Download PDF bestand

Actievoorwaarden Bol.com actie FBTO Woonverzekeringen
Dit zijn de actievoorwaarden die gelden voor de Bol.com actie van FBTO. Wij hebben deze
voorwaarden vastgesteld in Leeuwarden op 11 september 2014.
Jij bent:
Degene die deelneemt aan de Bol.com actie van FBTO.
Wij zijn:
FBTO. FBTO is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V. Ons
adres is Lange Marktstraat 26, 8911 AD Leeuwarden. Ons nummer van de Kamer
van Koophandel is 08053410.
Artikel 1
Over deze voorwaarden
1.1 Wanneer gelden deze voorwaarden?
- Deze voorwaarden gelden voor de Bol.com actie van FBTO. Wij organiseren deze
actie om de FBTO Inboedel-, Woonhuis- en Aansprakelijkheidsverzekering onder de
aandacht te brengen.
- De actie loopt van 29 september 2014 tot en met 26 oktober 2014.
1.2 Mogen wij deze voorwaarden veranderen?
Wij mogen deze voorwaarden op ieder moment veranderen. Veranderen wij iets? Dan
zetten wij dit op fbto.nl. Dat doen we zo snel mogelijk. Wij mogen de actie ook eerder
stoppen.
1.3 Wat geldt nog meer voor deze voorwaarden?
- Voor deze actie geldt het Nederlands recht.
Artikel 2
2.1
2.2
Over je deelname
Wie mag deelnemen aan deze actie?
Iedereen van 18 jaar of ouder.
Je gaat akkoord met de actievoorwaarden.
Je woont in Nederland
Wat kost deelname?
Neem je deel aan deze actie? Dan betaal je alleen de kosten om internet te gebruiken.
Verder betaal je geen kosten.
1
2.3
Wat gebeurt er als je niet volgens de voorwaarden speelt?
Volg je de voorwaarden niet goed op? Of doe je iets anders wat niet mag? Dan kun je niet
verder meedoen met de actie, en heb je dus geen recht op de Bol.com bonnen.
Artikel 3
Over de manier waarop je meespeelt
3.1
Hoe werkt de actie?
De actie werkt als volgt. Sluit je tussen 29 september en 27 oktober een nieuwe FBTO
Inboedel-, Woonhuis- en/of Aansprakelijkheidsverzekering af? En wordt je verzekering
geaccepteerd door FBTO? Dan krijg je per afgesloten nieuwe verzekering een Bol.com van
€ 25,-. Je kunt dus maximaal € 75,- aan Bol.com bonnen ontvangen.
3.2
Wat is een nieuwe verzekering?
Heb je in het afgelopen jaar geen FBTO Inboedel-, Woonhuis- en/of
Aansprakelijkheidsverzekering gehad? Dan is dit volgens FBTO een nieuwe verzekering.
Artikel 5
Over de prijzen
5.1 Wat is de prijs?
De prijs is een Bol.com van € 25,- per FBTO Woonverzekering (Inboedel-, Woonhuis- en/of
Aansprakelijkheidsverzekering).
5.2 Kun je de Bol.com bon aan iemand anders geven?
Mag ik de Bol.com bon weggeven? Ja, dat mag. Maar pas nadat je de deze van ons hebt
ontvangen. Wij geven de prijs alleen aan de afsluiters van verzekering(en). Je kunt de
Bol.com bon niet inwisselen voor geld.
5.3 Wanneer krijg ik de Bol.com bon?
Heb je een woonverzekering in de actieperiode afgesloten? Dan ontvang je ongeveer drie
weken daarna de Bol.com bon(nen).
5.4 Betaal je kansspelbelasting over de prijs?
Betaal je kansspelbelasting over de prijs? Nee, wij betalen de kansspelbelasting over de
prijs.
5.5 Is de Bol.com bon niet meer beschikbaar?
Is de Bol.com bon niet meer beschikbaar? Dan mogen wij je een andere bon aanbieden.
2
Artikel 6
6.1
Over het gebruiken van je gegevens
Waarvoor gebruiken wij je gegevens?
Als je deelneemt aan deze actie, geef je ons informatie. Wij gaan zorgvuldig om met je
gegevens. Daarbij volgen we de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode
Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Lees hierover meer op fbto.nl.
Artikel 7
Heb je schade?
7.1 Heeft iemand schade door deze actie?
Heeft iemand schade door deze actie? Dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Ook andere
mensen die wij inschakelen voor de actie, zijn niet aansprakelijk. Behalve als er sprake is
van opzet of grove schuld van ons of anderen.
Artikel 8
Heb je vragen of klachten?
8.1 Wat kun je doen als je een vraag of klacht heeft?
Heb je een vraag of een klacht? Stuur een e-mail met je vraag of klacht naar [email protected]
Je krijgt binnen 10 werkdagen een antwoord op je vraag of klacht.
3