Déjà le coq a chanté - Vrijeschoolliederen

Déjà le coq a chanté
Le réveil
canon
#6 1 j
& 8 œ œ
# 2œ
& J
5
Dé - jà
œ
j
œ
œ œ œ
# 3œ
& J
œ
A - mis,
Ϫ
le coq a chan - té;
œ œ œ œ
J
De - bout, de- bout, les
10
Ϫ
a -
j
œ œ œ œ
a - mis, le - vez
mis,
Ϫ
vous,
j
œ ‰ œj œ
a - mis,
œ ‰ œj œ
J
le
jour
j
j
œ ‰ œ œ
œ œ œ œ U
Ϫ
J
Jean Boeckx
j
œ ‰
il faut nous le - ver!
œ œ œ œ U
Ϫ
J
a chas - sé
la
nuit.
U
j
œ œ œ œ œ™
œ ‰
J
j
œ ‰
c’est l’heu - re du ren - dez - vous!
Letterlijke vertaling:
De haan heeft al gezongen; vrienden, wij moeten opstaan!
Overeind, overeind, de vrienden, de dag heeft de nacht verjaagd.
Vrienden, vrienden, sta op, het is het uur van de afspraak!
gedownload van www.vrijeschoolliederen.nl, het verzamelde liedrepertoire van vrijescholen in Nederland