ORGANOGRAM SMO HELMOND E.O.

ORGANOGRAM SMO HELMOND E.O.
Doel : schematische weergeven van alle afdelingen binnnen SMO en de wijze waarop de afdelingen zich ten opzichte van elkaar verhouden
Raad van Toezicht
Manager Financien
en Administratie
Team Administratie
Hoofd AWBZ en
Kwaliteit
Team AWBZ en
Kwaliteit
Ondernemingsraad
SMO neemt bestuurlijk
deel aan :
- Saldo Plus
- Super sociaal
- MicroHulp Helmond
Raad van Bestuur
Centraal Bureau
Clientenraad
Management
Assistente /
Staffunctionaris PR
en communicatie
Text
Directeur
Coach on the Job
Text
Management
Assistente
Text
Hoofd Opvang
Hoofd
Facilitaire Dienst
Hoofd
Sociale Activering
Hoofd
Centrale Intake
Hoofd
Woonbegeleiding
Team Huize den Herd
Team
Facilitaire Dienst
Team Jobfactory
Team
Centrale Intake
Team
Woonbegeleiding
Team
Passages
Team Uitzendbureau
Sociaal
Team
de Koning
Team de Bundertjes
April 2014