Vrije Peuterspeelzalen Almere - Christoffeltje en Catrijntje

Vrije Peuterspeelzalen Almere
nieuwsbrief september 2014
www.christoffeltje.nl
Dit hebben we gehad
Bestuur
Een heerlijke zomervakantie om bij te tanken.
Vanwege privé omstandigheden heeft onze
secretaris haar functie neergelegd. Wie lijkt het
interessant om mee te denken en te doen in
ons bestuur?
Welkom
Wij verwelkomen de volgende nieuwe kinderen
en hun ouders bij onze speelzalen:
Bij Christoffeltje:
Emilia, Kyan, Lars, Davy, Abigél, Reda, Julia,
Ewin, Lexie en Arian
Bij Catrijntje:
Isabella Emilie, June, Amber, Keano en Schalk
Bij Catootje:
Ravi, Eliana, Isaac, Benjamin, Mali en Lana
Wij wensen jullie een gezellige tijd bij ons.
Op
enkele
groepen
zijn
nog
plekjes
beschikbaar, vooral op de woensdagen. Ook zijn
er nog een paar VVE plekken voor 4-dagdelen
beschikbaar.
Voor de werving van nieuwe kinderen zijn er
ansichtkaarten
beschikbaar,
zie
volgende
pagina. Vraag gerust enkele exemplaren aan de
juf om te verspreiden in de kennissenkring.
Het gaat om secretariële taken rondom
vergaderingen en het mede (praktisch) vorm
geven van het beleid van de speelzalen. Heb je
belangstelling, geef het door aan de juf.
Nieuws uit de Brede Vrijeschool Almere
Voor
alle
bredeschool
activiteiten
wordt
wekelijks een nieuwsbrief gemaakt. Deze is
terug te lezen, samen met het schoolbulletin op
www.vrijeschool-almere.nl
Wijzigingen in het nieuwe speeljaar
Op onze website is een aparte VVE-pagina
geplaatst, met specifieke info over ons VVEaanbod.
Ook is er een ouderportaal in de maak waar
steeds
meer
informatie
die
op
papier
beschikbaar is ook te downloaden is. Voor de
toegang is een inlogcode nodig; deze is bij
Jannie op te vragen: [email protected]
Personeel
De (nieuwe) juffenteams hebben inmiddels met
de kinderen de eerste weken erop zitten. Het
extra spelen in de middagen is reuze gezellig en
knus.
De volgende teams staan voor de ouders en
kinderen klaar:
Christoffeltje: Marly-Yudit; Corrie-Nora-Anne
Mathilde-Romila en Marly-Simone
Catrijntje: Simone-Corrie-Ans; Simone-Anne en
Simone-Nora
Catootje: Astrid-Viktorija;
Astrid-Djoeke
Astrid-Peggy
en
Stagiaires: tot januari is Tess op maandag bij
Catootje. Stagiaires MBO niveau 2, 3, 4 of HBOPedagogiek zijn van harte welkom
Wist je dat...
• ...er iedere maand een informatieochtend of –
avond is op de Brede Vrijeschool voor nieuwe
ouders. De data hangen in het halletje van de
speelzaal. Graag vooraf aanmelden bij
[email protected];
• ... er voor alle nieuw aangemelde peuters/
kleuters een plekje beschikbaar is in de Brede
Vrijeschool. Ouders melden hun kind zelf aan;
•…
als
je
inspiratie
zoekt
voor
een
verantwoorde traktatie voor de verjaardag van
je kind, de website www.gezondtrakteren.nl
veel ideeën oplevert;
• … er op maandag 22 september een
interessante avond bij Christoffeltje is over het
(hoog) gevoelige kind. Meer info, zie prikbord
in de hal;
• … de eerste algemene ouderavond gepland
staat voor dinsdag 28 oktober op locatie
Lierstraat 11;
• … rondom de herfstvakantie is het plan om
een poppencursus op 6x een zaterdagochtend
te organiseren. Onder leiding van juf Astrid en
juf Marly maken de cursisten 2 lappenpopjes.
Bij interesse, geef je naam door aan de juf.
Aankondigingen
activiteiten extern
van
interessante
• zaterdag 13 september: Kiindfestival bij
kindercentrum Panta Rhei in Amersfoort:
www.kiind.nl
• zondag 21 september: Oogstfeest op de
stadsboerderij bij De Kemphaan; meer info
volgt. Tijdens dit feest zal er reclame voor
onze speelzalen worden gemaakt – als je mee
wilt helpen horen wij dit heel graag!
• 27 en 28 september: familiedagen rondom
Rudolf Steiner in de Kunsthal in Rotterdam:
www.kunsthal.nl
Kalender vakanties speeljaar 2014-2015
Herfstvakantie: 11 - 19 oktober
Kerstvakantie: 20 december – 4 januari
Voorjaarsvakantie: 21 februari – 1 maart
Meivakantie: 2 – 17 mei (2 weken!)
Zomervakantie: 4 juli – 16 augustus
Verzonden Nieuwsbrieven
website te raadplegen.
zijn
ook
via
de
Met een hartelijke groet van het team van de
speelzalen.
Voor vragen of andere reacties, stuur een
berichtje naar [email protected]