Mediakaart 2015 - designvakbladwellness - dvw

Mediakaart Designvakblad Wellness 2015
PLANNING
Uitgave
Nr. 1
Nr. 2
Verschijnt
11 april
17 oktober
Beurs
ISH
Cersaie
Awards
Interior/IF Product
Plus X/Red Dot
Stand van Zaken
meubels en wastafels
baden
Techniek
douches
kranen
Deadline
20 maart
25 september
AGENDA
oties
voor em optimisme
kiest
htig
DLER
okjesac
C SA
al
MAR
t spro
in sta
N toon
loven
MILAA EI blijft ge
EW
KALD
vakb
2012
| MEI
| #2
GANG
2012
2 | MEI
2 | #
#1 | april 2013
NG 2
JAAR
aliserende
De vit
ter
kracht van wa
BEREIK DVW heeft een oplage van ruim 3.000 exemplaren en bereikt
m
alle wellnessadviseurs en (interieur)architecten in Nederland oo
NIVA
SOFT
ken
den
ch
ktis
ak
bla
dw
ell
ne
| MA
AR
T 20
uit
en stap als herboren
Revive: Geniet
waar
wellness beleving
deze complete
eerd
intens gestimul
lichaam & geest
12
worden.
#1
2|
terug
NG
RGA
JAA
ae 2000
ss
1
| #
naar de
e
2
kern
201
i a
l a che n
duopdou
maon inlo
Revive
Refresh
Relax
iew
erv
Int
rlo
Ca
Urbin
24-04
- VS
K
V
ort
- Sp
spa
JAARGANG 3 | # 2 | NOVEMBER 2013
S
BINE
MCA
OO
ME G
E VO
kbladw
JAARGAN
G 4 | #1
| APRIL
2014
JAARG
vak
bla
dw
elln
ess
NG
RGA
JAA
4|
#2
BER
| OKTO
2014
JAA
herr/Phoenix
Nieuw
e des
ign zw
Maak
kennis
embade
met de
oorden
n
nieuwe
in uw
desi
VO
The LA p
Deze
ouding
pleet
baden
nieu we
is daar
Nova
creëren
co erfe
bij gega
zwemba
Lin
het ultie
Hardschuimplaten in vele modellen
mp cti
randeerd
dlijn en
Het conc e - Puur,
me gevo
stapt
!
on
esthet
el van
ept ‘zwe
Starline
Douche/elementen met draingoot
luxe, desi lete
isch
essentieof afvoer
.
mba d’
definitie
en act
. Met
gn en
is volle
f naar
The
als resu
ueel
Tegellijm- en waterdichtingssystemen
verrw
een prac
een hog
e a
ltaat stra dig teru gge
aw
al
htige hoge
shro
er nive
read ar
brac ht
kke mini
adem
au.
Projectbegeleiding en systeemgarantie
Nex
dwate
om
rco
van
Ham
E.NL
ste
Ma
RLIN
Am
s-
. S TA
MG
rt
ard
D WWW
4
Aw
RLAN
VERW
ARMING
D NEDE
201
Dot
xt Lin
y fe win
e - StijToge
atur ning
De excl
usie
es
halvolthen
nd er whigh the VOLA
een ruim ve zwemba
s-f
telijk effe officden
uitree ith th end built Roun
lijn. Het
cthalls es, re de
-in
e ne
tanieuwe
r de gelij
NEX XT
spiegele ex doo
was d Se
sta p an
ca
Line creë
versmelt
ndepe
uranersed w el
n no kvlo
te ries
wate
ec
rie ropp
, over
eleclope
ren
bin for
en met
w of ts, ho
de omg nce. ervl
de NEX
nde
an the
akfelijkt
tro tro
eving.
c rXT Line
tel r nic niwate
d tis luxu
Het arch r theidoo
fode ci soap
is stijlv
sue ry
VO
itec toni
ste te di
gte
r w yershoo
LA ol en vold
disp was
rn
as desi
sche
oet aan
Ne
hr , mus flu spen
141
en hroo
de
van
07_
alle verw oomgn
eu sh,
se
ser. m
dvw
rla
achtinge
142
cu ms, the r, the
nd
Om
sto ga sm
n.
sla
BV
g_d
mer llerie arte clas
ef.i
I Va
ndd
s th s an st sic VO
lke
1
e co d corp
nb
LA
urge
mpl conc orat
rst
ete ert e
raat
VO
23
LA
I
1011
AAR
ER
Red
ENSW
TOB
n-
- VA
LK
| OK
Desig
50B
| #
2
ger
1
G4
w Sie
f.indd
AN
rvie
lag_de
RG
SIE
G
RED ER DE
S
DO DOT A IGN
w
UC
HE WAR ijshe
id u
-W
C'S DS he
it w
t
ate
tec
r
hnie beste
in
k in
die design
nst
van
com
fo
Inte
1_oms
Hertman
dvw14
SHK - Osiris
DE V
EST
14042_
- VSK en
13099_dvw132_omslag_def.indd 1
Design
tot de
en daar
malistisc
rlijn. De
door
zwe
he lijne
actuele
n en
zwemba een ongekend mbaden uit
de NOV
dlijn van
e puu
A Line
rheid
een abso
luut natu uit. Kortom
een
urlijke
schoonh
eid.
www.PCI-Afbouw.nl
05-11-13 19:36
rdam
I Te
l:
02
0 36
56
35
6
I in
fo.n
[email protected]
vo
Cel
Cel ebra
eb tin
ratin g co
g ch ntin
ang uity.
e
la.c
om
C'S
la.c
om
HE
-W
w.vo
UC
I w
w
DO
Tweezijdig gestreken sulfaatkarton, 240 grams
Perigord, 115 grams
garenloos gebrocheerd
240 mm breed x 300 mm hoog
246 mm breed x 306 mm hoog
210 mm breed x 135 mm hoog
110 mm breed x 275 mm hoog
Certified PDF, CMYK, 3 mm rondom afloop
ign
1
nr1
LIJMEN, KITTEN EN VOEGMORTELS
TECHNISCHE GEGEVENS
2014
7
eigen
gn zwe
woonom
zeer goed
Compleet assortiment voor Een
badkamer,
mbaden
geving.
e prijs
van Star
-kwaliteit
Met deze
line!
zwembad en sauna
verh
com
n
n
n
n
des
.ind
| #1
| APRIL
Tom Schön
d
W
t DV 1
dS
v Mo dd
3.in
Ad
g_
a_
sla
atr
op om
Cle 1_
12
0_
-73 dvw
11
8_
01
12
ANG 4
dvw
w
TOM SC
HÖ
FLOATIN NHERR begri
jpelijke
G ontsp
schoonh
annen
AWAR
eid
met ee
DS het
n franch
mooiste
iseformu
ondersc
le
heiden
ellnes s
|
LU X E
Interview
®
|
E L VA
N
signva
31
T+
.nl
tra
16
dvwde
2
78
4
5-6
info
|
pa
eo
@cl
00
|
:36
-12
-02
22
Interview Paul Flowers - Woonbeurs - Laufen
p
leo
.c
ww
.nl
a
atr
l
m.n
oo
irst
ula
od
.m
w
ww
11:58
ST
U LT I E
IF DESIGN AWARDS
HET
1
nblad
Desig
/12
16/04
19
PAUL FLOWERS vecht voor creativiteit
WOONBEURS verkoopt inspiratie
LAUFEN frisse blik op sanitair
JAARGANG 3 | #2 | NOVEMBER 2013
ndd
_def.i
mslag
1
121_o
dd
ess.in
welln
_dvw
12039
a
EN
dvwdesignvakbladwellness
Voor bouwprofessionals
atr
STEM
r
Zuive
e
nce C
perie
-12
-02
28
kin X
Seals
op
:36
ERSY
bij
nter
u
asco.e
www.v
Cle
AFVO
en
WELLNESS 240X300_Opmaak 1 30/10/13 08:55 Pagina 1
er.
karakt
aar,
etogen monteerb
en ing
hts
sereen s als rec
r een
link
radiato el, zowel lkom in het
.
tijdloze ekbeug
g we
kdaken
deze
werkeu
handdokam
er en
geeft
eving aluminium in bad
t iedere
ess.nl
rtU ben
vormg
elln
rde
f!
mfo
hte
ew
isee
ecozel
rem
rmthet
De zac t geanod
eef
skinxt
al
Belwa
Een ma r optima
w.seal
ww
voo
praak:
zorgt
een afs
direct
Maak
Tegellijmsystemen voor wellnessruimtes
Papier cover
Papier binnenwerk
Afwerking
Bladspiegel
Advertentie 1/1
Advertentie 1/2 liggend
Advertentie 1/2 staand
Aanleveren
17:52
-12
ati
Wellness speciaalzaken
1.137
Wellness hotels
269
BNI architectenbureaus
278
BNA architectenbureaus
1.239
Fabrikanten en importeurs
224
Bewijsnummers50
Totale oplage
3.197
m
ch
ART
| MA
t stoo
r s ar
u
do
Fitland Xl goes
piva - iSH -
nv
2
| # 1 | april 2013
interview Marco
sig
AR
NG
in de veru meevoeren
Refresh: Laat
en voel de weldaad
frissende ervaring
massage.
van een lichaams
n - Therm
r - Milaa
Sadle
de
JA
GA
jaargang 3
alle rust
heerlijk weg in
Relax: Droom
hectiek.
de alledaagse
en ontsnap aan
iew Marc
Interv
dvw
ra
rp
voo
ooi s
w
leid
I p h nieu est
AT
c
e
BIN ter, to r de g
R
O U ig wa s voo
RL
s
CA wein ellne
K
w
VS ER
IV
ZU
t een beleving
MARCO PIVA teken
: sexy en flexibel
FRANKFURT trends
nd
en gezellig in Zeela
FITLAND groot
jaargang 3 |
JAARGA
ZIJN
E
llness
TE IN
RST
PUU
ladwe
M
WAR
M
VOR
op
uzelf en uw lichaam
Even tijd voor
u dat wenst. Wellness
het moment dat
laat uw
het aanbiedt
zoals Sealskin
Well. Met Xtreme
zintuigen prikkelen
intense
die een extra
ness douches
ren met wacombine
wellnessbeleving
afgestemd
En whirlpools
terbesparing.
kunt
ijke wensen. U
op ieders persoonl
sniveaus:
uit 3 beleving
hierbij kiezen
dvwdesignvak bladwellness
09 - 13 februari
26/2 - 08 maart
10 - 14 maart
20 - 22 april
03 - 05 juni
28/9 - 02 oktober
15 - 18 oktober
esign
Utrecht
Brussel
Frankfurt
Nieuwegein
Zaandam
Bologna
Eindhoven
dvwd
Bouwbeurs
Batibouw
ISH
ISH Noviteitenshow
Design District
Cersaie
Excellent Beurs
04-04-
14 17:42
07-
10-
14
ADVERTENTIETARIEVEN 2015
aantal plaatsingen
1/1 pagina
1/2 pagina
1x
2850
1710
2x
2565
1539
4x
2308
1385
Advertentietarieven zijn inclusief full colour toeslagen.
Contractperiode 1 jaar, prijzen exclusief BTW.
Uitgeverij Bois le Duc
Postbus 1950, 5200 BZ ’s-Hertogenbosch
073 850 53 05
[email protected]
www.dvw.nu
21:
51