Update Overleg 18

Notulen Overleg 18-3 Erik
1.Koppeling GBA i.c.m DigiD (Peter)
Specs liggen bij Mintlab en kunnen naar verwachting meegenomen worden in de Julirelease. Hierbij wordt ervaren dat de 'horizon' nog téveel beweegt, zo is onduidelijk of
het voldoende aansluit op de wensen van KCC en Burgerzaken.
Vrees dat deze te snel wordt doorgevoerd en vervolgens niet zal 'landen'..
Actiepunten: Erik & Peter use-cases bespreken, en specs rondmaken met Henk v.d.
Boom.
Peter: Vraagt zich af of deze niet vast in productie genomen kan worden of dat er nog
té veel grote gaten zijn.
Marleen: Vraagt zich af wanneer DigiD verwacht kan worden? Tegelijkertijd met de julirelease of..?
De procesinrichters zullen een zaaktype selecteren voor pilot hiervan.
2.Terugkoppeling gebruikersoverleg Zaaksysteem (Henk)
Mondelinge toelichting
3.WebODF en Zaaksysteem (Febe)
Procesinrichters moeten momenteel alle wijzigingen eerst lokaal doorvoeren met behulp
van libreoffice, de wens is om dit gelijk online door te voeren door middel van WebODF.
Actiepunten:
Volgende week komt hier een demo van.
4.Rondvraag
geen..
Overleg Erik vs. Frank
1.Updates Applicatielandschap (nieuwe build)
Door updates in het applicatielandschap in de vorm van een nieuwe build kan een
testscript/applicatie verstoord worden in zijn werking en/of volledig 'defect' raken.
Testscript checkt bijvoorbeeld de versie van Firefox als failsafe in de testprocedure, als
deze verandert zal deze niet verder gaan of 'onverwacht' een error weergeven.
Op zich goed, maar niet als dit als gevolg van een update gebeurt..
Na overleg met een van de change coördinatoren (Ellen) is er blijkbaar géén volledig
up-to-date referentiekader waar deze mutaties worden vastgelegd en zodanig bijtijds de
nodige aanpassingen door te voeren in de applicatie en/of scripts.
Ze kon me wel deze documentatie aanreiken en een agenda.
→ J:\FBB\ICT\Kbase ACTUEEL\B\Build\documentatie (image beschrijving)
→ Agenda Servicemanagement
…..verder echt niks aanwezig?
2.Voorstel eenduidige bug-rapportage
Op zoek gegaan naar een tool/procedure/script/... om op een effectieve, eenduidige
maar toch laagdrempelige manier bugs te reproduceren en te herleiden zonder het hele
script vol te gooien met bijlagen e.d.
→ Native applicatie Win7 “Stappen opnemen om een probleem te reproduceren”
Exporteert MHTML bestanden met alle stappen bijeen.
3.Overleg Henk vs. Hennie
Ik heb Henk en Hennie het voorstel gedaan om of mij scenario's aan te leveren voor
hun testscripts, of uitleg/demo te geven om hier zelf mee aan de slag te gaan.
Zij kozen voor het laatste en zullen a.s. Donderdag met Selenium gaan experimenteren
mbt de nieuwe release.
Mijn actiepunten:
→ Verdere uitwerking van testprocedure, hoe en waar komt het automatisch testen
samen met de handmatige testscripts. (rapportage mogelijkheden, ..)
→ Uitwerking handmatige testscripts
→ Uitwerking Selenium testscripts
→ Testplan bijwerken
→ Testportfolio bijwerken
→ Verdere inventarisatie applicaties
→ Release-procedure applicatielandschap
→ …?
Ik heb ook met Henk/Hennie besproken dat we nu in de praktijk ook zullen moeten
experimenteren wat wel of juist niet voor ons werkt qua procedures/applicaties/..
Korte lijntjes zijn hierbij belangrijk, ze zijn dan ook beiden via Trello uitgenodigd evenals
Jochem.