Mededelingenblad - OBS De Lisdodde

Afscheidssymposium emeritaat
prof. dr. Paul Pelckmans
Vrijdag 19 december 2014
Universiteit Antwerpen
Stadscampus | Hof Van Liere
13.30u Ontvangst
13.50u Prof. Peter Michielsen
Welkom
14.00u Prof. Romain Lefebvre
Zoektocht naar de inhiberende neuronale
controle van de gastro-intestinale motiliteit
14.30u Prof. Guy Boeckxstaens
Odyssee naar de factoren die bijdragen
aan pathogenese van IBS
15.00u Koffiepauze
15.30u Prof. Martine De Vos
IBD: een overzicht van een volledige carrière
aan behandelingsopties
16.00u Prof. Sven Francque
Vervolgtrip naar de hepatologie
16.30u Prof. Paul Pelckmans
Slotwoord
17.00u Receptie
Moderatoren: prof. Pelckmans en prof. Michielsen
1
Registratie (gratis) noodzakelijk via
www.girem.be/events.php
uiterlijk op 8 december 2014