Deelnamecriteria Paratriathlon

Kwalificatie criteria voor paratriathlon evenementen.
Kwalificatiecriteria voor ITU ranking events, EK en WK paratriathlon 2014
De ITU heeft in zijn reglementen het maximaal aantal deelnemers aan een internationaal evenement benoemd.
Het maximaal aantal deelnemers binnen de categorieën zijn nog niet vastgesteld en kan in 2014 per wedstrijd nog
wisselen. Wanneer een atleet niet binnen komt door ranking of via invitatie quota plek, na overleg van eerder
gerealiseerde internationale topprestatie, dan zal de atleet bij de open paratri wedstrijd mee kunnen doen. De
open wedstrijd is van nut om aan de nationale en internationale bond het potentiele prestatieniveau te kunnen
laten zien, om in aanmerking te kunnen komen voor een invitatie tot deelname aan een ranking event. De ITU zal
de open wedstrijd niet gebruiken als een ‘promotie/degradatie’ circuit en in de ‘open paratri wedstrijd’ zijn geen
ranking punten te verdienen.
Worldranking events Europe: Besancon (25 mei) , London (31 mei), Iseo (4 juli)
Volgens quotaplaatsen van ETU / ITU en op volgorde van onderstaande objectieve criteria. Het kan zijn dat de
e
maximale quota al bereikt is, met de deelnemers die een A / B status hebben. Dan vervalt de 3 optie.
1. A statushouders WK 2013
2. B statushouders WK 2013
3. Top 15 paratri ranking ITU
4. Subjectief op advies bondscoach en na beslissing technisch directeur
Atleten die niet binnen komen bij de elite wedstrijd gaan deelnemen in de open wedstrijd. De NTB draagt voor de
wedstrijd in Besancon en London 200 euro bij aan de bijdrage voor deelname voor zowel elite als open race
(inclusief kosten guide/handler). De bijdrage t.a.v. deelname aan de ‘open paratri wedstrijd’ zal in 2015 mogelijk
niet meer gelden. In 2014 zal de atleet zelf een ranking dienen op te bouwen om in 2015 aan het PS kwalificatie
traject mee te kunnen doen. De Worldranking event in Iseo is gelijk met het NK in Didam. De atleet is vrij om te
kiezen aan welke race hij / zij deelneemt, maar de NTB zal hier niet in bijdragen.
EK Kitzbuhel (AUT) 21 juni
Volgens quota van ETU / ITU en op volgorde van onderstaande objectieve criteria. Het kan zijn dat de maximale
e
quota al bereikt is, met de deelnemers die een A / B status hebben. Dan vervalt de 3 optie.
1. A statushouders WK 2013
2. B statushouders WK 2013
3. Top 12 paratri ranking ITU
4. Subjectief op advies bondscoach en na beslissing technisch directeur
Atleten die niet binnen komen in de elite wedstrijd kunnen deelnemen in de open wedstrijd. De kosten van de
‘open paratri EK’ worden niet door de NTB vergoed. Ook zal de atleet zelf zijn reis en verblijf dienen te regelen.
Assistentie van topsportmedewerkster t.a.v. reis en verblijf is mogelijk maar beperkt.
De NTB zal in overleg met de atleet, welke in elite race start, kijken door wie de functie van ‘handler’ wordt
ingevuld. Dat kan iemand van begeleidingsteam NTB zijn, een vaste ‘privé handler’ of een ‘handler’ van de lokale
organisatie.
WK Edmonton (CAN), 29 augustus -01 september
Volgens quota van ETU / ITU en op volgorde van onderstaande objectieve criteria. Het kan zijn dat de maximale
e
quota al bereikt is, met de deelnemers die een A / B status hebben. Dan vervalt de 3 optie.
1. A statushouders WK 2013
2. B statushouders WK 2013
3. Top 10 paratri ranking ITU
4. Subjectief op advies bondscoach en na beslissing technisch directeur
Atleten die niet binnen komen in de elite wedstrijd kunnen deelnemen in de open wedstrijd. De kosten van de
‘open paratri EK’ worden niet door de NTB vergoed. Ook zal de atleet zelf zijn reis en verblijf dienen te regelen.
Assistentie van topsportmedewerkster t.a.v. reis en verblijf is mogelijk maar beperkt.
Kwalificatie criteria voor paratriathlon evenementen.
De NTB zal in overleg met de atleet, welke in elite race start, kijken door wie de functie van ‘handler’ wordt
ingevuld. Dat kan iemand van begeleidingsteam NTB zijn, een vaste ‘privé handler’ of een ‘handler’ van de lokale
organisatie.
EK/WK duathlon/ cross/ wintertriathlon / long distance
Er wordt geen interne selectie toegepast als een paratriatleet wil deelnemen aan bovenstaande
kampioenschappen. Voor deelname gelden de ITU reglementen. De kosten voor deze kampioenschappen worden
niet door de NTB vergoed. Ook zal de atleet zijn zelf zijn reis en verblijf dienen te regelen, behalve als er tijdens dat
evenement ook deelname is van een bondsselectie van die betreffende discipline. Dan is er overleg tussen de
bondscoach Paratri en de betreffende discipline coach/ coördinator. Als er een EK/ WK in eigen land is, dan zal er
een bijdrage van de NTB zijn ter hoogte van het inschrijfgeld.
Algemeen
Om in aanmerking te komen voor deelname aan een ITU Paratri event moet de atleet zich laten inschrijven via het
NTB bondsbureau. De topsportmedewerkster schrijft elke atleet in middels het ITU online inschrijving systeem.
De atleten moeten hun aanmelding via de mail 65 dagen voor evenement naar de topsportmedewerkster op het
bondsbureau sturen, mits zij geen toegang hebben tot het TriTrack systeem ‘inschrijving internationale
wedstrijden’ De topsportmedewerkster zal na de eerste inschrijven de betreffende atleet een code toesturen voor
het ‘inschrijfsysteem’
De ITU bepaalt of een ingeschreven atleet kan deelnemen aan de hand van de ITU ranking en resultaten WK 2013.
Atleten horen 28 dagen voor evenement of zij door de ITU geaccepteerd zijn.
De atleet organiseert zijn eigen reis en verblijf, behalve als hij/zij kan deelnemen aan een EK/ WK. Wanneer de
paratri ploegleiding meegaat naar een World ranking event dan zal de bondscoach i.s.m. de topsportmedewerkster
met een voorstel komen.
Atleten kunnen deelnemen met kleding volgens de ITU uniform rules (zie ITU site en downloads) Wanneer de NTB
een deelbijdrage of de gehele kosten draagt zal de atleet in de wedstrijdkleding van de NTB starten.
De categorieën voor de PS zullen halverwege 2014 bekend worden. In het seizoen zal de financiële ondersteuning
vooral naar de PS categorieën gaan. De andere ‘niet PS 2016 categorieën’ kunnen via enkele faciliteiten ‘meeliften’ , indien zij binnen de Top 12 ranking staan van hun categorie. De beleidsvisie van de ITU is er op gericht dat
er in 2020 5 categorieën vertegenwoordigd zijn op de PS in Tokyo. Veel zal afhangen van het debuut van paratri in
Rio.
Noot:
- Wanneer in de tekst atleet staat, moet ook desgewenst atlete gelezen worden.
- Wanneer ETU of ITU wijzingen doorvoert betreffende EK en WK, dan kunnen de criteria ook aangepast
worden.
- De medische coördinator moet toestemming geven of de atleet op evenement blessurevrij kan starten.
- Bij onvoorziene omstandigheden beslist de technisch directeur.
Adrie Berk / februari 2014.