Organogram MBO Amersfoort

Raad van
Toezicht
College van
Bestuur
Ondernemingsraad
Bureau Marketing
& Communicatie
Studentenadministratie
en Functioneel Beheer
Financiën
Personeel en Organisatie
Onderwijs en Ontwikkeling
Huisvesting, Inkoop,
Facilitair en ICT
School voor
Techniek
School voor
Welzijn
School voor
Economie en
Ondernemen
School voor
Toerisme en
Recreatie
Entreeopleidingen
Onderwijs in Bedrijf
Holding BV (OIB) *1 *2
Garage
Barneveld
School voor
Gezondheidszorg
Admin
Company
School voor
Veiligheid
First Class
OIB Leerhotel BV
(PVT)
i.s.m. OIB
Leerbedrijf
Zorg
Opdrachten
Bureau
i.s.m. OIB
i.s.m. OIB
i.s.m. OIB
School voor
MHBO
*1
*2
Studentenraad
i.s.m. OIB
Sportacademie
Amersfoort
Leerwerkbedrijf
Zorg
i.s.m. OIB
Fit Academie
Bokkeduinen
Leerwerkbedrijf
SRO
OIB BV
i.s.m. OIB
Kappersschool
Amersfoort
Hotelschool
Amersfoort
Specifieke
doelgroepen
School voor
Schoonheidspecialisten
Leerhotel
Het Klooster
Bedrijfsopleidingen
OIB Fit Academie
Bokkeduinen BV
(PVT)
OIB BV
Het college van bestuur van MBO Amersfoort is 100% aandeelhouder van Onderwijs in Bedrijf Holding BV
Onderwijs in Bedrijf is in het licht van de WOR een aparte organisatie. Daarom kent OIB een eigen personeelsvertegenwoording (PVT) bij haar BV’s