Programma Kennisdag 2014 Grip op Kwaliteit WELKOM - Ruimte-OK

 Programma Kennisdag 2014 Grip op Kwaliteit
WELKOM
10:30 Ontvangst en bezoek aan de kennismarkt
11:00 Opening door presentatoren - Marco van Zandwijk en Martijn Arts van Ruimte-OK
De droom van……
Interactieve spelvorm met inbreng van de visionairs uit het onderwijs, de kinderopvang en bij de gemeente:
Rinda den Besten (voorzitter PO-Raad),
Hein van Asseldonk (vice-voorzitter VO-raad),
Marielle Rompa (voorzitter Brancheorganisatie Kinderopvang),
Siewert Pilon (programmamanager strategie en beleid VNG)
KENNISRONDES
Twee kennisrondes met voorbeelden en leerervaringen uit de praktijk voor en door de doelgroepen verteld.
11.30 Kennisronde 1: 15 deelsessies
12.30 Lunch en bezoek aan de kennismarkt
13.30 Kennisronde 2: 15 deelsessies
REFLECTIE
14.30 Wat hebben we vandaag van elkaar geleerd?
15:00 Borrel en bezoek aan de kennismarkt
Fotografie: Henry Krul
KEUZE DEELSESSIES KENNISRONDES
1
Naar een cultuur van samenwerken en samen leren. Praktijkcasus Breda
Building Breda
Max Hoefeijzers
2
Regionale samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen in het Westerkwartier
Ruimte-OK en Penta Primair
Martijn Arts en Henk Dimmendaal
3
Aan de slag met professionalisering. Doe de zelfevaluatie
Ruimte-OK en GO|ON
Marco van Zandwijk en Wim Lengkeek
4
Akkoord van Kamerik: een nieuw kader voor onderwijshuisvesting in Haarlemmermeer
Gemeente Haarlemmermeer en Stichting de la Salle
Rob van Ooijen, Sandra Vos en
Paul Bronstring
5
IHP Amersfoort: naar strategisch en toekomstbestendige huisvesting
Gemeente Amersfoort en schoolbestuur Amersfoort
Yvonne Wesselink
6
Kinderopvang als actieve partner in brede huisvestingsvraagstukken
Stichting Kinderopvang Amersfoort
Annegreet van Dijk en Robert Sänger
7
Krimp organiseren vanuit gebiedsgerichte aanpak. Aan de slag met Transitieatlas PO
Platform Primair Onderwijs Oost-Gelderland
Henkjan Kok
8
Kwaliteit huisvesting definiëren en toetsen. Praktijkcasus Eindhoven en Amsterdam
Ruimte-OK
Ad den Otter
9
Energieneutrale Scholen haalbaar maken: van ambitie naar praktijk
Klimaatverbond en gemeente Zeist
Ruud van Vliet en Lester Agten
10 Passende huisvesting voor Passend Onderwijs. Aan de slag met publicatie 'Samen'
Scholenbouw FM en BS De Korenaar
Angelika Fuchs en Berdi de Jonge
11 Samenwerking van partners: vervangende nieuwbouw als upgrade voor de wijk
Gemeente Amersfoort en PCBO Amersfoort
Sonja Strijk en Piet de Vries
12 Totstandkoming integrale kindvoorziening. Praktijkcasus Vlaardingen
Un1ek (voorheen SKV) en CBS Het Spectrum/de
Krentenmik
Claudia Doesburg, Susanne Snoeij en
Bernadette Bax
13 Aan de slag met mogelijke financieringsvormen. Praktijkcasus KION Nijmegen
Waarborgfonds kinderopvang en KION
Martin van Osch en Eddy Brunekreeft
14 Energiebesparing via een Esco. Praktijkcasus 'energiescan' Tilburg
Stichting Tangent en gemeente Tilburg
Toon Godefrooij
15 Win - win voor gemeente en schoolbestuur. Praktijkcasus Zoetermeer
Unicoz Onderwijsgroep en gemeente Zoetermeer
Roel van Leerdam, Martijn Geerts en
Cees Hamoen
16 Nieuw leven voor naoorlogse schoolgebouwen. Praktijkcasus Haarlem
Stichting Spaarnesant en St. Mevrouw Meijer
Jan Aalberts, Wilma Kempinga en
Tjeerd Wessel
17 Praktijkcasus 'investeringsplan huisvesting' Den Haag
VO-Haaglanden en De Haagse Scholen
Fred Schopman en Rene Jongenotter
18 Slim aanbesteden vanuit een visie op de exploitatie. Praktijkcasus IKC Ulft
Stichting Essentius
John Freriks
19 De 15 energiezuinigste scholen van Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Irma Thijssen