Nieuwsbrief Alifa Zuid

Nieuwsbrief Alifa Zuid
Februari 2014
Kerstmarkt Stroinkslanden
Zondag 15 december vond de jaarlijkse kerstmarkt plaats in
Stroinkslanden in en rondom het Stroinkshuis. Ruw geschat
hebben zo’n 750 mensen deze kerstmarkt bezocht! Ruim dertig
kramen van zowel commerciële standhouders als bewoners uit
de wijk, die in hun kraam zelfgemaakte hapjes en huisvlijt
verkochten. Het Stroinkshuis had daarnaast een eigen
programma in eigen huis. Misschien leuk om even terug te
kijken hoe deze activiteit is ontstaan en wat de rol van Alifa
hierin is geweest!
Eind 2009 zijn medewerkers van Alifa op de Hanenberglanden huis aan huis op zoek gegaan
naar bewoners die mee wilden werken aan een kerstactiviteit in hun buurt. Zo vond eind
december van dat jaar het eerste kerstfeest plaats op de Apekooi (speeltuintje)
georganiseerd door een groep enthousiaste bewoners voor zo’n vijftig kinderen en
volwassenen: een tent, warme chocolademelk, kerstbakjes maken voor de ouderen van de
Veldhoflanden, de echte Kerstman kwam langs en er was muziek! De groep bewoners wilde
meer en dat werd het ook in 2010: met ondersteuning van professionals van Alifa en
sponsoring vanuit de Woonplaats, de BTS, het stadsdeel Zuid en de VHBS vond er een
kerstmarkt plaats op het Smileyveld voor ruim duizend bezoekers, die in de sneeuw een
geweldig programma aangeboden kregen! Het was gelukt om meer bewoners te betrekken,
er werd met elkaar ontzettend hard gewerkt om de boel op te bouwen en weer af te breken,
faciliteiten waren minimaal, maar de voldoening des te groter!
Ook in 2011 werd dit concept herhaald maar door Alifa meer gestuurd om de regie in
handen van de bewoners zelf te leggen: Marco Scheer (BTS en bewoner HB landen) leidde
de vergaderingen, had met een groep vrijwilligers de eindverantwoordelijkheid, met op de
achtergrond de ondersteuning vanuit Alifa. In 2012 was de regie helemaal in handen van de
BTS, die op haar beurt de samenwerking zocht en vond met het Stroinkshuis. Dat de
activiteit dat jaar in het teken van Serious Request stond zorgde alleen maar voor meer
verbinding: ook de scholen hadden een bijdrage door het inzamelen van boeken voor het
goede doel! Met recht kan gezegd worden dat de
organisatie steeds gesmeerder gaat lopen, het concept
staat en wordt gedragen door bewoners, de BTS en een
organisatie zoals het Stroinkshuis hieromheen. De rol van
Alifa is veranderd: van trekker tot deelnemer! Onze rol was
in 2013 om vooraf bewoners te activeren om mee te doen
(een kraam, meehelpen met de opbouw of participeren in
een kinderactiviteit) en op het moment zelf aanwezig te zijn
om mensen uit de wijk te ontmoeten en in gesprek te gaan
d.m.v. de MultiCar. De opdracht voor een volgende keer is
nu aan allen om ervoor te zorgen dat het uitgangspunt
overeind blijft: een activiteit voor en door bewoners in de wijk!
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rectificatie: sluiten wijkcentrum de Magneet
In tegenstelling tot wat in de krant stond op 13 december 2013, gaat het wijkcentrum de
Magneet en de jongerenruimte het Magneetje niet sluiten. In het wijkcentrum de Magneet
huurt Alifa kantoorruimte en ruimtes voor incidentele activiteiten.
De jongerenruimte het Magneetje wordt permanent gehuurd door Alifa ook in 2014.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Fietsles
Tekst: Gonul Savci
Voor de zomervakantie is een medewerker van Alifa, op huisbezoek geweest bij twee zussen
die tussen 50 en 52 jaar oud zijn, tijdens dit huisbezoek werd er informatie gegeven over de
verschillende activiteiten/mogelijkheden in de wijk. Beide vrouwen komen uit Syrië, zijn
gevlucht voor de oorlog en ze spreken alleen Arabisch en Assirisch. Hun leefwereld was erg
klein: ze hadden weinig contact met andere mensen en geen activiteiten buitenshuis. Beide
vrouwen zijn analfabeet. Tijdens het huisbezoek zijn ze ingeschreven voor fietsles en
doorverwezen naar Power voor een praatgroep. Na de zomervakantie zijn ze met fietsles
begonnen. Het was heel moeilijk voor hun: ze wisten niet hoe ze de fiets moesten
vasthouden. Lopen met de fiets aan de hand was al een hele uitdaging. Na 8 weken oefenen
kon de oudste zus, met behulp van veel inzet van en ondersteund door de vrijwilligers al
een beetje fietsen. Uiteindelijk kunnen nu beide vrouwen fietsen.
Gedurende de weken dat ze bij de praatgroep zijn en naar de fietsles komen zijn de vrouwen
steeds opener geworden. Ze stellen steeds meer vragen, taal is steeds minder een
belemmering en ze leggen contact met andere vrouwen.
Fietsles is vaak een startpunt voor vrouwen om hun leefwereld letterlijk en figuurlijk te
vergroten. Met de fiets kunnen ze, zonder afhankelijk te zijn van anderen, overal naar toe.
Dit zorgt er voor dat ze meer activiteiten gaan ondernemen, participeren en daardoor meer
contact met andere mensen krijgen.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
FC Twente
Sinds oktober is de Twentecup weer van start gegaan. Het jongerenwerk van Alifa doet dit
jaar mee met een leuke groep meiden uit de Wesselerbrink.
Samen met Sylvia Joosting, een moeder van een van de meiden, en Mario Delogu (Alifa)
begeleiden ze dit team.
Het doel is om het team te kwalificeren voor het eindtoernooi dat gehouden wordt op het
trainingscomplex van FC Twente. Om te kwalificeren voor dat toernooi heeft het team
minimaal 250 punten nodig. Die punten krijg je als het team elke maand minimaal 1,
maximaal 2 activiteiten afwerkt. Dat kan door bijvoorbeeld een training of een
oefenwedstrijd tegen een ander team zijn dat ook meedoet aan de FC Twentecup.
Maar de meeste punten krijgt het team als ze een buurtbijdrage leveren.
De groep heeft de afgelopen maanden 2 buurtbijdrages geleverd. Zo hebben ze
meegeholpen bij een bijeenkomst voor vrouwen in de Harry Banninkschool en hebben ze
meegeholpen tijdens de kerstmarkt in de Broekheurnestede. Ze hebben daarvoor de nodige
punten bij elkaar gesprokkeld.
Tevens hebben ze onlangs een oefenwedstrijd in de sportzaal van de Mast gespeeld, tegen
een team uit West. Ze speelden erg goed en hebben met 5-2 gewonnen.
Er zijn ook begeleiderbijeenkomsten. Door alleen al aanwezig te zijn verdient de begeleider
ook punten voor zijn/haar team. Vrijdag 17 januari was er zo’n bijeenkomst in de Grolsch
Veste. Daar werden ervaringen uitgewisseld door verschillende begeleiders. Interessant en
leerzaam. Aansluitend mocht de wedstrijd FC Twente - Heracles bijgewoond worden.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cursus Harry Bannink
Tekst: Marieke Bornebroek
Half 9, eerst even koffieleuten, praten over de dagelijkse dingen: wat kook jij vanavond, heb
je een nieuwe broek aan (ja…. van de Primark), wie helpt er met versieren voor Carnaval?
Maar ook: weet jij wat er is gebeurd bij ons op de Brink afgelopen weekend en kun jij
vanmiddag even oppassen op mijn zoontje? Er zijn veel verschillen: afkomst, generatie,
man/vrouw, jonge kinderen/pubers maar 1 overeenkomst: iedereen is een ouder.
Om 9 uur gaan we “aan het werk”. We praten met elkaar over verschillende onderwerpen
rondom opvoeding. Afgelopen week stond een opvoedquiz op het programma: welke type
opvoeder ben jij? Ben je vooral een helpende ouder of een ondernemende ouder? Of stuur
je veel als ouder? En wat heeft dit voor invloed op je kind? En je partner, is die het
tegenovergestelde? Genoeg stof tot praten, van het één komen we op het ander. Met een
lach en een traan verteld iedereen zijn verhaal. Voor elkaar zijn er tips maar ook
bemoedigende woorden: volhouden, niet opgeven en blijf
praten met je kind. Vergeet je zelf niet: doe ook leuke
dingen!
10 Uur, tijd om naar huis te gaan. Iedereen helpt mee,
even de kopjes in de vaatwasser, tafel schoonmaken, nog
even napraten. Volgende week half 9 staat de koffie weer
klaar!
Elke woensdagochtend: half 9 tot 10 uur in de openbare
basisschool Harry Bannink.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ontmoetingsgroep/vadergroep
Alifa opvoedondersteuning Zuid biedt opvoeders al jarenlang de mogelijkheid om elkaar te
ontmoeten tijdens de zogeheten ontmoetingsgroepen. Tijdens deze wekelijkse
inloopochtenden op locatie wijkcentrum De Magneet of op een basisschool is er gelegenheid
voor opvoeders, veelal de moeders, om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen
over samenleven en opvoeden. Want zoals iedere moeder of vader weet: het opvoeden van
een kind is niet altijd gemakkelijk! Wat tijdens veel gesprekken met moeders ook opvalt, is
dat zij de vader missen in dit opvoedproces. Dit was een van de aanleidingen om te gaan
starten met een vadergroep. In 2007 is gestart, in samenwerking met Mediant, op CBS de
Mecklenburg met een eerste vadergroep. Van te voren is goed nagedacht over thema’s,
want hoe krijg je een vader, die te weinig functie heeft binnen het gezin naar een cursus of
ontmoetingsgroep?
Binnen de vadergroep is gekozen voor het thema Opvoeden in twee culturen en er zijn al
tientallen andere thema’s binnen de vadergroep besproken zoals: puberteit, social media,
positief opvoeden enz.
Nu, anno 2014, hebben we de afgelopen jaren al verschillende vadergroepen op
verschillende locaties georganiseerd.
Leuke voorbeelden en resultaten?
Vanaf 2007 hebben we gemiddeld 21 vaders bereikt die wekelijks de vadergroep
bezochten.Vaders zijn nu bewuster van hun rol als opvoeders. Vaders vinden het ook leuk
om betrokken te zijn bij de opvoeding van hun kinderen. Vaders merken nu ook dat het heel
erg belangrijk is om bij betrokken te zijn bij de opvoeding van hun kinderen.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Overdracht Smiley
De laatste jaren is er vanuit Alifa veel inzet gepleegd om de vroegere spel -uitleen op het
Smileyveld nieuw leven in te blazen. Aanleiding hiervoor waren klachten van omwonenden
over de verwaarloosde staat van het Smileyveld en de wens van partners uit de wijk om dit
deel van Stroinkslanden weer om te toveren tot een veilige sport- en speelplek. De twee
aanwezige containers werden opgeknapt, materialen aangeschaft en beheerders gezocht
voor toezicht en het begeleiden en initiëren van het spel en activiteiten. Alifa kreeg te maken
met klimoppers, POP trajecten, (taal)stagiaires en vrijwilligers uit de buurt die met elkaar
zorgden voor meer activiteit(en) op het Smileyveld. In het kader van de nieuwe taakstelling
van Alifa was het daarom goed om samen met de BTS te gaan kijken hoe deze voorziening,
voor en door de buurt, ondergebracht kon worden bij dit goed functionerende wijkorgaan. In
november en december 2013 zijn hierover afspraken gemaakt. Het is de bedoeling om voor
1 februari 2014 de spel-uitleen officieel over te dragen aan de BTS. De rol van Alifa voor de
toekomst is, in overleg met de opdrachtgever, om stagiaires /vrijwilligers en klimoppers aan
te leveren en eventueel te begeleiden in hun POP traject. Daarnaast te zorgen voor meer
deskundigheid op de werkplek door bijvoorbeeld een training over het werken met kinderen
en/of het samenwerken met elkaar.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fietsenwerkplaats Stroinkslanden
De Stroinkfabriek is een initiatief van verschillende netwerkpartners die zich samen inzetten
voor de wijk. De fietswerkplaats is daar een onderdeel van, net als de kledingwinkel van het
leger des heils en het repair café. Binnen de fietswerkplaats worden (kleine) reparaties
uitgevoerd aan fietsen door jongeren. Deze reparaties zijn goedkoper dan bij een
fietsenmaker. Zo wordt er een win – win situatie gecreëerd. De jongeren kunnen via Pascal
Dijkman (jongerenwerker van Alifa) in aanmerking komen voor deze “baan” en de
wijkbewoner kan voor een goedkoper tarief zijn/haar fiets laten maken. “Wie werkt kan wat
verdienen” dat is het motto. De achterliggende gedachtes zijn breder; talentontwikkeling,
leerwerkplekken en ITB-trajecten horen er ook bij. Elke woensdagmiddag is de Stroinkfabriek
geopend van 15.00 – 17.00 uur. Het pand is beschikbaar gesteld door de Woonplaats.
Zolang het bestemmingsplan onduidelijk is mogen wij er gebruik van maken. Het is niet veel,
maar dat hoeft ook niet. Met weinig middelen kan je al veel bereiken. Het gereedschap wat
we gebruiken is beschikbaar gesteld door jij maakt de buurt en wordt dan ook door
verschillende partijen gebruikt. Met Landewe is er een afspraak gemaakt, zodat we niet in
elkaars vaarwater zitten en we elkaar kunnen versterken. Doorgroeimogelijkheden naar
Landewe zijn er mogelijk in de toekomst ook en zo valt alles samen.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
MultiCar Helmerhoek
Tekst: Gert Jan Tuller en Gonul Savci
Alifa kent de buurt. Dat doen we op vele manieren waaronder door met de MultiCar, een
multifunctionele ruimte op wielen, in de wijk te staan.
Zo brachten we een paar dagen voor kerst, kerstkaarten rond in straten
we waar we regelmatig komen. Boskamphoek – Bogelskamphoek en
Kevelhamhoek. Het leverde leuke reacties op.
De bewoners die we al kenden door de bezoeken met de MultiCar gaven
aan dat ze het zeer waardeerden dat we er waren. Bij onbekenden
mensen was het een verrassingseffect. Een mevrouw gaf bijvoorbeeld
aan dat het waarschijnlijk de enige kaart was die ze kreeg en bij de
ander was het signaal, ik hang hem wel bij de kaarten van vorig jaar.
De kaarten gaven ook vaak een aanleiding tot een praatje. Zo vertelde
een meneer dat hij altijd rond de kerstdagen als vrijwilliger werkte bij de EHBO voor het
kerstcircus. Altijd handig om te weten. Bij een ander adres was de reactie dat het brengen
van de kaart toch wel een lichtpuntje was want het was een zware tijd voor
haar. In het nieuwe jaar maar weer eens aanbellen.
Sinds de kerstkaarten actie weet ik ook dat er huispakken bestaan van het
luxe soort. Iemand in knal roze pak deed open en ik dacht wat is dit. Uit
navraag bij de gastheer/vrijwilliger in de MultiCar bleek dat dit een
florerende markt is in de modewereld. Natuurlijk waren er mensen niet thuis
en dan deden we niets. Maar bij 1 adres kwam de buurman speciaal naar
buiten om te zeggen dat we wel een kaartje door de bus moesten doen want
hij had het zo nodig. Met deze kerstkaarten actie hebben we de buurt weer
een stukje beter leren kennen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bezuiningingen
Zoals we al aankondigde in de nieuwsbrief van november 2013 krijgt Alifa te maken met een
forse bezuiniging in 2014. In totaal worden 29 medewerkers ontslagen.
De ontslagronde is het gevolg van de bezuinigingen bij de gemeente Enschede.
Voor Zuid betekent dit dat we afscheid moeten gaan nemen van 3 medewerkers vanaf 1 mei
2014. Er is in 2014 dus ook minder ingekocht bij Alifa. Er is in Zuid gekozen om minder in te
zetten op de Helmerhoek en Stroinkslanden, geen ouderenwerk meer (behalve vanuit
stedelijk ouderenwerk) en minder inzet op het gebeid van wijkwerk. Inzet jongerenwerk is
gelijk gebleven.
Alifa gaat zich in Zuid richten op de volgende speerpunten:
- Plan Jongeren problematiek Zuid
- Leefbaarheid/veiligheid in wijken en buurten
- Participatie en eigen kracht
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Even voorstellen…
Hallo allemaal. Ik ben Pascal Dijkman en ben werkzaam als
jongerenwerker/straathoekwerker in Enschede Zuid. Sinds 2009 werk ik voor Alifa, daarvoor
heb ik 2 jaar in de verslavingszorg gewerkt. Binnen het jongerenwerk werken we zonder een
9-5 mentaliteit en zonder vaste kaders. Dat maakt het werk dynamisch en het geeft veel
vrijheid. Ik kom dan ook op wisselende tijden op vele verschillende plekken. Ik begeef me
daar waar jongeren zich bevinden. De ene keer is dat op het sportveld in de buurt de andere
keer op het schoolplein.
Daarnaast werken we volgens de Jeugdaanpak Zuid gericht aan de problematiek in zuid. Dit
doen we in samenwerking met partners als de Gemeente Enschede, diverse
hulpverleningsinstanties, onderwijsinstellingen en Politie en Justitie. Door het aanbieden van
zowel structurele als incidentele activiteiten houden we contact en bouwen we verder aan
vertrouwen en leefbaarheid.
De welzijnssector staat zwaar onder druk. Dit heeft consequenties voor iedereen. Vele goede
ervaren collegae verliezen hun baan en vele kwetsbaren krijgen minder ondersteuning. Dat
betreur ik, maar zonder dwarsliggers geen rails én dus gaan we door. Door met het werken
aan welzijn, ongeacht middelen in welke vorm dan ook.
Ik vind het belangrijk dat mensen leren om onafhankelijk en zelfvoorzienend te zijn. Vrijheid
en daadkracht zijn daarin doorslaggevende elementen. Niet
iedereen bezit deze, maar met de juiste ondersteuning op de
juiste manier die bij hen past, kunnen we daarin als
welzijnswerkers wel degelijk een verschil maken. Vaak zijn we
geneigd om groot te denken, maar juist de kleine stapjes zijn
waardevol. En dat geld voor ons allen.
Behouden vaart,
Pascal
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Hertmebrink 1 • 7544 DC Enschede • Contactpersoon: Annet
Overmars • Telefoon: 06-53205366 • [email protected]