Journaal april 2014 - Light for the World

journaal
magazine van
LIGHT FOR THE WORLD
Jaargang 32
nr.
1
Apr.
2014
ans
Foto: Dieter Tielem
voor bestrijding van vermijdbare blindheid
voor inclusie van mensen met een handicap
1
Inhoudsopgave
2
3
Stralen van vreugde
4
6
7
Welk project krijgt uw steun?
Tragedie Rana Plaza opent
ogen
Hoe verder in Zuid-Soedan
Herstel blindenonderwijs
Filipijnen
Colofon
LIGHT FOR THE WORLD journaal
Het journaal verschijnt drie keer per jaar en
wordt gratis toegezonden aan donateurs en
belangstellenden.
Samenstelling, redactie en fotografie
LIGHT FOR THE WORLD, Veenendaal
Stralen van vreugde
Mwaluke woont aan de rivier
Sankuru, diep in de jungle van
Congo. Ze is slechtziend en durft
haar huis niet meer uit. Ze is bang
om te vallen en gewond te raken.
Van de dokter hoort ze dat er in een
ander dorp oogoperaties worden
uitgevoerd. Samen met haar man
loopt ze twee dagen door de jungle
om uiteindelijk in Pania te arriveren.
In een geïmproviseerde operatie-
Maak het verschil,
nu én later
Vormgeving
Sommige keuzes in
het leven hebben grote
gevolgen. Dat gebeurde
dertig jaar geleden bij
oogarts Dr. Martien
Cozijnsen.
RedMatters
Comité van Aanbeveling
Prof. dr. A. de Reuver
Dhr. F. Brink
Jhr. Drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland
Mr. O.W.A. Baron van Verschuer
Dhr. G.J. Schutte
Drs. A.A. Anbeek van der Meijden
Dr. Mr. Th.G.J.M. van de Burgt
Dhr. J. Atsma
Uw gegevens
Uw adresgegevens worden gebruikt om u op
de hoogte te houden van de projecten en
activiteiten van LIGHT FOR THE WORLD en
worden niet aan derden verstrekt.
Post op maat
Postvoorkeuren kunt u via
zaal wordt ze geopereerd aan staar.
Groot is de vreugde de volgende
dag als het verband eraf mag. Haar
zicht is enorm verbeterd en ze keert
opgetogen terug naar huis!
Om gezondheidsredenen moest hij
zijn goedlopende praktijk sluiten. De
periode daarna werd een zoektocht
naar een zinvolle nieuwe invulling
in zijn leven. Tijdens een reis naar
Azië werd hij geconfronteerd met de
erbarmelijke situatie waarin blinde
Thaise kinderen leven. Dat maakte
diepe indruk.
Verschil
Ook u kunt heel concreet het
verschil maken voor mensen met
een (visuele) handicap in Afrika en
Azië. Niet alleen op korte termijn,
maar ook als u er niet meer bent.
Een schenking bij leven of bij
testament kan een goede invulling
geven aan uw persoonlijke wensen.
Wilt u hierover een gesprek, neemt
u dan contact op met directeur
Ton ten Hove (0318 - 58 63 57).
Hij informeert u graag over de
mogelijkheden en de fiscale
voordelen.
www.lightfortheworld/postopmaat of
telefonisch doorgeven.
LIGHT FOR THE WORLD
Vendelier 13, 3905 PB Veenendaal
Postbus 672, 3900 AR Veenendaal
T +31 (0) 318 - 58 63 58
F +31 (0) 318 - 58 63 59
E [email protected]
I
www.lightfortheworld.nl
IBAN: NL10 INGB 0000 0001 31
BIC: INGBNL2A
KVK-nummer: 41180500
@LFTWNL
www.facebook.com/lightfortheworld
2
Inspiratie
Geïnspireerd door Matteüs 25 besefte
Dr. Cozijnsen dat hij het verschil
kon en moest maken voor deze
kwetsbare kinderen. Dat was de start
van LIGHT FOR THE WORLD. Hij
had niet kunnen vermoeden dat zijn
toenmalige beslissing ook vandaag de
dag nog van grote betekenis is. De
stichting verzorgt jaarlijks meer dan
14.000 oogoperaties en zorgt ervoor
dat ruim 4.000 kinderen met een
handicap onderwijs kunnen volgen.
De heer Van W. uit Bilthoven
werkte acht jaar voor een
handelsmaatschappij in Ethiopië.
Na uitvoerige gesprekken met
een lokale oogarts nam hij
LIGHT FOR THE WORLD
op in zijn testament. Dankzij
zijn nalatenschap is het
oogzorgprogramma in Ethiopië
voor de komende drie jaar
verzekerd!
Het is 24 april 2013. Een dag die begint als alle andere in Rana Plaza.
Samen met honderden andere meisjes naait Arati kleding die onder andere in Nederland wordt
verkocht. Plotseling is er paniek. Het gebouw trilt, meisjes gillen. Kort daarna storten de muren in.
Ruim 1.100 werknemers komen om, 1.800 raken gewond.
Het instorten van de textielfabriek in
Bangladesh heeft de internationale
gemeenschap geschokt. Na
talloze incidenten brak het besef
door dat het zo niet langer kan
in de kledingindustrie. Bedrijven
en overheden haastten zich om
financiële compensatie te beloven
aan slachtoffers. Fabrikanten
hebben convenanten getekend voor
betere arbeidsomstandigheden.
Wrang
LIGHT FOR THE WORLD kon direct
in actie komen voor werknemers,
meestal jonge meisjes, die als gevolg
van de ramp gehandicapt zijn
geraakt. In totaal zijn 200 meisjes
geholpen met krukken, rolstoelen
en protheses. Het wrange van
deze ramp is echter dat kinderen
met vergelijkbare trauma’s nog
langer moeten wachten op de
hulp waar ze recht op hebben.
Ook heeft het heel lang geduurd
voordat er financiële compensatie
is geregeld voor gezinnen die
een kostwinner hadden verloren.
Vier kledingfabrikanten hebben
pas recent een compensatieplan
opgesteld voor die groep.
Veiligheid
Veiligheid is in brede zin een groot
probleem in Bangladesh. Maar
liefst 14% van alle handicaps
zijn het gevolg van een ongeval.
In het verkeer komen jaarlijks
3.700 mensen om en raken
3.200 mensen gewond. In het
bedrijfsleven kwamen vorig jaar
Het heeft drie dagen geduurd
voordat Arati werd gered van
onder het puin. “Het was donker.
Op mijn rechterbeen drukten
de lichamen van twee andere
meisjes en een stuk beton.
Ik kon me niet meer bewegen
en kreeg geen adem. Het was
erg benauwd.”
Nadat ze uit het puin was
gehaald moesten de artsen Arati’s
rechterbeen amputeren om haar
leven te redden. Een tweede
schok kwam kort daarna toen
Arati vernam dat haar moeder,
die in dezelfde fabriek werkte, de
ramp niet had overleefd. De ramp
is een enorme klap voor het gezin
1.700 mensen om en raakten
2.300 mensen gewond.
Behalve in de kledingindustrie
vallen de meeste slachtoffers in
de bouw en de sloopindustrie.
Bangladesh kent nauwelijks
regelgeving op het gebied van
arbeidsomstandigheden en
arbeidsongeschiktheid.
dat afhankelijk is van de inkomens
van Arati en haar moeder. Arati
heeft drie zusjes, waarvan de
jongste nog maar twee jaar oud
is. De vader is dagloner en heeft
geen idee hoe hij nu voor zijn
kinderen moet zorgen.
Via LIGHT FOR THE WORLD
kreeg Arati een prothese
aangemeten. Stap voor stap
leert ze opnieuw lopen. Dankzij
de hulp is haar zelfvertrouwen
gegroeid. Ze is ervan overtuigd
dat ze een nieuwe start kan
maken in het leven. Ze voelt
zich verantwoordelijk voor haar
vader en haar zusjes.
3
Welk project krijgt uw steun?
1.
Trainingscentrum in Afghanistan
voor oogheelkundige zorg
Benodigdheden:
project 0264
10 behandelingen ooginfectie
LIGHT FOR THE WORLD
steunt het trainingscentrum
in Kabul waar oogheelkundig
personeel en oogartsen
worden opgeleid, zodat zij
ingezet kunnen worden in
gebieden waar nog nauwelijks
oogheelkundige zorg
beschikbaar is.
€ 20,Staaroperatie
€ 35,Opleiding oogheelkundig medewerker
€ 256,-
Doelen 2014 o.a.
• 1.800 oogoperaties worden uitgevoerd
• 5 oogartsen worden opgeleid
• 20 oogheelkundig assistenten worden opgeleid
2.
Productie van braille- en
gesproken boeken in Indonesië
Benodigd budget:
€ 46.155,-
Benodigdheden:
project 0266
10 luisterboeken op cd-rom
LIGHT FOR THE WORLD
steunt de productie van
braille- en gesproken boeken
in Indonesië. Maar liefst
2.400 jongeren kunnen zo
een studie volgen en hun
talenten ontplooien!
€ 16,-
100 pagina’s braille
€ 25,-
Verzendkosten per bibliotheek
Doelen 2014 o.a.
• 3.390 brailleboeken met in totaal 248.000 pagina’s worden vervaardigd
• 2.400 jongeren met een visuele beperking maken gebruik van deze
diensten
• 44 bibliotheken worden bediend met deze aangepaste lesmaterialen
4
€ 75,-
Benodigd budget:
€ 22.076,-
Wilt u één van deze projecten steunen? Vermeld dan bij uw gift het projectnummer. U kunt gebruik
maken van de SEPA machtiging of online doneren via onze website www.lightfortheworld.nl
3.
Aangepaste lesomgeving
voor slechtzienden in Cambodja
Benodigdheden:
project 0292
Aanmeten bril
LIGHT FOR THE WORLD
wil slechtziende kinderen in
de leeftijd van 5 tot 14 jaar
opsporen en laten instromen
op een gewone school. De
scholen krijgen een aangepaste
lesomgeving.
Doelen 2014 o.a.
• 287 onderwijzers krijgen een (opfris)cursus in beschikbare
lesmethoden voor slechtziende kinderen
• 6 ambtenaren van het Ministerie van Onderwijs krijgen een training
over Inclusief Onderwijs
• 340 kinderen krijgen een bril aangemeten
4.
Basisoogzorg voor de bevolking
van Yei in Zuid-Soedan
€ 10,Aangepast lesmateriaal
€ 15,-
Trainen onderwijzer
€ 40,-
Benodigd budget:
€ 87.059,-
Benodigdheden:
project 0270
5000 vitamine-A capsules
LIGHT FOR THE WORLD biedt
basisoogzorg aan de bevolking van
Yei en omstreken via de Martha
kliniek. Vanuit de kliniek bezoeken
mobiele teams de afgelegen
gebieden voor het opsporen,
behandelen en doorverwijzen
van oogaandoeningen.
€ 10,-
Ooglidoperatie (trachoom)
€ 25,-
Instrumentenset
Doelen 2014 o.a.
• 3.000 mensen worden onderzocht en medisch behandeld in de kliniek
• 500 mensen worden onderzocht en medisch behandeld via
mobiele oogzorgteams
• 500 kinderen krijgen vitamine-A supplementen
€ 245,Benodigd budget:
€ 14.997,-
5
Hoe verder in
Zuid-Soedan?
U hebt ongetwijfeld via de media vernomen over de
gespannen situatie in Zuid-Soedan. Half december braken
gevechten uit tussen rivaliserende groeperingen.
De achtergrond van het conflict is een machtsstrijd tussen
de president en de voormalig vicepresident. Inmiddels is het
relatief rustig, maar er is veel schade aangericht.
Ruim 700.000 mensen zijn de gevechten ontvlucht en naar
rustiger gebieden of naar buurlanden getrokken.
Gevolgen
De huidige instabiliteit heeft ook
gevolgen voor de projecten van
LIGHT FOR THE WORLD. Het
is nu zaak om in actie te komen
waar de nood het hoogst is, om
vervolgens weer verder te bouwen
aan structurele ontwikkeling.
Onze partnerorganisaties zijn
in staat om met mobiele teams
de vluchtelingenkampen te
bezoeken voor het behandelen
van oogproblemen. Het opsporen
en behandelen van mensen met
trachoom zal doorgaan in de
gebieden waar het veilig is. Ook het
opstellen van een curriculum voor
Inclusief Onderwijs kan worden
voortgezet in nauwe samenwerking
met ambtenaren van de ZuidSoedanese overheid.
Jubileumproject
Foto: Jaco Klamer
6
Het afgelopen jubileumjaar hebben
wij uw steun gevraagd voor het
realiseren van een permanente
oogkliniek in de plaats Bor. Tot onze
grote spijt is dat nog niet gelukt.
De eerste tegenslag was dat het
beoogde gebouw werd gesloopt.
Gelukkig werd snel een nieuwe
locatie gevonden, maar er braken
gevechten uit op het moment dat
de renovatie van start zou gaan. Bor
veranderde in een spookstad. Pas
wanneer het normale leven weer
op gang is gekomen, zal duidelijk
worden hoe dit project voortgezet
kan worden.
Noodhulp
Juist in deze crisissituatie vragen
wij u om uw steun voor de meest
kwetsbaren in Zuid-Soedan.
Zij zijn ongewild opnieuw het
slachtoffer van oplaaiend geweld.
LIGHT FOR THE WORLD heeft
ruime kennis en ervaring om goede
oogzorg te bieden in conflictsituaties,
zoals de behandeling van staar,
trachoom en rivierblindheid. Bezoek
onze website voor de gedetailleerde
plannen voor de komende zes
maanden. Of neem contact met
ons op via 0318 - 58 63 58 voor
aanvullende informatie.
Geef op NL10 INGB 0000 0001 31
onder vermelding van ‘Noodhulp
Zuid-Soedan’
Herstel blindenonderwijs Filipijnen
Vijf maanden geleden werden de Filipijnen zeer ernstig werden getroffen door de tyfoon Haiyan.
Ook het blindenonderwijs van LIGHT FOR THE WORLD heeft schade opgelopen. Schoolgebouwen
en inventaris zijn verwoest. Veel leerlingen en hun gezinnen wonen nog steeds in geïmproviseerde
huisvesting. Er wordt hard gewerkt om de ergste nood te lenigen.
een tijd lang niet kunnen werken
vanwege een operatie aan zijn been.
Het gezin is dankbaar dat er naar hen
is omgezien.
Mylene
Tyfoonbestendig
Voor ongeveer duizend euro
kan een ‘tyfoonbestendige’
huisvesting worden gerealiseerd.
De huisjes worden gemaakt van
holle betonblokken en verankerd
op de fundering. Het dak wordt
met metalen staven vastgemaakt
aan de muren. Traditionele huizen
zijn meestal gemaakt van hout
en bamboe. Het eerste huis werd
opgeleverd bij het blinde meisje
Sheila en haar ouders. Sheila is net
klaar met school. Haar vader heeft
Mylene is negen jaar en slechtziend.
Als buitenechtelijk kind is zij
ondergebracht bij haar grootouders.
Maar ze zijn te arm om goed voor
Mylene te zorgen. Ze is ondervoed
en heeft tuberculose. Hun
eenvoudige huis werd verwoest door
de tyfoon, wat hun leefsituatie
nog schrijnender maakt.
Omdat het gezin geen eigen grond
bezit, kan geen tyfoonbestendig huis
worden gebouwd. De kans is dan te
groot dat de landeigenaar het gezin
dwingt om te verhuizen. Het gezin
van Mylene is daarom geholpen met
enkele eenvoudige en goedkope
aanpassingen aan het huis om geen
argwaan te wekken.
Plannen
De komende maanden wil
LIGHT FOR THE WORLD nog
25 gezinnen helpen aan nieuwe
huisvesting. Dertig gezinnen die
zwaar zijn getroffen door de tyfoon
krijgen een tegemoetkoming om een
nieuwe start te maken (opstarten
bedrijfje, aanschaf zaden, kleinvee
etc.). Zeven scholen worden
gerenoveerd en ingericht voor het
geven van aangepast onderwijs.
7
Wij geloven dat ieder mens waardevol is in Gods ogen. Dat betekent dat ieder mens, ongeacht
welke beperking, het recht heeft om volwaardig te participeren in de samenleving. Daarom streeft
LIGHT FOR THE WORLD met haar projecten naar een ‘inclusieve samenleving’.
Etiket
De maatschappij is een bonte
verzameling van mensen. Ieder
met eigen talenten en beperkingen.
Stilzwijgend hebben we met elkaar
afgesproken welke beperkingen we
‘normaal’ vinden. Het is bijvoorbeeld
normaal dat iemand soms een
leesbril nodig heeft. Maar wanneer
iemand niet kan zien of lopen,
plakken we daar het etiket ‘handicap’
op. Dat woord is afgeleid van het
Engelse cap in hand waarmee wordt
verwezen naar het petje in de hand
van de bedelaar. Bij mensen met
een handicap wordt vaak de nadruk
gelegd op wat ze niet kunnen.
Gehandicapten zijn ‘anders’, zielig,
ze hebben een beperking, ze hebben
hulp nodig. Dat zijn de standaard
denkbeelden die keer op keer worden
bevestigd door onze omgeving, de
media en het overheidsbeleid.
Norm
Vanuit die gedachte zijn speciale
voorzieningen gebouwd voor
mensen met een handicap, het liefst
ver weggestopt in de bossen.
Ook het onderwijs biedt nauwelijks
ruimte voor diversiteit. Kinderen
behoren te voldoen aan een
vastgestelde norm. Voor wie te veel
afwijkt van de norm wordt speciaal
onderwijs georganiseerd. Het is niet
voor niets dat Nederland moeite
heeft om het VN-verdrag voor
de Rechten van Mensen met een
Handicap te bekrachtigen, terwijl
141 landen ons al zijn voorgegaan.
Erkenning van het verdrag dwingt
ons om afscheid te nemen van
achterhaalde opvattingen en onze
samenleving anders in te richten.
Maatschappij
In het traditionele denkbeeld
moet het individu zijn gebrek
compenseren en zich aanpassen aan
de maatschappij. De maatschappij
zal er echter voor moeten kiezen
om zélf kritisch te kijken welke
belemmeringen zij opwerpt voor
mensen met een handicap. Het
beter toegankelijk maken van
vervoer, scholing, arbeidsmarkt
en informatie is de beste remedie
tegen discriminatie, stigmatisering
en uitsluiting. Deze ‘inclusieve
samenleving’ erkent de rechten van
ieder individu en bestempelt mensen
met een handicap niet meer als
aparte groep.
Onderwijs
LIGHT FOR THE WORLD geeft dit
concreet vorm in haar projecten in
Afrika en Azië. We ondersteunen
inclusief onderwijs, waarbij kinderen
met een lichamelijke, visuele,
auditieve of een andere beperking les
krijgen op een gewone school.
De kinderen kunnen thuis blijven
wonen en groeien op in hun eigen
omgeving. Hiermee wordt het stigma
rond handicaps doorbroken.
INCLUSIEF ONDERWIJS
VERDIENT OOK UW STEUN!
Bekijk ook onze website
www.lightfortheworld.nl