PURE VALERIANA+® filmomhulde tabletten

®
PURE
VALERIANA+
filmomhulde tabletten
Voor slaapbevordering en voor een gezonde slaap.*
Bij spanningen overdag en stresssituaties (bij innerlijke onrust, tijdelijke stresstoestanden overdag).**
Formule op basis van hoog gedoseerd valeriaan, versterkt met passiflora en magnesium.
Voedingssupplement
*dankzij valeriaan, passiflora
**dankzij valeriaan, passiflora en magnesium
EIGENSCHAPPEN VAN VALERIAAN :
Valeriaanextract is een natuurlijke rustgever waarbij door klinische studies is aangetoond dat het de slaapbereidheid
bevordert (slaapopwekkend) en een natuurlijke gezonde slaap ondersteunt. De wortel van de valeriaan bevat bestanddelen
die een zeer effectieve werking hebben. Men kan het gebruiken zonder in het dagelijkse leven een negatieve invloed te
ondervinden.
EIGENSCHAPPEN VAN PASSIFLORA :
Passiflora extract is een natuurlijk en zuiver preparaat dat een gunstige invloed heeft bij tijdelijke stresssituaties en innerlijke
onrust.
EIGENSCHAPPEN VAN MAGNESIUM :
Magnesium is een mineraal met een sleutelrol bij tal van biochemische reacties en lichaamsfuncties, en van het grootste
belang voor onze gezondheid. Het wordt het anti-stress mineraal genoemd. Tijdelijke oververmoeidheid en periodes van
stress zijn heden dikwijls de aanleiding voor een verhoogde activiteit van cathecholamines (stoffen verantwoordelijk voor de
overdracht van zenuwprikkels).
Magnesium ondersteunt de werking van het zenuwstelsel en een goede spierfunctie.
PURE VALERIANA+® SPECIFIEK :
PURE VALERIANA+® is een formule die per tablet: valeriaan (500 mg), passiflora (100 mg), magnesium (50 mg-13,3%ADH)
bevat.
Deze formule bevordert een natuurlijke en gezonde slaap* en helpt bij tijdelijke spanningen (stresssituaties)**.
PURE VALERIANA+® IS AANBEVOLEN BIJ :
• Voor slaapbevordering en voor een gezonde slaap *.
• Stressgevoelige periodes overdag, zenuwachtigheid, prikkelbaarheid, examenvrees, bij het stoppen met roken om de
onrust te verminderen (onrust overdag)**.
Bvb tijdelijk in geval van periodes met onrustige slaap en periodes van stress (die kunnen leiden tot nog meer spanningen
overdag).
AANBEVOLEN DAGELIJKSE DOSIS :
In geval van bevorderen van een gezonde slaap bij voorkeur: 1 maal daags 2 tabletten een half uur voor het slapen gaan.
Bij innerlijke onrust overdag bij voorkeur 3 maal daags 1 tablet, tenzij anders is geadviseerd.
Aanbevolen voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.
PURE VALERIANA+® is geen geneesmiddel.
Personen met ernstig nierlijden, dienen vooraf hun geneesheer te raadplegen.
VERPAKKINGEN :
Tabletten
20 en 40 tabletten
VOORZORGSMAATREGELEN :
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. De opgegeven aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet overschreden
worden. Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een
gezonde levensstijl worden gebruikt.
Tegen vochtigheid en warmte beschermen. Bewaren bij kamertemperatuur in zijn originele verpakking. Niet meer gebruiken
na de datum vermeld op de verpakking na “Ten minste houdbaar tot:”.
INGREDIËNTEN :
actieve bestanddelen: echte valeriaan extract (valeriana officinalis L.), passiflora extract (passiflora incarnata L.), magnesiumcitraat (13.3% ADH*); vulmiddel: cellulose mc; antiklontermiddelen: siliciumdioxide, magnesiumstearaat, talk; coating:
hyproxypropylmethylcellulose; kleurstoffen: titaniumdioxide (E171), indigocarmijn (E132); bevochtigingsmiddel: polysorbaat
80; oplosmiddel: gezuiverd water; glansmiddel: bijenwas
*ADH= Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Energie: kJoule 289,48 kj/100g – kcal 69,13 kcal kcal/100g-Koolhydraten: 0,0g/100g-Eiwitten 0,0g/100g-Vetten 0,75g/100g
Nettogewicht: 25,36 g (20 tabletten), 50,72 g (40 tabletten).
Lotnummer: zie verpakking
PURE VALERIANA+® is een product van de hoogste kwaliteit, geproduceerd in de Benelux onder GMP en HACCP normen.
PURE VALERIANA+® is een voedingssupplement en is verkrijgbaar in de apotheek.
VERDELER :
Solidpharma, Krokussenlaan 20, 1790 Affligem
Notificatienummer: NUT/PL 1707/9
®
PURE
VALERIANA+
comprimés pelliculés
Favorise le sommeil - pour un sommeil sain.*
En cas de tensions en journée et situations de stress (en cas de nervosité intérieure, situations de stress temporaires en journée).**
Formule dosée spéciale et unique, à base de valériane à haut dosage, renforcée en passiflore et en magnésium.
Complément alimentaire.
*grâce à valériane, passiflore
** grâce à valériane, passiflore et magnésium
PROPRIÉTÉS DE LA VALÉRIANE :
L’extrait de valériane est un tranquillisant naturel dont des études cliniques ont démontré qu’il renforce un sommeil naturel
et sain et aide à raccourcir le temps de repos. La racine de valériane contient des ingrrédients qui ont un fonctionnement
très efficace. On peut l’utiliser sans influencer négativement les activités dans la vie quotidienne.
PROPRIÉTÉS DE LA PASSIFLORE :
L’extrait de passiflore est une préparation naturelle et pure qui a un effet favorable en cas de situations de stress temporaires et de nervosité intérieure.
PROPRIÉTÉS DU MAGNÉSIUM :
Le magnésium est un minéral au rôle clé dans bon nombre de réactions biochimiques et de fonctions corporelles. Il est
d’une importance capitale pour notre santé. On l’apelle le minéral antistress. Aujourd’hui, un épuisement temporaire et des
périodes de stress sont bien souvent la source d’une augmentation de l’activité des cathécholamines (substances responsables de la transmission des influx nerveux).
Le magnésium soutient le fonctionnement du système nerveux et une bonne fonction musculaire.
SPÉCIFIQUE À PURE VALERIANA +® :
PURE VALERIANA+® est une formule dosée unique dont chaque comprimé contient 500 mg de valériane, 100 mg de passiflore et 50 mg (13,3 % de l’AJR) de magnésium.
Cette formule favorise un sommeil naturel et sain.* Elle aide à calmer les tensions physiques et mentales temporaires.**
PURE VALERIANA+® EST RECOMMANDÉ POUR* :
• Favorise le sommeil - un sommeil sain.*
• Période de stress en journée, nervosité, irritabilité, céphalée de tension, stress des examens, à l’arrêt du tabac pour
réduire la nervosité (nervosité en journée).**
P.e. temporairement en cas de périodes de sommeil agité et périodes de stress.
APPORT JOURNALIER RECOMMANDÉ :
Pour favoriser un sommeil sain, de préférence : 2 comprimés 1 fois par jour, une demi-heure avant le coucher.
En cas de nervosité intérieure en journée, de préférence 1 comprimé 3 fois par jour, sauf indication contraire.
Recommandé pour les adultes et les enfants à partir de 12 ans.
PURE VALERIANA+® n’est pas un médicament.
Les personnes souffrant d’une insuffisance rénale sévère doivent préalablement consulter leur médecin.
EMBALLAGES :
comprimés pelliculés
20 et 40 comprimés pelliculés
PRECAUTIONS :
Garder hors de la portée et la vue d’enfants. La quantité quotidienne recommandée ne peut être dépassée. Un supplément
d'alimentaire n’est pas une substitution d’une alimentation variée et équilibrée et d'un style de vie sain. Protéger contre
l’humidité et la chaleur. A tenir dans son emballage d’origine. Ne pas utiliser après la date mentionnée sur l’emballage
après: “A consommer de préférence avant fin:”.
INGRÉDIENTS :
principes actifs : extrait de valériane officinale (valeriana officinalis L.), extrait de passiflore (passiflora incarnata L.), citrate
de magnésium (13,3 % de l’AJR*) ; agent de charge : cellulose mc; antiagglomérants : dioxyde de silicium, stéarate de
magnésium, talc ; agent d’enrobage : hyproxypropylméthylcellulose ; colorants : dioxyde de titane (E171), indigo carmine
(E132) ; humectant : polysorbate 80 ; solvant : eau purifiée ; agent de glisse : cire d’abeille
*AJR =Apport journalier recommandé
Energie: kJoule 289,48 kj/100g – kcal 69,13 kcal/100g-Glucides: 0,0g/100g-Proteïnes 0,0g/100g-Lipides 0,75g/100g
Poids net: 25,36 g (20 comprimés), 50,72 g (40 comprimés).
Lot: voir l’emballage.
PURE VALERIANA+® est un produit de la plus haute qualité, produit dans le Bénélux sous les normes GMP et HACCP.
PURE VALERIANA+® est un supplément alimentaire et est disponible en pharmacie.
DISTRIBUTEUR :
Solidpharma, Krokussenlaan 20, 1790 Affligem
Numéro de notification : NUT/PL 1707/9