Ja, ik word vriend van Openluchttheater De Zandkuil in Lochem!

 Ja, ik word vriend van Openluchttheater De Zandkuil in Lochem! 
Ik ondersteun het theater en word vriend voor een bijdrage van minimaal € 10,= per jaar.
Ondergetekende verleent hierbij een doorlopende machtiging, ten behoeve van de Stichting
Openluchttheater Lochem, om het ingevulde bedrag van het opgegeven bank- of
girorekeningnummer af te schrijven. De machtiging loopt door tot wederopzegging. Voorafgaand aan
de incasso ontvang ik bericht van de voorgenomen afschrijving.
Voorletters:
………………………………………………………….. M/V* Geboortejaar: ……..............................
Naam:
……………………………………………………………….……………………………….………………………………….
Tussenvoegsel: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode:
…………………………….
E-mailadres:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(IBAN)Bank-/gironummer:
Woonplaats:
…………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………………………
O € 10,=
O € 24,= (inclusief een vrijkaart voor een door het bestuur aangewezen evenement)
O € …….,…..
eenmalig/jaarlijks*
Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
*doorhalen wat niet van toepassing is
Het ingevulde formulier kunt u retourneren aan:
Bestuurssecretaris STOL
T.a.v. Sylvia Hoogstede
Weidemolenlaan 40
7241 VG LOCHEM