Januari - VKS Schoot

19 december 2014
____________________________________________________________________________________________
Beste ouders,
De eerste trimester van dit schooljaar loopt op z’n einde … 2015 kondigt zich aan …
In het volgend overzicht blikken we even vooruit wat januari ons te bieden heeft:
Nieuwe instappers:
Op maandag 5/01 verwelkomen we Sadie, Leonie en Lela in het klasje van juf. Sylvia.
We hopen dat zij zich snel zullen thuis voelen in onze school.
Doorlichting:
Onze school wordt door de onderwijsinspectie doorgelicht.
Op dinsdag 6 januari ’15 zullen er, tijdens een vooronderzoek, de hele dag gesprekken gevoerd
worden tussen het inspectieteam en juf. Noëlla, juf. Carolien en juf. Myriam.
Er wordt nagegaan of de school aan alle onderwijsreglemetering voldoet, of de school voldoende
kwaliteit biedt en hoe het staat met het algemeen beleid van de school. De inspecteurs voeren ook
een uitvoerige controle uit op bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.
Op maandag 12/01 en dinsdag 13/01 gaat de effectieve doorlichting door.
Navormingen:
Volgende navormingen staan op het programma:
Donderdag VM15/01: Mindfulness met kleuters: juf. Myriam, Noëlla.
Dinsdag(hele dag) 20/01: Grote Peuterdagen: juf. Sylvia, Noëlla.
Pedagogische studiedag:
Woensdag 28/01 wordt er een pedagogische studiedag georganiseerd voor de leerkrachten.
Uw kleuter heeft, die dag, geen school.
E-mail: [email protected]
Website: www.vkschoot.be
Schooljaar 2014-2015
Tel.: 013/67 17 59
Integratieactiviteit 3de kleuterklas – 1ste leerjaar:
Vrijdag 30/01 gaan we aan ’t knutselen, musiceren en toneel spelen tijdens een muzische activiteit
in ‘Hartelust’ Campus St-Lugardis. Deze activiteit is enkel voor de kleuters van de 3de kleuterklas.
Meer informatie volgt nog via het schriftje.
Onze schooltuin:
Ons tuincomité is afgelopen maanden druk bezig geweest met het ontwerp en de inrichting van
onze schooltuin. Binnenkort wordt u uitgenodigd op een infoavond waar de idee en het ontwerp
zal worden toegelicht en waar u zelf uw eigen inbreng kan doen.
Deze datum zal later via het schriftje worden meegedeeld.
Bij dit jaareinde horen welgemeende woorden van dank aan iedereen die onze school een warm
hart toedraagt.
Dank aan alle ouders, de mensen van het oudercomité en het schoolbestuur.
Dank aan iedereen voor jullie inzet, steun, vertrouwen en vriendschap.
Wij wensen ieder van u:
Aangename en warme kerstdagen
in uw familie- en vriendenkring.
Een vredevol en gelukkig nieuw jaar,
in goede gezondheid en
tevredenheid in wat u onderneemt.
Moge 2015 een bijzonder jaar worden
vol vertrouwen in de toekomst.
“Een vredevol Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar”!
Vriendelijke groet,
Het schoolteam.
E-mail: [email protected]
Website: www.vkschoot.be
Schooljaar 2014-2015
Tel.: 013/67 17 59