Deelnamecriteria Triathlon OD/Sprint 2015

Kwalificatiecriteria voor evenementen 2015
Kwalificatiecriteria voor evenementen EK, WK, WTS en Worldcups 2015 OD Triathlon
JUNIOREN
EK Junioren Geneve (SWI) 9-12 juli:
Volgens quota van ETU en op volgorde van onderstaande objectieve criteria.
Noot: Verwachting en uitgangspunt 2015 is dat de NL quota voor meisjes 3 deelneemsters is en voor jongens 2 deelnemers.
Voorgeselecteerd worden (na getoonde vormbehoud):
Eén junior per sekse; die in 2014 op het WJK de hoogste notering binnen een top 16 behaald heeft en in 2015 nog junior is.
Atleten hebben een beschermde status, maar dienen in één van de kwalificatie wedstrijden (ETU jun cups 2015 tot en met 7
juni) binnen de onderstaande ‘EK % eis’ te finishen (zie punt 2), of een voldoende (vergelijkbare) prestatie in een elite ITU
pointsrace neer te zetten waar de technisch directeur mee akkoord gaat.
Noot: voor 2015 is niemand voorgeselecteerd.
Eisen seizoen 2015 objectief: (in volgorde van belangrijkheid tot quota bereikt is)
1. Een voorgeselecteerde atleet n.a.v. prestatie WJK 2014 en tonen van vormbehoud.
2. Eén (1) keer finishen binnen ‘EK/WK % eis’ van de winnaar in een ETU jun cup in de periode januari tot en met 7
jun 2015. De dames junioren dienen te eindigen binnen 6% van de winnares en de heren junioren binnen 4% van
de winnaar.
Finishen er meer dames junioren en / of heren junioren binnen dit bovenstaande percentage dan zullen de atleten, rekening
houdend met de EK quota, uitgezonden worden die het dichtst bij de ETU cup-winnaar eindigen (in percentage) nadat eerst is
vastgesteld of de voorgeselecteerde atleten aan de ondergrens voor vormbehoud hebben voldaan.
Subjectief:
De technisch directeur kan in overleg met de technische staf 1 jongen en/of 1 meisje subjectief aanwijzen. Deze kan alleen
starten wanneer Nederland voldoende startplaatsen heeft (quota) of krijgt (extra wildcard) van de ITU/ETU.
EK-JUN-Teamrelay Geneve (SWI):
Maximaal 1 mixed team op basis van ETU-quota.
Team wordt na de individuele wedstrijd van het EK samengesteld door de technische staf onder verantwoording van de
technisch directeur. Wanneer er geen twee dames en heren zijn die de individuele criteria gehaald hebben, zal er geen mixed
relay team ingeschreven worden.
WK Junioren Chicago (USA), 16 – 20 september:
Volgens quota en regels van de ITU (zie www.triathlon.org / About ITU / Downloads) en op volgorde van onderstaande
objectieve criteria.
Noot: Verwachting en uitgangspunt is dat de NL quota voor meisjes 2 deelneemsters is en voor jongens 2 deelnemers.
Voorgeselecteerd worden (na getoonde vormbehoud):
Eén junior per sekse; die in 2014 op het WJK de hoogste notering binnen een top 16 behaald heeft en in 2015 nog junior is.
Atleten hebben een beschermde status, maar dienen in één van de kwalificatie wedstrijden (ETU jun cups 2015 tot en met 9
augustus) binnen de onderstaande ‘WK % eis’ te finishen (zie punt 2), of een voldoende (vergelijkbare) prestatie in een elite
ITU pointsrace neer te zetten waar de technisch directeur mee akkoord gaat.
Noot: voor 2015 is niemand voorgeselecteerd.
Eisen seizoen 2015 objectief: (in volgorde van belangrijkheid tot quota bereikt is)
1. Een voorgeselecteerde atleet n.a.v. prestatie WJK 2014 en tonen van vormbehoud.
2. De eerste jongen en het meisje binnen de top 10 van het EK 2015.
3. Twee keer finishen binnen ‘EK/WK % eis’ van de winnaar in een ETU jun cup in de periode maart tot en met 9
aug 2015 (incl. EJK). De dames junioren dienen te eindigen binnen 6% van de winnares en de heren junioren
binnen 4% van de winnaar.
Finishen er meer dames junioren en / of heren junioren binnen dit bovenstaande percentage dan zullen de atleten
uitgezonden worden die, gemiddeld over 2 resultaten, het dichtst bij de ETU cup winnaar eindigen (in percentage) nadat
eerst is vastgesteld of de voorgeselecteerde atleten aan de ondergrens voor vormbehoud hebben voldaan.
Subjectief: De technisch directeur kan in overleg met de technische staf 1 jongen en/of 1 meisje subjectief aanwijzen. Deze
kan alleen starten wanneer Nederland voldoende startplaatsen heeft of krijgt van de ITU.
Noot: voor het opgeven voor ETU jun cups verwijs ik je naar de tekst onderin dit document. Op dit moment is het
waarschijnlijk dat er NTB begeleiding mee gaat naar Quarteira, Melilla, Chateauroux en Tiszaujvaros
Kwalificatiecriteria voor evenementen 2015
ONDER 23 JAAR:
EK onder 23 jaar: Banyoles 25 – 26 juli.
In verband met de planning van deze wedstrijd en om budgettaire redenen heeft de technisch directeur besloten om geen
atleten af te vaardigen.
De intentie is om de beste o.23 atleet / atleten, mits voldaan aan de o.23 criteria, uit te zenden naar Geneve elite EK.
Wanneer een atleet aan de criteria voldoet (zie EK elite Geneve) kan de NTB wel de inschrijving voor het EK o23 verzorgen.
De atleet zal zelf de reis naar en het verblijf in Banyoles regelen en bekostigen.
WK onder 23 Chicago (USA) 16- 20 september:
Volgens quota van ITU en op volgorde van onderstaande objectieve criteria tot quota is bereikt
Voorgeselecteerd worden (na getoond vormbehoud ter beoordeling van de technische staf):
1. De onder 23 jarigen die in het jaar voorafgaand op het WK o.23 een top 16 of in enige WTS race in 2014/2015 een
top 20 behaald hebben en in 2015 nog onder 23 jaar zijn.
2. De onder 23 jarigen die in het jaar voorafgaand op het WK junioren als laatstejaars
junior een top 8 behaald hebben.
Noot: voor 2015 is niemand voorgeselecteerd.
Eisen seizoen 2015 objectief: (in volgorde van ranking tot quota bereikt is)
3. De onder 23 jarigen die binnen de top 150 van de ITU pointslist staan. (stand 9-08-2015). Dit op volgorde van de
plaatsingsmogelijkheden 1 en 2 en van volgorde van de ranking. Tevens rekening houdend met de quota die de ITU
aan NL geeft.
4. Twee keer finishen binnen ‘EK/WK % eis’ van de winnaar in een ETU cup in de periode maart tot en met 9 aug
2015. De dames o.23 dienen te eindigen binnen 5% ten opzichte van de winnares en de heren o.23 binnen 3% van
de winnaar.
Subjectief: De technisch directeur kan in overleg met de technische staf 1 heer en/of 1 dame subjectief aan wijzen. Deze kan
alleen starten wanneer Nederland voldoende startplaatsen heeft of krijgt van de ITU.
SENIOREN:
EK Senioren Geneve (SWI) 9-12 juli:
Volgens de quota van de ETU (zie website ETU en deze quota worden bepaald a.d.h.v. de resultaten van het EK 2014, de
ranking van de ITU en ETU). De NTB kan ook één o.23 atleet afvaardigen die voldaan heeft aan de o.23 criteria. (zie *)
ETU/NTB eisen objectief: geplaatst worden tot de quota zijn bereikt (in volgorde van belangrijkheid en plaatsing
mogelijkheid):
1. De atleten die in 2014 op het EK een top 10 hebben behaald (volgens ETU reglement)
2. De atleten die op 7 juni 2015 binnen de top 125 staan van de ITU pointslist
3. De atleten die op 7 juni 2015 binnen de top 60 staan van de ETU ranking
4. De atleten o.23 die op 7 juni 2015 binnen de top 200 staat van de ITU pointslist *
5. De atleten o.23 die voor 7 juni 2015 één keer gefinisht zijn binnen de EK/WK o23 % eis. Dit ten opzichte van de
winnaar van de ETU cup. De dames o.23 dienen te eindigen binnen 5% ten opzichte van de winnares en de heren o.23
binnen 3% van de winnaar.
Subjectief: Open plaats kan subjectief ingevuld worden door de technisch directeur in overleg met technische staf.
Internationale wedstrijdresultaten van 2014 tot en met 7 juni 2015 nemen we mee in de overweging.
EK-Teamrelay Geneve (SWI) :
Maximaal 1 mixed team op basis van ETU Quota. De teams worden samengesteld door de technische staf onder
verantwoording van de technisch directeur.
Seniorenteams kunnen bestaan uit senioren, o.23 en junioren.
De resultaten voorafgaande aan het EK en de plaatsing voor individueel EK zullen worden meegenomen in de
besluitvorming rondom het samenstellen van de teams.
WK-Teamrelay Hamburg (GER) 18/19 juli:
Maximaal 1 mixed team op basis van ITU Quota. Teams worden samengesteld door de technische staf onder
verantwoording van de technisch directeur. Door resultaat WK 2014 is teamNL voorgeselecteerd.
Senioren teams kunnen bestaan uit senioren, o.23 en junioren.
De 2015 resultaten op WTS, worldcups, ITU pointsraces zullen worden meegenomen in de besluitvorming rondom het
samenstellen van de teams.
Finale ITU World Triathlon Series senioren Chicago (USA) 16- 20 september:
Volgens de geschoonde World Triathlon Serie ranking en ITU pointslist (zie reglement ITU op website ITU)
Kwalificatiecriteria voor evenementen 2015
ITU World Triathlon Serie:
Om in aanmerking te komen voor deelname aan WTS moeten atleten hoog genoeg staan in, in eerste instantie de WTS
ranking (jaarranking) en daarna de ITU ranking (doorlopend). Procedure t.a.v. deelname aan WTS zijn te vinden op de site
van ITU (zie www.triathlon.org / About ITU / Downloads).
De NTB faciliteert de atleten uit de kernploeg en de NTC opleidingselectie, die zich op eigen ranking plaatsen voor de
betreffende WTS. De atleten die op eigen naam en ranking binnen komen, krijgen altijd de voorkeur ongeacht of de atleet
wel of niet lid is van de NTC selectie. Atleten, niet lid van NTC selectie en wel op eigen naam en ranking in de WTS binnen
gekomen, ontvangen een ondersteuning van 400 euro per WTS voor een deel van de gemaakte reis en verblijfkosten. Deze
kosten worden verrekend, met de kosten die de NTB al maakt voor deze atleet. Tevens zullen atleten met onderstaande
punten rekening dienen te houden.
De deelname aan WTS wedstrijden wordt door het NTB bondsbureau georganiseerd. Atleten dienen in het hotel te
overnachten waar ook de ploegleiding verblijft. De atleet moet deelnemen in nationale teamkleding (inclusief bondssponsors)
Een atleet schrijft zich minimaal 45 dagen van te voren in voor de WTS via NTBinschrijvingen.nl.
De ITU bepaalt of een ingeschreven atleet kan deelnemen aan de hand van de WTS/Worldcup ranking en daarna de ITU
pointslist. Atleten horen 28 dagen voor evenement van de topsportmedewerkster of zij door de ITU geaccepteerd zijn of dat
zij op de wachtlijst staan.
Bij een mogelijke ‘name change’ in welke internationale wedstrijd dan ook gaat een atleet binnen een NTC / RTC
programma voor, op een atleet die niet lid is van een bondsprogramma. Als er gekozen moet worden gaat het NTC voor
boven het RTC.
De atleet zal dan (in geval hij/zij geen deel uitmaakt van een selectie) een evenementen overeenkomst ontvangen waarin de
wedstrijden en de voorwaarden vermeld staan.
Worldcup:
Om in aanmerking te komen voor inschrijving voor deelname aan Worldcup moeten atleten voldoen aan de volgende norm:
De atleet moet 45 dagen voor het evenement een ETU of ITU pointslist ranking hebben.
Een atleet schrijft zich minimaal 45 dagen van te voren in, voor de Worldcup naar keuze, door zich in te schrijven via
NTBinschrijvingen.nl
De ITU bepaalt of een ingeschreven atleet kan deelnemen aan de hand van de WTS/Worldcup ranking en daarna de ITU
pointslist. Atleten horen 28 dagen voor evenement of zij door ITU geaccepteerd zijn, of op de wachtlijst staan.
Atleten kunnen deelnemen met kleding volgens de ITU uniform rules (zie ITU site en downloads)
ETU cup junioren en elite:
Om in aanmerking te komen voor deelname aan een ETU cup moet de atleet zich laten inschrijven via het NTB bondsbureau
middels het ITU online inschrijving systeem.
De atleten moeten zich minimaal 45 dagen voor evenement inschrijven via NTBinschrijvingen.nl
De ITU bepaalt of een ingeschreven atleet kan deelnemen aan de hand van de ITU pointslist ranking. Atleten horen 28 dagen
voor evenement of zij door de ITU geaccepteerd zijn.
De junioren die zich inschrijven zullen minimaal aan het volgende zwemniveau dienen te voldoen: 5:20 (meisjes) en 5:00
(jongens) op 400m vrij. Dit vanwege de ITU regel dat een atleet uit de wedstrijd wordt gehaald als hij/ zij een rondje
ingehaald wordt op het fietsparkoers. Voor de etu juniorencup in Holten kunnen we een uitzondering maken door het
parkoers en de Nederlandse wedstrijd.
De atleet organiseert zijn eigen reis en verblijf. Wanneer het een ‘doelwedstrijd’ van het NTC is, zal de
topsportmedewerkster de mogelijkheid van gezamenlijk verblijven aangeven. Het kan efficiënter zijn wanneer de atleet de
keuze maakt om in het hotel van de begeleiding te verblijven. Op dit moment is het waarschijnlijk dat er NTB begeleiding
mee gaat naar Quarteira, Melilla, Chateauroux en Tiszaujvaros
Atleten kunnen deelnemen met kleding volgens de ITU uniform rules (zie ITU site en downloads)
Noot:
Wanneer in de tekst atleet staat, moet ook desgewenst atlete gelezen worden.
Wanneer ETU of ITU wijzingen doorvoert betreffende EK en WK/WTS, dan kunnen de criteria ook gewijzigd worden.
De medische coördinator moet toestemming geven of de atleet op evenement blessurevrij kan starten.
Bij onvoorziene omstandigheden beslist de technisch directeur.
Het is in november nog niet bekend of de inschrijving via NTBinschrijvingen.nl gaat of via NTCtriathlon.nl
november 2014 / Adrie Berk