Projectmatig en geïntegreerd werken in de B-stroom - vvkso

De Studiedag
UITNODIGING
voor leraren, coördinatoren, middenkaderleden, directies
WOENSDAG 3 december 2014
van 10.00u. tot 15.30u.
Oranjerie (VVKSO)
Guimardstraat 1
1040 Brussel
Projectmatig en geïntegreerd werken in de B-stroom.
Leraren, coördinatoren stellen hun projecten voor,
luisteren naar en leren van elkaar.
Als leraar in de B-stroom sta je vaak voor een heel heterogene groep jongeren. In de basisschool was onderwijs voor
velen onder hen ook niet altijd een succeservaring. Anderen stapten in vanuit het buitengewoon onderwijs.
Als leraar sta je voor de uitdaging om alle leerlingen te boeien en op een positieve wijze te helpen doorstromen
naar de tweede graad.
Hoe doe je dat?
Projectwerking biedt heel wat kansen om net deze groep op een gepaste wijze te motiveren en ze voldoende
uitdagingen te geven.
Projectmatig werken in de B-stroom: wat werkt, wat gaat moeilijk? Welke kansen, uitdagingen zijn hier weggelegd
voor de individuele leraar, maar ook voor het hele team?
Enkele collega’s uit diverse middenscholen getuigen van hun goede praktijkervaring.
Daarna maken wij ruim tijd voor uitwisseling van ervaringen, werkkansen, kritische bedenkingen, stapstenen en
valkuilen.
Voor deze studiedag kun je inschrijven tot en met dinsdag 18 november 2014.
Het lidmaatschap van St.A.M. geldt als voorwaarde voor deelname aan de studiedag.
Deelnameprijs: 50 EUR per deelnemer (broodjeslunch inbegrepen).
Als lid van St.A.M. mag 1 deelnemer van de school gratis deelnemen aan de studiedag (incl. broodjeslunch).
Ben je nog geen lid van St.A.M., dan kun je intekenen mits betaling van het lidmaatschap van 90 EUR voor het schooljaar 20142015. Neem hiervoor best contact op via [email protected]
Voor meer info over St.A.M.-Vlaanderen en de voorwaarden voor een lidmaatschap: surf naar www.stam-vlaanderen.be.
Deze studiedag vindt plaats in de gebouwen van het VVKSO, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel, makkelijk bereikbaar
via het openbaar vervoer.
Vanaf het centraal station bevindt het gebouw zich op een twintigtal minuten wandelafstand.
Voor een gedetailleerde routebeschrijving:
surf naar www.vvkso.be, klik in de linkerkolom op Organisatie en werking → Routebeschrijving.
Wij verwelkomen je graag namens de Raad van Bestuur van St.A.M.!
Ludo de Caluwé
voorzitter
PROGRAMMA
09.30u.
Onthaal
10.00u.
Welkom en duiding van de studiedag
Ludo de Caluwé, voorzitter
10.30u.
‘Projectmatig en geïntegreerd werken in de B-stroom.’
Korte lezing door Martine Van Overmeiren, pedagogisch begeleider Gent over het belang van
projectwerking in de eerste graad.
Standpunten en kadering van de thematiek.
10.45u.
Getuigenissen over projectmatig werken in de B-stroom
Kennismaking met zes verschillende projecten voor 1B en BVL.
Collega’s getuigen vanuit hun lokale school en hun concrete situatie over hun projecten
en de achterliggende doelstellingen.
1. Projectwerking gelinkt aan de realisatie van de vakoverschrijdende eindtermen en
ontwikkelingsdoelen. (H.-Hart Middenschool, Bree)
2. Geen examens, maar projecten. (Moretus, Ekeren)
3. Graadklassen in de B-stroom: projectwerking in trio. (Sint-Jozef – Sint-Pieter,
Blankenberge)
4. Met de BVL over de schreef. (Pius X-Middenschool, Antwerpen)
5. VROEG-OP: ’t Is wat je zegt: een week lang vroeg op! (Provinciale Middenschool,
Diepenbeek)
6. Projectmatig samenwerken met de lerarenopleiding. (Pius X-Middenschool, Antwerpen)
12.00u.
Broodjeslunch en kans tot informele gesprekken
13.00u.
Workshops – uitdieping van de voorgestelde projecten
Elke deelnemer kiest 1 cluster van 2 voorgestelde projecten om deze verder uit te diepen
in kleinere werkgroepen.
De clusters zijn als volgt samengesteld (zie nummering hierboven: voorstelling in de
voormiddag):
A. PROJECTEN 1 en 2
B. PROJECTEN 3 en 4
C. PROJECTEN 5 en 6
Bij de inschrijving geef je je persoonlijke voorkeur in volgorde aan. Wij proberen met die
volgorde rekening te houden.
Tijdens de workshops worden de projecten nader toegelicht en gaan wij in gesprek.
Er is kans tot vraagstelling, uitwisseling van eigen ervaringen.
Als deelnemer krijg je de kans om met een pak opgedane ervaring(en) straks weer in je
eigen school opnieuw aan de slag te gaan.
15.00u.
Afsluitend plenum (einde om 15.30u.)
Kans tot afrondende vraagstelling.