Aanpassing van de distributiemarges vanaf 13 juni 2014

Brussel, 13 juni 2014
Aanpassing van de distributiemarges vanaf 13 juni 2014
ten gevolge de Bijlage van 10 juni 2014 aan de Programma-Overeenkomst (amendement)
Sinds 1/04/2010 wordt de kost voor het verplicht bijmengen van biobrandstoffen in de fossiele
motorbrandstoffen opgenomen in de distributiemarge in het kader van de maximumprijsberekening
van benzine en diesel.
De inwerkingtreding op 13 juni 2014 van de nieuwe bijlage bij de Programma-Overeenkomst
betreffende de regeling van de maximumprijzen van de aardolieproducten heeft een wijziging van de
distributiemarge tot gevolg gehad.
Deze wijziging is het gevolg van de verlaging van de exploitatiekosten van de bijmenging van
biobrandstoffen bij fossiele brandstoffen, hun verwijdering uit de distributiemarge en hun
verrekening in de CIF-prijs.
Hierdoor zijn de volgende distributiemarges van kracht vanaf 13 juni 2014:
Benzines
MD old
01-apr-14
12-jun-14
170,2210
Gasolie diesel
175,1845
-1,6974
173,4871
Gasolie verwarming in bulk
74,3687
-
74,3687
Extra zware stookolie 1%
31,2322
-
31,2322
Propaan in bulk
183,7198
-
183,7198
Propaan in flessen
979,6362
-
979,6362
Butaan in flessen
946,4370
-
946,4370
Lamppetroleum in bulk
73,8602
-
73,8602
LPG autogas
Gasolie verwarming (EXTRA) a/d pomp
Lamppetroleum a/d pomp
184,6986
-
184,6986
173,4871
-
173,4871
€/1000l
aanpassing
MD new
13-jun-14
-2,3067
167,9143
End.
Namens de Directeur-generaal,
Nancy Mahieu - Operationeel Leidinggevende
Algemene Directie Energie
Elke werkdag van 9 tot 16 uur. In geval van onmogelijkheid tijdens deze uren, dinsdag en vrijdag, na afspraak, tot 20 uur.
Koning Albert II laan 16
1000 Brussel
+32 (0) 2 277 78 51
+32 (0) 2 277 52 03
[email protected]
http://economie.fgov.be