Groene energie : een (on)conventioneel verhaal ? - IE-net

STUDIEDAG IE‐NET Groene energie : een (on)conventioneel verhaal ? Expertgroepen Milieu en Energie/elektrotechniek 12 mei 2014 Ingenieurshuis Antwerpen Opzet Het afgelopen decennium is er in Vlaanderen een rijke waaier aan groene energie projecten opgezet. Ondertussen komt aan het licht of deze technologieën in meer of mindere mate levensvatbaar zijn, bestand tegen wisselende economische omstandigheden en kunnen omgaan met variaties in aanvoer van grondstoffen dan wel afzet. Deze studiedag wil een doorlichting maken en een debat opzetten rond de huidige ontwikkelingen en trends van onze groene energiesector. Belangrijke actoren die in Vlaanderen actief met dit thema begaan zijn delen hun ervaringen, bedenkingen en aanbevelingen. De bedoeling van deze studiedag is op het einde van de dag lessons learned, do’s en don’ts mee te geven over de concrete uitwerking van groene stroom projecten. Met andere woorden, ie‐net wenst anno 2014 een platform te bieden voor een openhartige discussie en ons blikveld te verruimen over kansen en beperkingen van groene energie in het energielandschap, zowel nu als op lange termijn. Aandacht gaat zeker naar de financiële en projectmatige angels die zich kunnen bevinden in groene energieprojecten, en hoe die getriggerd kunnen worden door bestaande wettelijke dan wel technische kaders. Dit alles wordt gebracht vanuit het gezichtspunt van ontwikkelaars / financiers van deze projecten, vanuit de hands‐on groene energie ondernemer dus, met waar nodig een kritische noot. Bart Vercoutere Frank Koninckx Willy Verstraete Erik Bomans Wetenschappelijke coördinatoren Diederik Schowanek Voorzitter expertgroep Milieu Jan Desmet Voorzitter expertgroep Energie‐Elektrotechiek Doelpubliek Beleidsmakers, financiers en ondernemers die willen nadenken over de toekomst dan wel hun rol in groene energie, of omgekeerd de rol van groene energie in hun business. De studiedag wil handvaten geven om risico's en correcte communicatie rond groene energieprojecten in beeld te brengen in beslissingsprocessen rond de implementatie. Programma 14.00u Ontvangst met koffie 14.25u Verwelkoming door de dagvoorzitter Frank Koninckx, KOVIA | bestuurslid expertgroepen Milieu en Energie‐
Elektrotechniek 14.30u Inleiding Dirk Van Evercooren, directeur marktwerking, VREG 15.00u Nieuwe perspectieven voor decentrale vergisting Willy Verstraete, Universiteit Gent 15.30 u Bio‐ethanol in Vlaanderen Hendrik Lemahieu, Secretary‐General, Belgian Bio‐ethanol Association 16.00u koffie/thee 16.30u Biomassa : de concrete business case ? Michael Corten, CEO, Belgian Eco Energy BEE 17.00u Hoe innovatief mag een biomassacentrale zijn vooraleer de rekker van een duurzame business case springt ? Filip Lesaffer, Executive Chaiman, 4energyinvest 17.30u Broodjes 18.15u PV in Vlaanderen, een zonnige business Alex Polfliet, Voorzitter PV Vlaanderen | Zero Emission Solutions bvba 18.45u Plenair debat met sprekers en publiek o.l.v. Bart Vercoutere, i‐cleantech Vlaanderen | bestuurslid expertgroep Milieu 19.30u conclusies en afsluiting Info en inschrijven ie‐net vzw • Christine Mortelmans • Desguinlei 214 • 2018 Antwerpen • 03 260 08 63 www.ie‐net.be/groen