Portfolio_nederlands - BOW | Architectuur Stedenbouw

bureau B O W
“De toekomst is niet te voorspellen, maar
wij proberen haar zo goed mogelijk
vorm te geven. BOW gelooft in mogelijk
maken: mensen bij elkaar, naast en met
elkaar laten leven, nu en in de toekomst.
Wij streven ernaar om dit samenleven te
veraangenamen.”
Voorpagina:
Foto: Luuk Kramer
Voor MaccreanorLavington Architects bv
Oosterdokseiland, Amsterdam
Foto: Luuk Kramer
Voor MaccreanorLavington Architects bv
Complexiteit in optima forma
In het hart van Amsterdam, tussen de historische
binnenstad en het IJ, is een nieuw stuk stad
gecreëerd: ODE. Met een internationaal
architectenteam werkten wij nauw samen aan dit
plan, uniek door de geconcentreerde mix van wonen,
werken, winkelen, studeren en ontspannen.
Onze opgave bestond uit het ontwerpen van een
gebouw dat, ingeklemd tussen 40 meter hoge
gebouwen, een druk programma herbergt: vrije
sector en sociale woningen, kantoorruimte en een
grote winkel / horecaruimte.
In het souterrain plaatsten we de geplande
supermarkt, gecombineerd met een food-court op de
begane grond en eerste verdieping.
Strategisch geplaatste vides en trappartijen geven
een spectaculair overzicht over deze driedubbel hoge
ruimte en verbinden haar visueel met de zonnige
kade buiten. Hier is het: zien en gezien worden.
Boven het publieke deel maakten we vijftig
appartementen die maximaal profiteren van het
unieke uitzicht op de beroemde binnenstad.
De witte vloerranden van ons gebouw volgen de
maximale kavelgrenzen. De gevel, die per verdieping
tussen twee vloeren spant, verspringt naar binnen
om buiten ruimte te laten voor loggia’s en balkons.
Alle vierkante meters zijn optimaal benut.
Oosterdokseiland, Amsterdam
Foto: Luuk Kramer
Voor MaccreanorLavington Architects bv
54 appartementen, 4800m² winkel- en horecaruimte
Opdrachtgever: Bouwfonds MAB Ontwikkeling
Bouwkosten: €18.150.000
Opgeleverd: 2012
Oosterdokseiland, Amsterdam
Voor MaccreanorLavington Architects bv
Dichterswijk, Utrecht
Voor MaccreanorLavington Architects bv
Maakbaar? Een bloeiende buurt
Nabij het Centraal Station van Utrecht is een haven en
voormalig veilingterrein herontwikkeld tot woonwijk.
In een multidisciplinair team, met onder andere
ontwikkelaar Bouwfonds en stedenbouwkundig atelier
Quadrat, ontwierpen wij een super bouwblok. Een ring
van vier uiterlijk verwante appartementen sluiten aan
op het stratenpatroon van de stad. De bewoners wonen
er in een dynamische, stadse omgeving, het merendeel
met uitzicht op de binnenhaven.
De overmaat binnen deze ring bood ruimte voor
nog een extra kwaliteit: in het hart van het blok
hebben we, ingebed in uitbundig groen, een aantal
eengezinswoningen ingepast. De appartementbewoners genieten zo ook van de groene binnenwereld,
terwijl de eigenaren van de eengezinswoningen in een
luwe groene oase wonen op steenworp afstand van de
binnenstad.
Voor MaccreanorLavington Architects bv
Dichterswijk, Utrecht
161 appartementen, 36 eengezinswoningen, 2800m² winkelen horecaruimte en verdiepte stallingsgarage
Opdrachtgever: Bouwfonds Fortis, Utrecht
Bouwkosten: €25.000.000
Opgeleverd: 2008
Dichterswijk, Utrecht
Voor MaccreanorLavington Architects bv
Kraaiennest, Amsterdam
Foto: Luuk Kramer
Voor MaccreanorLavington Architects bv
Beheer(s)bare kwaliteit
Bij de vervanging van het oude station stond het
creëren van een sociaal veilig gevoel bij reizigers en
voorbijgangers voorop. De uitdaging lag erin dit te
realiseren binnen de aanvullende eisen: reizigers
moesten zich verplaatsen naar een elf meter hoger
gelegen perron dat hergebruikt diende te worden,
en de entree moest zijn gezicht krijgen aan de
vernieuwde Karspeldreef.
Door de opengewerkte decoratieve huid van
de publieke entreehal door te trekken langs de
technische ruimtes, realiseerden we een station dat
aan alle kanten een positieve uitstraling heeft. Het
lichteffect verplaatst zich van binnen naar buiten.
Overdag als het station in gebruik is, speelt de
schaduw van de decoratieve huid een spel op de vloer
van de entreehal. Als het donker wordt, krijgt het
station een warm, zachter uiterlijk: het station is dan
een lampion voor de Bijlmer.
De opdrachtgevers voor dit metrostation hadden
allen eigen, vaak tegengestelde, belangen op het
gebied van onderhoud, beheersbaarheid, en sociale
veiligheid in en rondom het station. Wij hebben
een belangrijke procesmatige rol gespeeld in het
verenigen van deze belangen. Dit doortastende
optreden heeft ervoor gezorgd dat iedereen trots is
op het eind resultaat.
Kraaiennest, Amsterdam
Voor MaccreanorLavington Architects bv
2430m² metrostation
Opdrachtgever: DIVV, Stadsdeel Zuidoost en GVB
Bouwkosten: €14.000.000
Opgeleverd: 2011
Kraaiennest, Amsterdam
Foto: Luuk Kramer
Voor MaccreanorLavington Architects bv
Brand new Amsterdam
Voor jonge onafhankelijke ondernemers maken we
400 appartementen aan de zonnige zijde van het
IJ. Tijdens het uitgebreide voortraject zijn in een
positioneringsdocument waarin het project als merk
wordt gezien, de locatie en de doelgroep aan elkaar
gekoppeld.
Bij het ontwikkelingsproces ligt de focus van begin
af aan op branding en co-creatie: de doelgroep
verleiden en laten meedoen, meebeslissen.
In zes losstaande torens van tien en dertien
verdiepingen krijgen alle bewoners zicht op het IJ en
de binnenstad.
Op de begane grond maken we een kleurrijk
kantoorlandschap met pantries, introverte en
extraverte vergader- en werkplekken, waar de
bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten, inspireren
en samenwerken. Energie neutraal, duurzaam en met
een groene uitstraling.
WYA, Amsterdam
˜ 400 appartementen aan het IJ
Samen met architectuurcentrale Thijs Asselbergs
Opdrachtgever: Ymere
WYA, Amsterdam
IJsselwerf, Capelle a/d IJssel
Voor MaccreanorLavington Architects bv
Een oplossingenmatrix
Voor de eigenaar van deze oude scheepswerf aan
de Hollandsche IJssel hebben wij onderzoek gedaan
naar mogelijke ontwikkeling van het terrein.
Daarvoor hebben we in samenwerking met Royal
Haskoning en de gemeente Capelle eerst uitvoerig
in kaart gebracht wat de technische en kwalitatieve
(on)mogelijkheden van het IJsselwerfterrein zijn.
Zo werd het maximaal bebouwbaar terrein bepaald
binnen randvoorwaarden als geluid en milieuzones,
waterberging, waterkering en vervuiling.
Vervolgens hebben we een toolkit ontwikkeld waarmee
snel inzicht mogelijk is in aantallen, opbrengst en
bijbehorende sfeer en kwaliteit. De toolkit maakt het
mogelijk om variabelen als dichtheid, woningtypen,
aantallen, hoogtes en woonkwaliteit in verschillende
modellen tegen elkaar af te wegen.
Van te voren krijg je zo volledig inzicht in de gevolgen van
ontwikkeling met een bijbehorend reëel beeld.
IJsselwerf, Capelle a/d IJssel
Voor MaccreanorLavington Architects bv
Ligging in Europa
Ontsluiting
Ligging
in Regio Rotterdam
Groen / blauw
Openbaarvervoer
- stad
Regieplan
- Visiestructuur
2020
Hoogbouwnota
Openbaarvervoer
Ligging in Europa
Ontsluiting
Ligging
in Regio Rotterdam
Groen
/ blauw
structuur
Regieplan
- Visie
2020
Openbaarvervoer
- stad
Zichtlijnen
Hoogbouwnota
Openbaarvervoer
Hoogtes
Historische kaart
Ontsluiting
Groen
/ blauw structuur
Openbaarvervoer
- stad
Hoogbouwnota
Zichtlijnen
Openbaarvervoer
Hoogtes kaart
Historische
Belemmeringen
IJsse
Haalbaarheidstudie
ca.1000 woningen en bijbehorende parkeervoorzieningen
Opdrachtgever: YVC Holding
Openbaarvervoer - stad
Voor MaccreanorLavington Architects bv
Zichtlijnen
Openbaarvervoer
Hoogtes kaart
Historische
Belemmeringen
IJsselwerf, Capelle a/d IJssel
De Klare Bron, Heverlee (B)
Voor MaccreanorLavington Architects bv
‘Leefschool’
In deze ‘leefschool’ wordt in huiselijke sfeer
zelfstandig door kinderen met verschillende
leeftijden, veelal in groepsverband, gewerkt. De
nieuwbouw vervangt de verouderde accommodatie
die bestond uit elf losse barakken in de tuin van een
villa.
De informele buitenruimte tussen de barakken, in
de oude situatie, werd door leraren en leerlingen
zeer gewaardeerd. We hebben deze in het nieuwe
schoolgebouw teruggebracht in de vorm van
de patio, veranda’s en tuinen die bij de lokalen
getrokken kunnen worden.
Het hart van de school is de brede gangruimte. Door haar
ruime afmetingen is zij meer dan een passage, kinderen
uit verschillende klassen spelen hier samen. Ze wordt
ook gebruikt voor groepswerk en kan als toneel bij de
lagergelegen polyvalente zaal gebruikt worden.
De extra gangruimte en buitenruimtes geven de school
lucht binnen de zeer rigide, bureaucratisch vastgestelde
metrages.
Het compacte gebouw, met collectoren op het hellende
dak heeft een minimale energiebehoefte. Het laat
daarnaast veel van de tuin in tact om te gebruiken als
moestuin, boomgaard en zelfs dierenverblijf.
De Klare Bron, Heverlee (B)
Voor MaccreanorLavington Architects bv
1550m² lagere- en kleuterschool en 5125m² buitenaanleg
Opdrachtgever: Het Gemeenschapsonderwijs, Brussel
Bouwkosten: € 1.735.950
Opgeleverd: 2009
De Klare Bron, Heverlee (B)
Voor MaccreanorLavington Architects bv
Ceres, Weert
Voor MaccreanorLavington Architects bv
vw
vw
wd
wm
wm
wm
wd
wd
mv
mv
cv
cv
vw
wd
wm
vw
mv
vw
wm
wd
wm
wd
vw
wd
wd
wm
wm
wm
mv
wd
74 appartementen en een halfverdiepte stallingsgarage
Opdrachtgever: 3W Vastgoed
Bouwkosten: €8.300.000
Opgeleverd: 2009
cv
vw
vw
Ceres, Weert
Voor MaccreanorLavington Architects bv
more is more
Door meer meters te realiseren voldeden we niet
alleen aan de opdracht bij te dragen aan de stedelijke
allure van Beekpoort. Zo creëerden we ook ruimte voor
een rijk gematerialiseerd gebouw.
Langs de Zuid-Willemsvaart breidt de stad Weert
zich uit. Het stedenbouwkundig plan voor Beekpoort
voorziet op termijn in maar liefst 500 appartementen.
De beeldkwaliteit refereert aan grootschalige industrie
uit het verleden. Ceres is het eerst gerealiseerde blok
en tweede uit de rij.
We ontwierpen geen traditioneel bouwblok met
voor- en achterkanten maar een constellatie van twee
woonblokken met luxe appartementen aan alle zijden.
Deze hebben alle ruime balkons of terrassen van 10 m2
of meer.
Opvallend zijn de overal aanwezige metalen luiken
en balkonhekken. Ons ontwerp voor de uitgekiende
perforatie in een bloempatroon geeft privacy zonder
het uitzicht te blokkeren. En, bij zonneschijn geeft het
patroon een mooi schaduwspel, terwijl het ’s avonds
oplicht.
Ceres, Weert
Voor MaccreanorLavington Architects bv
Belcanto, Haarlem
Dubbel gechecked
Het project is onderdeel van de stedelijke
herstructurering van Haarlem Schalkwijk, een
grootschalige zestiger jaren wijk. Ons plan met de
hoge toren past in de overvloedige ruimte in de wijk,
maar is heel anders dan de afstandelijke galerijflats:
onze appartementengebouwen zijn heel compact en
de ontsluiting ligt in het hart. Zo wordt achter alle
gevels gewoond en ontstaat een positief straatbeeld
rondom.
De afzonderlijke appartementengebouwen met
intieme tussenruimten zijn gegroepeerd om een
binnentuin, met de rijwoningen aan de andere zijde.
Wij creëerden coulissen door de half hoge garage
en de balustrades van balkons en terrassen op de
lagere verdiepingen van de hoogbouw. Deze speelse
gelaagdheid zorgt voor een soepel samengaan van
hoog- en laagbouw.
Het spel met de twee kleuren gevelsteen voegt daar
nog een dimensie aan toe. De lichtere gevelsteen
wordt gebruikt op de hogere verdiepingen. Zij lijken
soms op te gaan in de lucht erachter.
Het complete complex zal energie-neutraal worden
uitgevoerd.
Belcanto, Haarlem
140 appartementen, 17 eengezinswoningen en 140 gebouwde parkeerplaatsen
Opdrachtgever: VOF Belcanto: Ymere, Pre Wonen, Elan
Bouwkosten: € 19.190.000
Belcanto, Haarlem
Katendrecht, Rotterdam
Voor MaccreanorLavington Architects bv
In dialoog met de bewoners
Katendrecht is een deel van de Rotterdamse
haven met een onstuimig verleden, daar vond je
vroeger de Chinese en de rosse buurt. Binnen de
herstructuering van Katendrecht kregen wij de kans
te pionieren: ons project was een van de eerste. Op
de punt van het schiereiland realiseerden wij 128
woningen in een herkenbare grote rode steen.
In dialoog met de Katendrechtse Bewoners
Organisatie (KBO) hebben wij voor hen en voor
een aantal nieuwkomers een breed scala aan
verschillende woningen ontworpen: van heel luxe
met een panoramablik over de Maas, tot heel
betaalbare appartementen met tuin of balkon. De
woningen waren zó gunstig geprijsd dat met een
apart beding speculatie werd tegengegaan.
Voor MaccreanorLavington Architects bv
Bebouwing in vier lagen vormen stoere
gevelwanden langs de kades en bestaande straten;
de twee woontorens aan de Maas-zijde lijken hier
bovenop te balanceren. De kleur rood, de grote
maat van de steen en de wijze van samenvoegen
(verlijmen met slechts drie millimeter dunne voeg)
geeft dit project zijn robuuste en tegelijk warme
uitstraling.
De woningen aan de binnenkant hebben een
vriendelijk karakter juist zacht door de keuze voor
de rode stenen, veel cederhout, groen en enkele
karakteristieke kappen. Hoewel auto’s toegang
hebben tot dit gedeelte, is dit het domein van
voetgangers en fietsers; kinderen kunnen hier vrij
spelen.
Katendrecht, Rotterdam
68 appartementen en 60 eengezinswoningen
Opdrachtgever: Bouwfonds Woningbouw
Bouwkosten: €8.300.000
Opgeleverd: 2001
Katendrecht, Rotterdam
Voor MaccreanorLavington Architects bv
Reimershoven, Amsterdam
Voor MaccreanorLavington Architects bv
Co-creëren
In Blok 3 woon je zonnig aan een grote
gemeenschappelijke binnentuin en/of met
fantastisch uitzicht over een weids polderlandschap.
Deze kwaliteiten zijn in het ontwerp volledig benut.
De gevelopeningen aan de noordzijde veranderen
geleidelijk van grootte naarmate dat uitzicht beter
wordt.
De buitenruimtes van de een- en
meergezinswoningen zijn zorgvuldig vormgegeven.
Zo profiteer je als bewoner maximaal van de grote
groene binnentuin met drie prachtig oude bomen:
niet alleen vanaf je buitenruimte maar ook vanuit je
woning zonder dat je privacy wordt aangetast.
De binnentuin is overdag publiek toegankelijk via
een hekwerk ontworpen door Makkink Bey.
De voortdurende zoektocht naar menselijke
schaal in onze projecten komt ook áchter de
gevel tot uitdrukking. Binnen een gegeven
stedenbouwkundige envelop knipten we
de hoogbouw op in drie gebouwen met
portiekontsluiting.
Het sterk uiteenlopend programma van hoog- en
laagbouw is gevat in één woonblok.
Bij deze herontwikkeling in zes maanden tijd
hebben wij bijna twintig procent bespaard op het
oorspronkelijke bouwbudget door in nauw cocreatie verband te werken.
Reimershoven, Amsterdam
bergingen
tel
cai
cvz+flatkast
invoer NUTS
185
brandweerlift
(Otis EFS12)
tel
invoer NUTS
invoer NUTS
aftimmering
vrije hoogte 2m10
Alleen deze ene trap in dit
algemene trappenhuis heeft
een aantrede van 220mm!
invoer NUTS
invoer NUTS
hydrof.
brandweerlift
(Otis EFS12)
werkkast
$
vrije doorgang berginggang
minimaal 1m20 x 2m10
invoer NUTS
$
$
aftimmering
vrije hoogte 2m10
invoer NUTS
invoer NUTS
$
aftimmering
vrije hoogte 2m10
Type J2
cai
tel
$
werkkast
$
vrije doorgang berginggang
minimaal 1m20 x 2m10
#30
S
Type B+
cvz+flatkast
cai
Type D+
hydrof.
werkkast
$
$
S
$
cvz+flatkast
hydrof.
#26
Type C+
brandweerlift
(Otis EFS12)
x:114549.4907
bergingen
$
Type B+
bergingcluster
invoer NUTS
$
S
$
aftimmering
vrije hoogte 2m10
vrije doorgang berginggang
minimaal 1m20 x 2m10
invoer NUTS
invoer NUTS
bergingen
#30
Type J1
invoer NUTS
x:114480.9329
y:486371.6179
y:486349.9218
72000
extra
Type i1
Type i2
$
$
hekwerk Makkink Bey
$
$
tuinmuur 2m hoog
haag 1m20 hoog
Parkeren voor bewoners (stallen) conform NEN2443
haag 1m20 hoog
haag 1m20 hoog
Type X1
type X2
Type X1
type X2
Type X1
Steelvlietplein
Type X1
type X2
Type X1
type X2
Type X1
type X2
Type X1
Reimerswaalstraat
86000
86000
type X2
type X2
Type X1
type X2
hekwerk Makkink Bey
haag 1m20 hoog
haag 1m20 hoog
Type X1
type X2
type X2
type X2
type X2
type X2
Type X1
hekwerk Makkink Bey
type X2
haag 1m20 hoog
Type Z
94 appartementen, 26 eengezinswoningen
Opdrachtgever: VOF De Stadstuinen: Ymere, Bouwfonds Haarlem
Bouwkosten: €13.500.000
Oplevering: 2014
type Y
hekwerk Makkink Bey
x:114575.7638
tuinmuur 2m hoog
66000
y:486289.7294
6000
y:486269.5663
x:114512.9191
Willemskerkestraat
Reimershoven, Amsterdam
Voor MaccreanorLavington Architects bv
metal stud wand 240 (2x12.5-75-40-75-2x12.5)
hsb 182,5mm

Trappen:
De hoofdtrappen van het woongebouw voldoen aan kolom B van tabel 2.28a
projectnaam
opdrachtgever
VOF De Stadstuinen
Dolderseweg, Den Dolder
Voor MaccreanorLavington Architects bv
Concept / Ruimtelijke opbouw
Aan de brink
In opdracht van een lokale projectontwikkelaar
hebben wij de mogelijkheden onderzocht voor een
inbreiding in het dorp Den Dolder. Naast het station
dichtbij de dorpskern hebben wij service-flats en
een serie woningen ingepast, gegroepeerd rond een
bijzondere open plek: een brink.
Vroeger werd op de brink het vee verzameld en de
laatste nieuwtjes uitgewisseld;, het was een groen
pleintje met gras en bomen en een sociale functie.
In onze plannen is de brink een plek om te spelen,
te picknicken en feest te vieren: het hart van de
ontwikkeling.
Haalbaarheidstudie
32 eengezinswoningen en 80 appartementen
Opdrachtgever: Dols Projectontwikkeling
twee onder een kap
woningen met achtertuinen ritme doorzetten
*
verbinding
brink: nieuwe
groene ruimte vormt
hart van het gebied
grondgebonden
woningen
naar Amersfoort
groenstructuur
doorzetten
woningen draaien
naar middagzon
prominente hoek voorzieningen /
commerciëel programma
met pleintje
*
gebouwde barrière tegen
spoorweggeluid
woningen met dove gevel opwaardering terrein.
254 - Den
naar Utrecht
1:2000 / A
DOLS Projec
254 - Den Dolder
1:2000 / A3
DOLS Project Ontwikkeling
Dolderseweg, Den Dolder
Voor MaccreanorLavington Architects bv
Kringloop,
Horsterveld,
Zeewolde
Zeewolde
- 37
Voor MaccreanorLavington Architects bv
Spelen met een archetype.
In de uitgestrektheid van de jongste provincie van
Nederland is het plan voor de nieuwe woonwijk
Horsterveld ingetekend. Aan weerszijden van een
honderd meter brede groenstrook ontwierpen wij
123 woningen.
In de ruime opzet van het plan konden we
comfortabele zes meter brede woningen maken
in korte rijtjes van twee tot zeven woningen. De
indeling binnen is degelijk. Buiten gebruikten
we hoogwaardige, herkenbare materialen en
elementen: hardhouten tuinhekjes, baksteen en
koper.
Het toch heel eigen karakter van de woningen
ontlenen ze allereerst aan de enorme lessenaardaken. De grote oranje dakvlakken zijn van onder
de eerste verdiepingsvloer tot boven aan de
hoge derde verdieping doorgetrokken. Daarnaast
geven de oversized dakkapellen een panoramisch
uitzicht op het weelderig groen en maken ze de
grootste kamer van het huis multifunctioneel.
133 eengezinswoningen
Opdrachtgever: BIMO Bouw
Opgeleverd: 2002
Horsterveld, Zeewolde
Voor MaccreanorLavington Architects bv
Overtoomseveld, Amsterdam
Voor MaccreanorLavington Architects bv
Concreet en toetsbaar.
Middengebied Zuid is een van de deelgebieden van
het vernieuwingsplan Overtoomseveld en onderdeel
van de herstructureringsopgave van de Westelijke
Tuinsteden van Amsterdam.
Huidige situatie
Deze opdracht betreft de uitwerking van het
stedenbouwkundige plan tot een model waarmee
gerekend kan worden en het opstellen van een
toetsbaar beeldkwaliteitsplan.
In het plan worden de al bestaande kwaliteiten
benut en versterkt. Het plan bouwt verder op
de gedachte van de tuinstad; stedelijk wonen in
het groen. De openbare ruimte wordt versterkt
door een groter onderscheid aan te brengen in
vormgeving van openbare, collectieve en private
ruimten. Daarnaast wordt ingezet op een gevarieerd
aanbod van zowel koop- als huurwoningen met
verschillende oppervlakten in een diversiteit aan
gebouw- en woningtypes. Het plan vormt een
bescheiden, rustig decor voor een herkenbare en
levendige woonwijk.
Toekomstige situatie
Overtoomseveld, Amsterdam
Voor MaccreanorLavington Architects bv
Bestaande bomen worden opgenomen in het nieuwe ontwerp
Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan
452 woningen op 5,5ha
Opdrachtgever:Eigen Haard
Flexibiliteit: Stedenbouwkundige randvoorwaarden
Voor MaccreanorLavington Architects bv
Overtoomseveld, Amsterdam
Terwijde, Utrecht
Voor MaccreanorLavington Architects bv
Kritisch op de context.
In Terwijde maakten we drie zeer verschillende
ontwerpen dicht bij elkaar.
Twee velden met bijzondere woningen liggen
binnen een groenzone. Eén veld met kersenbomen
waarachter een rij witte waterwoningen staan. Het
andere veld wordt een glooiende bloemenweide
waarin een woonerf met veertien patio-bungalows
ligt.
105 appartementen, 30 eengezinswoningen
Opdrachtgever: BPF Bouwinvest
Opgeleverd: 2004
Boven in het appartementengebouw langs de rand
van de velden ligt een binnenstraat verscholen.
De straat is bereikbaar via liften; driekwart van de
voordeuren bevindt zich hier.
De ontsluiting in het hart van het gebouw laat de
buitengevels vrij om aan te wonen. De noordgevel
telt een bouwlaag minder dan de glazen zuidgevel
die optimaal zon en uitzicht benut. De balkons zijn
door middel van schuifvouwpuien functioneel bij de
woonkamer te trekken. Ze zorgen voor een optimale
overschaduwing wat resulteert in een lagere
energiebehoefte.
Terwijde, Utrecht
Voor MaccreanorLavington Architects bv
Thomas a Kempis, Utrecht
Voor MaccreanorLavington Architects bv
Starters campus?
Een volwaardig stuk stad!
Dit is de winnende inzending voor een
architectenselectie in drie ronden. We zijn
uitgedaagd om een inspirerende visie te geven op
de transformatie van het Thomas à Kempisplantsoen
tot starterscampus. Dit plantsoen is een rondom
geluidbelast, driehoekig terrein naast de Douwe
Egberts fabriek.
Wij hebben ingezet op het maken van een
stadsbuurt, met straten en plaatsjes. Een echt
duurzame buurt is ook voor een andere doelgroep
geschikt, daarom zijn we weggebleven van het
campus idee. De veelal kleine woningen zijn
op meerdere manieren te combineren tot grote
woningen. Op verschillende schaalniveaus zijn
plekken gemaakt waar de bewoners elkaar kunnen
ontmoeten: tuinen, ruime entrees en de plaatsjes
tussen de blokken.
De geluidproblematiek is haast onzichtbaar
opgelost: met bijzondere woningtypen en
balkonschermen die ook geluid weren zijn
maatregelen voorkomen die de buurt visueel
domineren.
Thomas a Kempis, Utrecht
Voor MaccreanorLavington Architects bv
Winnend ontwerp voor besloten prijsvraag
200 starterswoningen en bijbehorende parkeervoorzieningen
Opdrachtgever: Mitros en Portaal Vastgoedontwikkeling
Thomas a Kempis, Utrecht
Voor MaccreanorLavington Architects bv
Wateringseveld, Den Haag
Voor MaccreanorLavington Architects bv
De bewoners bediend, individueel en collectief
Voor dit project tekenden we een eenvoudige,
ruime basiswoning plus een serie indelings- en
uitbreidingsmogelijkheden. We boden de potentiële
kopers zo een grote keuzevrijheid.
Aan de tuinzijde kunnen de woningen op
verschillende wijzen worden uitgebouwd met extra
woon- en slaapruimte, dakkoepels en balkons. Ook
kunnen bewoners kiezen voor opbouwen op de
daken of terrassen.
De grote mate van individualiteit aan de tuinzijde
contrasteert met de harmonische straatgevel die
refereert aan een statige Haagse laan. Met onze
keuze voor de warmrode gevelsteen, gemetselde
tuinmuren en de omlijste vensters is met weinig
middelen toch een rijk resultaat behaald. Op de hoek
van de straat hebben we de rij woningen beëindigd
met een klein appartementenblokje in dezelfde stijl.
De bewoners kregen én een woning à la carte én een
chique adres.
Wateringseveld, Den Haag
Voor MaccreanorLavington Architects bv
10 appartementen, 28 eengezinswoningen
Opdrachtgever: ING Vastgoedontwikkeling
Opgeleverd: 2006
Wateringseveld, Den Haag
Voor MaccreanorLavington Architects bv
BOW biedt professioneel
maatwerk. En vindt op
inventieve wijze oplossingen
op sociale, culturele,
maatschappelijke en logistieke
huisvestingsvraagstukken.
Luuk Kramer © MLa
BOW staat voor degelijkheid
in techniek en ontwerp,
zorgvuldigheid, toewijding
en inzet. Altijd strevend naar
schoonheid, als doel op zich én
om waarde te creëren.
Luuk Kramer © MLa
BOW werkt met open vizier,
in dialoog met haar opdrachtgevers.
In wisselende samenstelling is
zij steeds in staat de benodigde
expertise aan tafel te brengen.
Ir. Jan van Spanje M. Arch.
Architect - partner
Jan (Amsterdam 1969), studeerde in februari 1996 met
eervolle vermelding af aan de Technische Universiteit
Delft, gespecialiseerd in renovatie en herbestemming.
Zijn afstudeerwerk bestond uit de revitalisering van een
pakhuizencomplex aan het Entrepotdok. Al tijdens zijn
studie werkte hij als tekenaar bij Mecanoo architecten
(1995).
Na zijn studie Bouwkunde volgde hij een tweejarige
praktijkopleiding van de BNA (bouwrecht,
management, regelgeving, bureauorganisatie en
ontwikkeling van de gebouwde omgeving). Deze
combineerde hij met zijn werk bij architectenbureaus in
Den Haag en Amsterdam.
Na het behalen van de ingenieurstitel was hij eerst
een jaar werkzaam bij architectenbureau RoeleveldSikkes, daarna bij Van Sambeek & Van Veen, alvorens
hij zich in 1999 bij Gerard Maccreanor voegde. Met
zijn kennis hielp hij Gerard bij het opzetten van zijn
kantoor in Rotterdam terwijl hij zijn eerste grote
woningbouwopdracht voor het bureau van ontwerp
tot oplevering leidde. In Rotterdam 128 appartementen
en grondgebonden woningen aan de 2e Katendrechtse
haven voor Bouwfonds Woningbouw, snel gevolgd
door nieuwe grote projecten in Zeewolde en Utrecht.
Bij Maccreanor Lavington groeide Jan uit tot
leidinggevende sinds 2004 was hij director. In die
rol was hij bijna tien jaar verantwoordelijk voor de
Nederlandse architectuurprojecten.
Samen met Froukje Taconis richtte hij eind 2012 bureau
BOW op, met als basis de Nederlandse projecten uit de
portefeuille van Maccreanor Lavington.
Ir. Froukje Taconis M. Arch.
Architect - partner
Geboren in Gouda in 1977. Froukje heeft stedenbouw
en architectuur gestudeerd in Delft en Chicago. In 2003
is zij met een eervolle vermelding afgestudeerd aan de
Technische Universiteit in Delft. Haar afstudeerproject,
een onderzoek naar de relatie tussen openbaar en privé
in de binnenstad van Rotterdam, werd geselecteerd
voor de Archiprix.
Froukje heeft tien jaar gewerkt bij
MaccreanorLavington Architects. Daar vervulde zij
een sleutelrol bij belangrijke projecten in de publieke
sector, de woningbouw en op grotere schaal in
stedelijke herontwikkeling. Zo was zij verantwoordelijk
voor in het oog springende projecten als het
metrostation Kraaiennest in Amsterdam Zuidoost en
basisschool De Klare Bron in Heverlee (België).
Met haar gedegen analytische aanpak en groot
inlevingsvermogen weet Froukje structuur aan te
brengen in complexe vraagstukken. Zo komt zij in
samenwerking met alle betrokkenen tot logische
en verrassende oplossingen. Zij werkt vanuit een
sterk sociaal perspectief dat resulteert in zorgvuldige
verankering van het project in de omgeving.
Froukje heeft lesgegeven aan de Technische
Universiteit in Delft en aan de Academie van
Bouwkunst in Groningen.
In het bijzonder is Froukje geïnteresseerd in projecten
die op de scheidslijn van architectuur en stedenbouw
opereren en daarmee een zekere complexiteit met zich
meebrengen. In samenhang met de functionaliteit
van de opgave leidt deze combinatie tot architectuur
die pragmatisch is én een context prikkelend karakter
heeft..
Oosterdokseiland, Amsterdam
Vijverhofstraat 47
Jan van Spanje
3032 SB Rotterdam
[email protected]
[email protected]
+ 31 6 42114756
Postbus 730
Froukje Taconis
3000 AS Rotterdam
[email protected]
www.bureaubow.nl
+ 31 6 24521243
KvK / Registration nr:
Fotografie:
57444331
Luuk Kramer
BTW / VAT nr:
Fred van ’t Slot
852582560B01
Luuk Kramer © MLa