Downloaden

Uw distribiteur voor diensten en domotica in de zorg
OpenXS introduceert een nieuwe generatie domotica die uitvoerig
in de praktijk is getest, de Slimme Optisch Sensor (SOSTM)
De ogen en oren op afstand
Tot 90% minder vaak loos alarm dan met klassieke domotica of zorgoproepsysteem
De SOS vervangt in één keer alle losse melders die nu vaak worden toegepast
De SOS detecteert ook onrust in bed, daarmee wordt u eerder gewaarschuwd bij valgevaar
De SOS biedt meer bewegingsvrijheid voor de bewoner
De SOS geeft meer rust en efficiency voor zorgverleners
OpenXS, de service provider
De Slimme Optische Sensor
medewerker. Bijvoorbeeld een deken voor een sensor of om-
Uw organisatie wil meer individueel maatwerk voor bewoners,
dat een bewoner wat langer doet over een toiletbezoek. De
meer kwaliteit van zorg en meer efficiëntie. Zorgtechnologie of
urgentie van een melding kan onvoldoende worden gemeten,
domotica kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. De
waardoor de medewerker toch altijd snel actie onderneemt.
SOS vervangt in 1 keer alle losse (bewegings)melders in een
Als de medewerker op de betreffende kamer gaat kijken, klopt
kamer en biedt ook nog de functies die juist vaak in de prak-
deze melding vaak niet met de waarneming ter plaatse. Dat
tijk worden gevraagd zoals onrust in bed. Dankzij de SOS is
geeft een onzekerheid, wantrouwen, onrust en versterkt het
het lopen van controlerondes niet meer nodig en de veiligheid
effect om controlerondes te lopen.
en privacy van bewoners nemen enorm toe. Bij bewegingsmelders is elk incident een melding en dat geeft veel onnodige
De SOS geeft bij een alarm de melding door naar een hand-
alarmmeldingen en veroorzaakt veel onnodig lopen. De SOS
set of smartphone inclusief het soort alarm (bijvoorbeeld; uit
is door de slimme software gebeurtenisgedreven en daarmee
bed of toilet bezoek). De medewerker is nu in staat om op de
zijn er tot 90% minder loze meldingen dan met de klassieke
handset kort te zien wat het alarm heeft veroorzaakt en wat
systemen. Dat verhoogt het leefplezier van de bewoner en
de actuele situatie nu echt is. Hierbij wordt de betreffende be-
betekent meer werkplezier voor de zorgmedewerker.
woner geanonimiseerd en is er dus geen schending van de
privacy. Als de medewerker op afstand het alarm accepteert
Preventie
dan is alle informatie op de SOS direct weer verwijderd, er
Met de SOS zet uw organisatie een grote stap naar meer be-
blijft dus niets bewaard.
wonersveiligheid, meer bewegingsvrijheid, beter maatwerk en
meer kwaliteit van zorg. De SOS geeft u de mogelijkheid van
preventie en dat is uniek aan deze nieuwe generatie domo-
Verificatie van een alarmsituatie op de handset
tica. De SOS detecteert het gedrag dat de aanloop naar een
incident kan betekenen. Medewerkers krijgen pas dan een
signaal op de handset als het ook echt een alarm is en kunnen
tijdig ter plaatse zijn. Bijkomend voordeel is dat de medewerker op afstand op de handset ook nog eens de verificatie kan
doen, om zo te beoordelen of er ook een actie gewenst is.
In bed
Uit bed
Onrust op bed
Vallen
De cliënt centraal
Met de SOS krijgt uw organisatie veel meer mogelijkheden om
het eigen leven van de cliënt te respecteren en de ambitie ‘de
cliënt centraal’ te stellen waar te maken. Vanwege de vaste
posities van bewegingsmelders kan het bed van de cliënt vaak
niet op een andere plaats in de kamer staan. Met de SOS is
dit geen probleem meer. Medewerkers komen ook niet langer
in de privésfeer van bewoners wanneer dat niet nodig is. Zodra
de cliënt in bed ligt en de zorgmedewerker uit de cliëntkamer
is, wordt de bewaking automatisch actief. Het handmatig instellen van een sensor behoort hiermee tot het verleden. Wanneer de zorgmedewerker wel de cliëntkamer betreedt, wordt
Kamer verlaten
Verlaten toilet
Kamer betreden
Betreden toilet
er geen eigen alarm gegenereerd. Hiermee is een verstoring
van de nachtrust van de cliënt geminimaliseerd.
Efficiëntie
Bij gebruik van bewegingsmelders komen er, met name
’s nachts, veel loze meldingen op de handset van een
Meer kwaliteit van zorg
Omdat bewegingsmelders in de dagelijkse praktijk vele malen
loos alarm opleveren en medewerkers daardoor onnodig vaak
heen en weer lopen, komt de kwaliteit van de geleverde zorg
Functies van de SOS
per individu instelbaar;
onder druk te staan. Met de SOS krijgt u nu veel meer mogelijkheden om de bewoner centraal te stellen en datgene wat
iemand nog wél kan, het uitgangspunt van de zorg te laten
zijn. U kunt met de SOS nu dus veel beter inspelen op de
individuele zorgbehoeften van bewoners.
Voordelen voor bewoners
• Meer veiligheid
• Meer bewegingsruimte
• Meer privacy
• Een betere nachtrust
• Vrije bedpositie in de kamer
Voordelen voor medewerkers
• Meer zekerheid
• In bed, onrust in bed, uit bed, kamer verlaten,
kamer betreden, toiletbezoek, inactiviteit (vallen)
• Spreek- en luisterverbinding, volume instelbaar
• Akoestische bewaking, gevoeligheid
geluidsdetectie instelbaar
• Verlichting (nachtoriëntatie), kleur licht
instelbaar
• Leefpatroon, detectie van het gedrag dat buiten
iemands persoonlijk ingestelde profiel valt
• Toezicht in de huiskamer (nu in ontwikkeling)
• Optioneel; USB dongle voor extra draadloze
periferie zoals een halszender of trekcontact
• Meer rust in het werk
• Meer efficiëntie
• Meer kwaliteit
• Meer vertrouwen in de techniek
Zó werkt de Slimme Optische Sensor
Eenvoudige installatie
Er is nu maar één sensor aan het plafond die alle functies in
De SOS kan eenvoudig worden geïnstalleerd. Er komt geen
zich heeft. De SOS detecteert de gehele ruimte en analyseert
breekwerk aan te pas. De SOS vraagt om één netwerkaan-
en interpreteert deze data aan de hand van instellingen die
sluiting (minimaal CAT 5) waar zowel de data als de stroom
de zorg op basis van het individuele zorg- en/of leefplan
(POE) over heen gaat. De SOS is daarmee ook in de thuis-
heeft ingesteld (mits geautoriseerd). Verder heeft de SOS
situatie in te zetten.
een spreek- en luisterfunctie, akoestische bewaking en een
verlichtingsfunctie. De SOS is namelijk een gewone lamp die
– mits daarvoor ingesteld - ’s nachts automatisch kan gaan
branden wanneer de bewoner uit bed gaat. Het apparaat hangt
aan het plafond en ziet er uit als een gewone plafonnière. De
SOS-software is via een open en universele interface eenvoudig te koppelen, dus ook aan uw bestaande systemen.
De SOS en de Wet op de Privacy
De SOS voldoet aan de Wet op de Privacy:
• Alle informatie blijft lokaal op de SOS in de kamer;
• Alarm gaat rechtstreeks naar de handset van de
zorgmedewerker en verificatie van dit alarm geschiedt
met geanonimiseerde beelden;
• Na afstellen van het alarm zal alle informatie lokaal op
de SOS weer verwijderd worden.
Als domotica nieuw is in uw organisatie.
Domotica maakt het mogelijk om zorg te bieden op
afstand. Domotica is niet altijd een instrument om met
Uw distribiteur voor diensten en domotica in de zorg
minder mensen hetzelfde werk te doen. Wel betekent domotica een stimulans voor de kwaliteit van zorg
en efficiëntie van werkprocessen. De introductie van
domotica betekent voor organisaties in de zorg een
cultuuromslag. Medewerkers moeten leren werken met
en vertrouwen op de techniek. Werk moet anders worden
OpenXS, verbonden met zorg
georganiseerd. OpenXS heeft veel ervaring met dit
proces. Onze dienstverlening gaat verder dan de techni-
Wilt u meer weten over de Slimme Optische Sensor?
sche ondersteuning. Wij helpen organisaties, afdelingen
Wilt u zelf zien hoe het werkt? Neemt u dan contact
en teams bij het hele veranderingsproces, visievorming,
met ons op!
geven uitleg ook in de nacht, demonstraties, doen simulaties met het personeel, geven trainingen en verstrekken
een managementtool zodat u eenvoudig alle stuur- en
procesinformatie ter beschikking hebt.
www.openxs.eu
Telefoon: 088 6162 630
Email: [email protected]
Over OpenXS
OpenXS is actief in zorgdomotica en distribueert een
exclusief afgestemd totaal pakket voor intramurale- en
extramurale Domotica oplossingen.
Verder biedt OpenXS een uniek applicatie en service
platform, waarmee OpenXS de eerste Domotica Service Provider in Europa is.
Levensloopbestendig wonen en ICT zorgdomotica
worden met de combinatie die OpenXS levert concreet
en haalbaar, ook qua prijsniveau. OpenXS is ambitieus
en heeft een gedegen kennis en jarenlange ervaring in
zowel zorg als ICT en applicatie ontwikkeling.
Bezoekadres
Koaibosk 3
8407 ED Terwispel