Bandiet in beeld - Stadsdeel Nieuw-West

Bezoekadres
Plein '40 '45 1
1064 SW Amsterdam
Postbus 2003
1000 CA Amsterdam
Telefoon 14020
amsterdam.nl
Retouradres Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam
Datum
6 oktober 2014
Kenmerk
BB 204
Onderwerp:
Cameraproject ‘’Bandiet in beeld’’
Geachte ondernemer,
Donderdag 9 oktober gaat in de Week van de Veiligheid het cameraproject ‘Bandiet in Beeld’ van start
in het winkelgebied aan de Osdorperban. ‘Bandiet in Beeld’ is een plan van het stadsdeel, politie en het
Centrum voor Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV) om de kwaliteit van camera’s bij ondernemers
te verbeteren. De kwaliteit van camerabeelden na een winkeloverval laat vaak te wensen over.
Bandiet in Beeld
Met ‘Bandiet in Beeld’ worden de publieke en private camera’s geïnventariseerd in de 13 Keurmerk
Veilig Ondernemen (KVO) gebieden in Nieuw-West, het gaat hier om ruim 700 ondernemingen. De
focus ligt op de verbetering van de kwaliteit van de camerabeelden en of de camera’s de juiste positie
hebben. In kaart wordt gebracht wie de eigenaar is en hoe die te bereiken, dit vergroot de
opsporingsmogelijkheden achteraf en vergroot het collectieve gezichtsveld van de politie.
Beeldkwaliteit
Camerabeelden vervullen in toenemende mate een belangrijke bijdrage in de opsporing. Bij diverse
delicten zoals overvallen blijken camera’s vaak van groot belang omdat het incident op beeld kan
staan, maar ook omdat de camera’s een vluchtende verdachte op beeld kunnen vastleggen. Ook
winkeldiefstal wordt vaak geregistreerd door camera’s. Camerabeelden zijn vaak ondersteunend en
soms doorslaggevend bij het oplossen van een zaak. Als de kwaliteit van de camera’s niet goed is,
krijgen de eigenaren van de camera een voorstel waarbij wordt gekeken naar de bestaande
subsidieregelingen van het VKB (Veiligheid Kleine Bedrijven).
Speciaal opgeleide gastheren
Drie veiligheidsspecialisten van het CCV gaan bewoners uit Nieuw-West, die in een
werkgelegenheidstraject van WerkPunt zitten, opleiden om ondernemers te bezoeken en adviseren
over hun camera’s. In totaal moeten straks twaalf speciaal opgeleide gastheren in samenwerking met
de specialisten van het CCV de scans gaan uitvoeren.
Gemeente Amsterdam
Datum 1 oktober 2014
Kenmerk Pagina 2 van 2
Stadsdeel Nieuw-West en politie zetten al jarenlang verschillende maatregelen in om overvallen te
voorkomen. De afgelopen jaren is er dan ook een daling te zien in het aantal overvallen van 65 in 2009
naar 31 in 2013. Ondanks deze positieve resultaten willen we ook bijdragen aan de opsporing van
overvallers op ondernemers.
Vanaf 9 oktober zal het CCV bij u langs gaan om de camera’s te beoordelen. Indien u geen interesse
heeft, kan u contact opnemen met Eldert Damhof, via [email protected] Dit kan
ook voor eventuele verdere vragen.
Met vriendelijke groet,
Achmed Baâdoud
Voorzitter bestuurscommissie Nieuw-West
2