AANMELDINGSFORMULIER WINTERSTALLING 2014/2015

AANMELDINGSFORMULIER WINTERSTALLING 2014/2015
KLANT
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon thuis:
Telefoon mobiel:
Email:
JACHT
Naam:
Merk en type:
Bouwnummer:
Bouwjaar:
Thuishaven:
Ligplaats/boxnr.:
Watersportvereniging:
Verzekeraar:
Polisnummer:
Lengte over alles:
Breedte over alles:
Diepgang:
Gewicht:
Lengte mast:
Radar in mast:
Merk mast:
Merk zeilen:
Kleur romp:
Materiaal romp:
Merk motor:
Type motor:
Aantal cilinders:
Type accu’s:
Aantal accu’s:
meter
meter
meter
ton
meter
pag. 1
Periode
De Winterstallingsperiode is in principe van 15 oktober t/m 31 mei. Daarbuiten geldt het
zomerstallingstarief of ligplaatstarief.
Gewenste datum aanvang winterstalling*: …………………………………………………………

Ik ben persoonlijk aanwezig
Gewenste datum einde winterstalling*: ………………………………………………………………

Ik ben persoonlijk aanwezig
* verplicht veld
Als er uiteindelijk een definitieve datum is afgesproken, maar u wilt van deze datum afwijken,
behouden wij ons het recht voor eventuele transportkosten in rekening te brengen.
Voor de weken rond Pasen (5 en 6 april 2015) geldt dat de schepen worden ingepland op volgorde
van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren.
Stalling







Stalling in de verwarmde en beveiligde hallen*
Stalling buiten vanaf 40 voet met gestreken mast*
Stalling buiten tot 40 voet met staande mast*
Mastopslag
Mastopslag met radar
Winterstalling in het water
Milieutoeslag (verplicht)
€ 55,00 per m²
€ 19,75 per m2
€ 19,75 per m2
€ 7,90 per meter
€ 9,40 per meter
€ 8,40 per m2
€ 47,00 (eenmalig)
* inclusief kraankosten in/uit water, transport, onderwaterschip afspuiten en bok huur
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW
Op al onze leveringen zijn van toepassing: Bepaling Winterstalling 2014-2015, Werfreglement MYS Medemblik, Hiswa
algemene voorwaarden huur en verhuur lig- en/of bergplaatsen en Hiswa haven- en werfreglement. Door ondertekening
van deze aanmeldingsformulieren verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.
MYS is niet aansprakelijk voor de risico's van diefstal, verlies, tenietgaan of beschadiging van het schip en aanverwante
goederen. De eigenaar dient de zaak gedurende de winterstalling dan ook voor eigen rekening en risico te verzekeren
tegen alle denkbare risico’s die verlies of beschadiging van zijn zaak tot gevolg kunnen hebben.
Voor akkoord:
Handtekening:
Datum:
Retouradres: MYS Medemblik, Overleek 7, 1671 GD Medemblik
pag. 2