EXTRA NIEUWSBRIEF In verband met opluisteren mis OLV kerk a.s.

Maastricht, 4 september 2014
EXTRA NIEUWSBRIEF
In verband met opluisteren mis OLV kerk
a.s. zondag.
Beste muzikanten en overige leden van Harmonie Heer Vooruit.
Ten gevolge van de "last minute" afmeldingen van het merendeel van de tambours van het
KTK zien we ons helaas genoodzaakt de rondgang van Heer Vooruit, na het opluisteren van
de H.Mis in de O.L.V. - kerk, af te gelasten.
De redenen van afzegging respectievelijk het ontbreken van de redenen, op dit late tijdstip
van een activiteit, die al geruime tijd geleden vastgelegd en meermaals is gecommuniceerd,
baren het Bestuur grote zorgen. Als tussenoplossing zullen we na de mis ons opstellen op
het kerkplein en nog enkele marsen ten gehore brengen waarna de bus ons weer terug zal
brengen naar Aen de Wan. De bus zal voor half twee besteld worden. Ophaalpunt aan het
Bat bij de Hoeg Brök.
Heel erg jammer van deze gemiste kans om ons te profileren maar het is blijkbaar niet
anders.
Bestuur Harnmonie Heer Vooruit
Secretariaat: Postbus 4022, 6202 RA Maastricht – Postgiro 1063345 – K.v.K. 40203816
e-mail: [email protected]
1