winterstalling 2014 - Zaadnoordijk Watersport

Winterstalling informatie
Uitgeest, augustus 2014
Zoals u van ons gewend bent ook dit jaar de informatie winterstalling. Wij beginnen dit
jaar met de winterstalling in week 44 dat is dus vanaf 27 oktober 2014.
Met trots kunnen wij melden dat we eind september gereed zijn met onze nieuwe loods
met 2000 m2 stallingsruimte. Dat betekent dat wij een compleet nieuwe indeling voor de
winterstalling kunnen maken.
Voor u in het kort enkele voordelen op een rij:
Alle boten krijgen meer stallingsruimte, het krap neerzetten behoort tot het verleden.
U kunt (indien mogelijk) de keuze maken tussen een werkloods en een poetsloods. Het is
de bedoeling om in de poetsloods, buiten onderwaterschipbehandelingen, geen schuurof andere stoffige werkzaamheden uit te voeren.
In de werkloods daarentegen kunt u grotere werkzaamheden uitvoeren.
Indien u gebruik wilt maken van de winterstalling verzoeken wij u vriendelijk om uw
ondertekende “aanbieding winterstalling” en de eventuele bijlagen zo spoedig mogelijk
doch uiterlijk voor 3 oktober 2014 retour te zenden aan:
Zaadnoordijk Watersport
Antwoordnummer 855
1900 WE UITGEEST (geen postzegel plakken)
Vergeet niet aan te geven of u een voorkeur heeft voor de poets-, of werkloods. Indien u
uw aanbieding niet of niet tijdig retour zendt kunnen wij u geen plaats garanderen. Ook
als u geen gebruik wenst te maken van de winterstalling verzoeken wij u het formulier
terug te sturen met daarop de opmerking dat u “geen gebruik” maakt van de aanbieding.
Planning
Locatie
Buiten op de wal
Binnen in de loods
Uit het water
week 44
2014
week 45/46 2014
In het water
week 15
2015
week 13/14 2015
Graag vragen wij uw aandacht voor de onderstaande punten om de winterstalling
voorspoedig te laten verlopen.
Wilt u er voor zorgen dat uw schip voor bovengenoemde weeknummers klaar ligt.
Hierdoor ontstaat er geen vertraging in de berging. Wij rekenen op uw medewerking.
Indien wij genoodzaakt zijn om extra werkzaamheden aan uw schip te verrichten omdat
uw schip niet gereed ligt, zoals mast strijken, buitenboordmotor demonteren, aftuigen
etc., worden er kosten in rekening gebracht, gebaseerd op ons uurtarief (€ 61,--).
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze site www.zaadnoordijk-watersport.nl
Daar vindt u nogmaals de formulieren voor het aanvragen van werkzaamheden en extra
aangeboden diensten van Vrolijk watersport en Zeilmakerij de Weers.
Uiteraard kunnen er omstandigheden zijn waardoor u niet aan bovengenoemde kunt
voldoen. Wij verzoeken u dan om ruimschoots van tevoren (minimaal twee weken)
contact op te nemen met ondergetekende.
Mocht u aan het einde van de winterstalling niet gereed zijn om uw boot uit de
winterstalling te halen, dan zal er per keer dat de boot verplaatst moet worden € 61,-verplaatsingskosten worden berekend.
Waarschijnlijk ten overvloede, onderstaand treft u nogmaals de gebruikelijke regels









Het is absoluut verboden gas- of losse brandstoftanks aan boord te laten gedurende
de stalling. Wij hebben een speciale ruimte om uw tanks op te slaan. Indien u gebruik
wilt maken van deze opslag dan kunt u dat aangeven op het invulblad
servicediensten.
Als gevolg van de steeds hogere verscherpte milieueisen kunnen wij het niet toestaan
dat er zonder schriftelijke toestemming van ondergetekende, buiten het
poetsen, aan uw boot gewerkt wordt.
Bij het verlaten van de loods materialen en gereedschappen waaronder
stroomhaspels wegruimen en de vloer schoon achter laten.
Roken in de bootopslag is niet toegestaan
Slijpen, lassen en open vuur is niet toegestaan.
Geen kachels in uw schip neerzetten.
De openingstijden van de binnen en de buitenstallingen zijn maandag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 17.00 uur, zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en zondag op verzoek.
Dit verzoek moet vóór vrijdag 16.00 uur gedaan zijn. Van 20 december tot en met 4
januari zijn wij helemaal gesloten.
Indien derden aan uw boot gaan werken willen wij hier vooraf van op de
hoogte worden gesteld en zullen wij externe bedrijven een bedrag in
rekening brengen. Niet van toepassing voor Vrolijk Watersport en Zeilmakerij de
Weers
In de poetsloods mogen geen andere werkzaamheden uitgevoerd worden dan
onderwaterschipbehandelingen
Bovengenoemde regels zijn helaas noodzakelijk, maar zijn ingesteld om uw veiligheid en
om bescherming van uw eigendommen.
Winterstalling tarieven (inclusief BTW)
In het water
€ 11,35
Op de wal
€ 25,30
Binnen vrijstaand
€ 44,15
Minimum tarief
€ 180,00
Servicekosten
€
1,80
Verlengde zomer na 1 november
€
5,50
maximaal twee weken.
per m² schip
per m² schip
per m² schip
per m² schip
per meter schip/week
De tarieven voor winterstalling op de wal en binnen zijn inclusief kraanwerkzaamheden,
het transport, de huur van een winterbok en BTW, echter exclusief aftuigen en mast
strijken. In de prijs is het afspuiten van uw onderwaterschip inbegrepen. Indien het
onderwaterschip dusdanig aangeslagen is, zijn wij genoodzaakt hiervoor een extra
bedrag in rekening brengen.
Wij bieden u de mogelijkheid gebruik te maken van onze servicediensten. U kunt op de
bijlage bij de aanbieding aangeven of u gebruik wilt maken van deze diensten. Mocht u
gebruik maken van diensten van derden dan willen wij u erop wijzen dat externe
bedrijven ons een vergoeding dienen te betalen voor gebruikmaking van onze faciliteiten.
De diensten van Vrolijk Watersport en Zeilmakerij de Weers vallen buiten deze regeling.
Mocht u, naar aanleiding van deze brief, nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan
kunt u contact met ons opnemen (bij voorkeur tussen 16.00 uur en 17.00 uur)
Met vriendelijke groet,
Zaadnoordijk Watersport
0251-312315
Bijlage servicediensten
1) Mast strijken en/of zetten
a. Met behulp van havenmeester:
U verzorgt de voorbereiding: zelf zeilen, buiskap en achtertent afhalen. Vallen aan mast
binden verstaging lossen en stekkers, giek en naderhand eventueel stagen, zalingen,
antennes, toplicht en windex demonteren. U vaart zelf de boot onder de kraan en strijkt
met behulp van de havenmeester de mast. De havenmeester bedient de kraan. Hiervoor
maakt u zelf een afspraak met de havenmeester en wordt € 31,00 per keer in rekening
gebracht. Alleen voor boten die binnen gestald staan bieden wij een plek in één van de
mastenrekken.
b. Door haven exclusief op- en aftuigen
U verzorgt de voorbereiding: zelf zeilen, buiskap en achtertent afhalen. Vallen aan mast
binden stekkers, giek en naderhand eventueel stagen zalingen, antennes, toplicht, en
windex demonteren. De havenmeester strijkt uw mast en legt hem op uw schip of, op
verzoek, op schragen waarna u de verdere werkzaamheden kunt uitvoeren.
De prijzen op aanvraag.
2) Zeilinspectie
U levert uw kap, hoes en/of zeil in bij Zeilmakerij de Weers. Daar wordt kostenloos de
staat van het zeil gecontroleerd en ontvangt u, indien nodig, geheel vrijblijvend een
reparatieadvies. Tevens kunt u bij de Zeilmakerij een scherpe offerte laten maken voor
één van bovengenoemde artikelen. Als havenklant krijgt u daarbij 10% korting.
3) Motoronderhoud
Voor het onderhoud aan uw binnenboord en buitenboordmotor treft u op onze site een
link naar Vrolijk Watersport. Denkt u eraan ook een afspraak te maken voor het
winterklaar maken van uw waterleidingsysteem en, eventueel, het weer in bedrijf stellen
van uw motor in het voorjaar. Tevens bieden zij u de mogelijkheid uw vuilwatertank te
laten reinigen.
4) Onderwaterschipbehandeling
Het schuren van uw onderwaterschip en het aanbrengen van een nieuwe laag antifouling.
Kosten op nacalculatie. De basis berekening is € 23,00 per m2 bootmaat.
5) Overige werkzaamheden en reparaties
Overige werkzaamheden en reparaties kunt u ook op het servicediensten formulier
aangeven. Graag daarbij een korte omschrijving van de werkzaamheden. Deze opgave
moet gelijktijdig met het stallingformulier teruggestuurd worden in verband met de
plaatsing van uw boot.
6) Opslag gas- of brandstoftanks
Dit gebeurd in een daarvoor speciaal bestemde gascontainer. De tank wordt door uzelf
voorzien van naam en klantnummer. Het inleveren en ophalen van de tanks voor de
opslag kan dagelijks in overleg met de havenmeester. Tanks die op 1 mei 2014 nog niet
opgehaald zijn zullen worden afgevoerd. De kosten van deze opslag zijn € 10,00 per
tank.
AANVULLENDE SERVICEDIENSTEN:
Ingevulde formulieren kunnen samen met de offerte winterstalling worden
teruggestuurd in de bijgevoegde antwoordenveloppe.
Ik wil graag de volgende werkzaamheden laten uitvoeren (s.v.p. aankruisen). Nadere
uitleg en voorwaarden vindt u terug bij de diverse onderwerpen en op de bijlage
servicediensten:
O
Ik wil geen overige werkzaamheden laten uitvoeren
O
Zelf strijken mast najaar / zetten mast in voorjaar m.b.v. de havenmeester. Ik maak
hiervoor zelf een afspraak met de havenmeester. Ik verzorg het aftuigen en losmaken
van de bedrading en na het strijken verzorg ik zelf het opbinden van de mast en
eventuele demontage van verstaging en zalingen.
O
Strijken mast najaar / zetten mast in voorjaar uitgevoerd door de werf zonder af/ en
optuigen. Ik zorg zelf voor de voorbereiding zoals het aftuigen en losmaken van de
bedrading en na het strijken verzorg ik zelf het opbinden van de mast en eventuele
demontage van verstaging en zalingen.
O
Zeilinspectie van:
O
Motoronderhoud (uitgevoerd door de firma Vrolijk Watersport) Graag bijgevoegd
vragenformulier invullen en mee terugsturen.
O
Onderwaterschipbehandeling:
Indien bekent, type antifouling:___________________________________________
Opschuren van uw onderwaterschip en aanbrengen van nieuwe laag anti-fouling.
O
Overige reparaties:
Ik heb overige werkzaamheden aan mijn schip die ik door de technische dienst
uitgevoerd of geoffreerd wil hebben en wil daar graag over gebeld worden.
O
Opslag gas of brandstoftanks. Aantal: _____________________________________
O
Opmerkingen:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
kap
hoes
zeil
Naam:
Type schip:
Naam schip:
Klantnummer:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Datum:
______________________________________________________
Handtekening:
______________________________________________________