augustus 2004 startten de eerste pionierstudenten met de nieuwe opleiding
CE IEMES. IEMES bestaat dus tien jaar en dat gaan we op voortreffelijke wijze vieren, met extra
aandacht voor onze alumni van alle jaargangen. Ik zal #CLUBIEMES nauw betrekken bij de
feestelijkheden. Niemand kon in 2004 voorzien welke ontwikkeling de IEMES-opleidingen zouden
gaan doormaken en waar IEMES nu staat. Zet de datum in je agenda: vrijdag 28 november 2014.
VROLIJK PASEN
Ik wens je een fijn, lang paasweekend. Veel succes met je tentamens, projecten, minor, stage of
scriptie in de komende maanden. Mijn deur staat altijd voor je open.
Nick Welman
teamleider CE / CO IEMES
Fontys Academy for Creative Industries
06 5024 2236
@nickwelman
5