Nieuwsbrief 30 januari

Wilhelminaschool
Nieuwsbrief
Hogeweg 23
6721VD Bennekom
30 januari 2014
tel.: 0318-414243
24e jaargang nr. 9
629129 (IB/RT)
E-mail: [email protected]ool-bennekom.nl
Homepage: www.wilhelminaschool-bennekom.nl
Het kind
In het bos
loopt een kind,
loopt het los
in de wind,
Inhoud
Rapportage Oudertevredenheidspeiling
(OTP)...........................................................2
TSO..............................................................3
als papier,
als een blad,
doet het hier,
doet het wat,
Bezoek tandarts............................................4
zoekt een poort,
licht en wijd,
zoekt een woord
in de tijd,
Concept vakantierooster 2014-2015 (niet
zoekt een weg
uit en om.
Maar ik zeg
niets. Ik droom
Guillaume van der Graft
Gebedsgroep................................................4
De rode loper...............................................4
bindend).......................................................5
Dubbel hoog bezoek bij opening nieuwe jaar
.....................................................................5
Kinderen uit groep 7 bij BZT-show.............6
Christelijk Kinderkoor Spring uit Bennekom
‘Ik roep tot u’...............................................7
Belangrijke data...........................................7
-1-
Rapportage Oudertevredenheids
peiling (OTP)
In het najaar van 2013 heeft 58% van onze ouders/verzorgers meegedaan aan de
Oudertevredenheidspeiling. In de nieuwsbrief van 28 november heeft u kunnen
lezen dat wij heel erg tevreden zijn over de uitslag van deze enquête. De top 10
“Tevredenheid” proberen we vast te houden en daar waar nodig nog te
verbeteren en aan een vijftal verbeterpunten gaan we de komende periode
aandacht besteden.
In de bijlage vindt u de rapportage van deze Oudertevredenheidspeiling van de
Wilhelminaschool.
Wij bedanken u nogmaals hartelijk voor het invullen van
deze oudertevredenheidsenquête.
Wij gaan ons de komende periode buigen over de eerste
vijf aandachtspunten waar u als ouder minder tevreden
over bent.
1.Veiligheid op weg naar school.
In overleg met de verkeerscommissie gaan we bekijken
wat mogelijk is om de veiligheid rondom de school te
verbeteren. Hierbij kan de rol van u ook van belang zijn, waarbij we denken aan
het “klaaroveren” op de Kierkamperweg.
2. Huidige schooltijden.
Er zullen acties ondernomen worden om de wenselijkheid van een continurooster
in kaart te brengen. De MR speelt hierin een belangrijke rol.
3. Overblijven tussen de middag.
Het overblijven tussen de middag heeft structureel onze aandacht. Er vindt
maandelijks overleg plaats met de directeur van de Wilhelminaschool en met de
coördinator van Brood en Spelen. Indien nodig worden te grote groepen uit elkaar
gehaald, zodat er meer begeleiding komt op de gesplitste groepen. Wanneer we
merken dat een begeleider niet goed functioneert, wordt hierover contact
opgenomen met de coördinator. In de meeste gevallen worden er dan
maatregelen genomen.
4. Hygiëne en netheid binnen de school.
Hygiëne en netheid heeft al jaren onze aandacht. Recentelijk is er weer overleg
geweest met het schoonmaakbedrijf en zijn er naast de bestaande afspraken
nieuwe afspraken gemaakt.
-2-
Alle vloeren worden de komende periode behandeld, zodat er minder vuil achter
blijft bij het schoonmaken.
Eén keer per week worden de vloeren en trappen gestofzuigd, i.p.v. te wissen.
In elke groep komen nieuwe taakkaarten te hangen, zodat personeelsleden weten
wat er op welke dag schoongemaakt wordt.
Ook hier blijven we structureel aandacht aan houden.
5. Veiligheid op het plein.
Wij passen regelmatig voor de kinderen de regels en de afspraken aan.
Recentelijk zijn de leerlingen op de hoogte gebracht over het gebruik van de
“wieltjes” op het schoolplein.
De speeltoestellen op het schoolplein worden elk jaar door een officiële instantie
gecontroleerd.
Mocht u vragen hebben over bovenstaande aandachtspunten, dan kunt u contact
met mij opnemen.
Hartelijke groeten,
Alike Kloosterman
TSO
We zijn weer volop bezig in het nieuwe jaar.
Er heeft een aantal veranderingen plaatsgevonden. Bij de kleuters is er een
overblijfkracht bij gekomen, zodat we nu met z’n drieën voor de kleutergroepen
staan.
De groepen 3 t/m 8 gaan van 12.15-12.35 uur
eerst naar buiten. Daarna gaan ze naar binnen
om te eten. Om 13.15 uur gaan de leerlingen
van de groepen 3 t/m 8 naar buiten, waarna de
pleinwacht van de Wilhelminaschool de
verantwoordelijkheid van ons overneemt. De
kleuters gaan om 13.15 uur naar hun eigen
lokaal terug.
Er is een aantal nieuwe overblijfkrachten
bijgekomen. We wensen hen veel plezier,
samen met de kinderen.
-3-
Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u mailen naar
[email protected] of bellen naar Brenda Davelaar
06-3882431,
Vriendelijke groet, namens het team van de TSO,
Brenda Davelaar
Bezoek tandarts
Het gebeurt regelmatig dat wij een telefoontje krijgen met de
mededeling dat uw zoon/dochter later op school komt of
tussentijds opgehaald wordt vanwege het bezoek aan de
tandarts.
De afwezigheid van uw kind kan voor ons de nodige
consequenties hebben. Wanneer er bijvoorbeeld toetsen
gepland zijn, moet de leerkracht regelen dat uw kind deze op
een ander tijdstip inhaalt.
Wilt u daarom proberen het bezoek aan de tandarts onder
schooltijd alleen bij hoge uitzondering plaats te laten vinden.
Gebedsgroep
Wij zijn een gebedsgroep (bestaande uit ouders van kinderen van de
Wilhelminaschool) die twee wekelijks, op vrijdagochtend, bij elkaar komen om te
bidden voor de Wilhelminaschool.
Wil je een keer meedoen, dan ben je van harte welkom!
Voor informatie: Sinie Frederiks [email protected]
Marlies Wentzel [email protected]
De rode loper…….
We hebben de rode loper weer uitgelegd voor onze nieuwe leerlingen en hopen
dat Maarten en Pieter de Jong, Keano Verkade, Quinn Feteris, Marieke Kootstra,
Erein Bos en Mees Borgers zich snel thuis zullen voelen op de Wilhelminaschool.
Ook de “nieuwe” ouders heten we van harte welkom. We maken er samen een
mooie en leerzame tijd van.
-4-
Concept vakantierooster 2014-2015 (niet
bindend)
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie
20 t/m 24 oktober 2014
22 december 2014 t/m 2 januari 2015
23 t/m 27 februari 2015
3 t/m 6 april 2015
27 april 2015
4 t/m 15 mei 2015
25 mei 2015
13 juli t/m 21 augustus 2015
Dubbel hoog bezoek bij opening nieuwe
jaar
Terwijl de straten op sommige plaatsen nog rood zagen van het vuurwerk,
stonden de leerlingen en ouders van de Wilhelminaschool al klaar om samen het
nieuwe jaar te beginnen. En dat gebeurde met dubbel hoog bezoek! Want prinses
Maxima, inmiddels kind aan huis, had voor de gelegenheid haar schoonmoeder
meegenomen!
Prinses Beatrix heeft, sinds ze geen koningin meer is,
veel meer vrije tijd. Ze had gehoord van het jubileum van
de school met de naam van haar grootmoeder en heeft
eens nagedacht hoe dit bijzondere jaar te vieren. Samen
met haar schoondochter pakte ze een stel dozen uit met
daarin allerlei aanwijzingen over de festiviteiten van het
komende jaar.
Zo zal er samen worden gesport, wordt er hopelijk nog
op het plein geschaatst en zullen er ook herinneringen
worden opgehaald. De Wilhelminaschool is de prinses
zeer dankbaar voor haar goede ideeën en hoopt
uiteraard van harte de voormalige koningin nog eens terug te zien dit jaar.
Intussen beginnen wij binnenkort al voorzichtig met feestvieren.
-5-
Geboren
Mooier dan we dachten,
fijner dan we verwachtten.
Geboren een meisje zo mooi,
lief en klein…
Zo blij dat je voortaan bij ons mag zijn.
15 januari 2014
Welkom lieve
LYNN
Jane Cornelie
11.16 uur
3610 gram
50 cm
Klaas, Janine
Thim & Merlijn Wemmi
Heel veel geluk met jullie dochtertje en zusje.
Kinderen uit groep 7 bij BZT-show
Gijs Koeken (groep 7) heeft een wens ingestuurd voor het tv-programma de
BZT-show. Na een screentest is hij uitgenodigd om naar de opname te komen in
Hilversum. Hij mocht twee vriendjes meenemen, dus Jorden en Leander zijn ook
te zien in het publiek. De wens van Gijs is uitgekomen en is te zien in de BZT
show die op 1 februari van 17.45 tot 18.45 op Nederland 3 (of daarna via
uitzending gemist). Allemaal kijken dus!
-6-
Christelijk Kinderkoor Spring
uit Bennekom ‘Ik roep tot u’
Christelijk Kinderkoor Spring is inmiddels een begrip in
Bennekom en omstreken. Altijd vrolijk, enthousiast en
getuigend weet Spring veel mensen te boeien. Een van de
hoogtepunten van elk seizoen is het eigen concert. Ook dit
jaar wordt dat gehouden in de Brinkstraatkerk in Bennekom.
Dit jaar is de bezetting uitgebreid. Spring zingt namelijk
samen met De Vuurpijl uit Barneveld. De Vuurpijl staat onder
leiding van Pieter en Annette Faasse en is al net zo’n
energiek koor als Spring! Het thema dit jaar is ‘Ik roep tot u’, afgeleid van psalm
17 vers 6. In het programma komen meer psalmen terug; liederen uit de Bijbel
waarin we horen van mensen die God willen loven en zoeken, onder soms hele
moeilijke omstandigheden. Kom luisteren!
Zaterdag 8 februari 2014 om 19.00 in de Brinkstraatkerk in Bennekom.
Christelijk Kinderkoor Spring onder leiding van Marleen van der Kolk
De vuurpijl onder leiding van Pieter en Annette Faasse
Eelco Vos, piano
Piet Nelemans, basgitaar
Rob Kamperman, percussie
De toegang is vrij, maar er is wel een collecte voor de onkosten
Meer weten? Kijk op www.springbennekom of op
http://www.deweergave.nl/devuurpijl.htm
Belangrijke data
31 januari
10 februari
Groep 1 t/m 4 vrij
Verlof juf Rianne en
meester Theo
Eerste rapport groep 3
t/m 7
11, 12, 13 febr.
13 februari
14 februari
17 t/m 21 febr.i
24, 26 februari
14 mei
Kopij aanleveren op het volgende adres:
[email protected]
-7-
Cito Eindtoets groep 8
Nieuwsbrief 10
Verlof meester Roel
Voorjaarsvakantie
Spreekavonden groep 3
t/m 7
Studiedag personeel
(alle leerlingen vrij)