inkijkexemplaar van Liefdesbang

Hanna h Cuppen
OVER DE AUTEUR
Hannah Cuppen werkt als
Integraal Therapeut. Ze
studeerde SPH, MWD,
Academie voor Spirituele
Integratie en heeft tal van
psychotherapeutische opleidingen gedaan bij Phoenix
Opleidingen. Ze heeft haar
eigen praktijk waarin systemisch
werk een grote plaats inneemt.
Ze heeft zich tijdens haar
opleidingen gespecialiseerd
in de dynamiek van verlatingsangst en bindingsangst.
Internet: www.hannahcuppen.nl
Liefdesbang
Overwin verlatingsangst
en bindingsangst
Van verlatingsangst en bindingsangst naar
eigenwaarde, zelfliefde en verbinding
www.ankhhermes.nl
Hanna h Cuppen
OVER DE AUTEUR
Hannah Cuppen werkt als
Integraal Therapeut. Ze
studeerde SPH, MWD,
Academie voor Spirituele
Integratie en heeft tal van
psychotherapeutische opleidingen gedaan bij Phoenix
Opleidingen. Ze heeft haar
eigen praktijk waarin systemisch
werk een grote plaats inneemt.
Ze heeft zich tijdens haar
opleidingen gespecialiseerd
in de dynamiek van verlatingsangst en bindingsangst.
Internet: www.hannahcuppen.nl
Liefdesbang
Overwin verlatingsangst
en bindingsangst
Van verlatingsangst en bindingsangst naar
eigenwaarde, zelfliefde en verbinding
www.ankhhermes.nl
Inhoud
Woord vooraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
DEEL 1
DE DANS VAN A C H TERV OL GEN EN WEG L O PEN
CIP-gegevens
ISBN: 978 90 202 10705
ISBN e-book: 978 90 202 10712
NUR: 728
Trefwoord: verlatingsangst/bindingsangst
© 2014 Uitgeverij AnkhHermes, onderdeel van VBK|media, Utrecht
Uit deze uitgave mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm,
opnamen, of op welke andere wijze ook, hetzij chemisch, elektronisch of mechanisch, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
1Ben jij liefdesbang? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
2Welke passen bepalen de dans? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Fase 1: De opening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Fase 2: Dansen met tegenstrijdige passen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Fase 3: Bijna uitgedanst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Fase 4: Dan toch het onvermijdelijke einde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Fase 5: Na de laatste passen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
3 Liefdesbange partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Het conflict tussen samen en apart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Hoe werkt de dynamiek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Het herkennen van de dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Verschillen in danspassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
4 Heb ik bindingsangst? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Kenmerken van bindingsangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Samenvattend: de symptomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
5 Of heb ik verlatingsangst? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Kenmerken van verlatingsangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Samenvattend: de symptomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
6De dans tot de laatste passen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Voorbeelden op de dansvloer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
De laatste passen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Verschillen en overeenkomsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
De kern van een liefdesbange dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Any part of this book may only be reproduced, stored in a retrieval system and/or
transmitted in any form, by print, photoprint, microfilm, recording, or other means,
chemical, electronic or mechanical, with the written permission of the publisher.
•5•
Inhoud
Woord vooraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
DEEL 1
DE DANS VAN A C H TERV OL GEN EN WEG L O PEN
CIP-gegevens
ISBN: 978 90 202 10705
ISBN e-book: 978 90 202 10712
NUR: 728
Trefwoord: verlatingsangst/bindingsangst
© 2014 Uitgeverij AnkhHermes, onderdeel van VBK|media, Utrecht
Uit deze uitgave mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm,
opnamen, of op welke andere wijze ook, hetzij chemisch, elektronisch of mechanisch, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
1Ben jij liefdesbang? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
2Welke passen bepalen de dans? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Fase 1: De opening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Fase 2: Dansen met tegenstrijdige passen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Fase 3: Bijna uitgedanst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Fase 4: Dan toch het onvermijdelijke einde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Fase 5: Na de laatste passen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
3 Liefdesbange partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Het conflict tussen samen en apart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Hoe werkt de dynamiek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Het herkennen van de dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Verschillen in danspassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
4 Heb ik bindingsangst? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Kenmerken van bindingsangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Samenvattend: de symptomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
5 Of heb ik verlatingsangst? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Kenmerken van verlatingsangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Samenvattend: de symptomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
6De dans tot de laatste passen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Voorbeelden op de dansvloer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
De laatste passen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Verschillen en overeenkomsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
De kern van een liefdesbange dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Any part of this book may only be reproduced, stored in a retrieval system and/or
transmitted in any form, by print, photoprint, microfilm, recording, or other means,
chemical, electronic or mechanical, with the written permission of the publisher.
•5•
DEEL 2
DEEL 4
ER BESTAAN GEEN F OUTE M ANNEN O F F O UTE VR OUWEN
H E L ENDE PASSEN V OO R EEN E C H TE L IEFDESDANS
1Er bestaan slechts gewonde mensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Binding als trigger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Wat ligt eronder? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Wat zijn de effecten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
2Ik heb je nodig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Veilige hechting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Onveilige hechting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Binding versus verbinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
3Relaties met of zonder achterdeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Hechtingspatroon van mensen met verlatingsangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Hechtingspatroon van mensen met bindingsangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
4 Los jij mijn probleem op? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Vraag en aanbod in de partnerrelatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Help, mijn partner lijkt op mijn ouder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Dochter getrouwd met vader, zoon met moeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Functie van de dynamiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
5Angst als angel van de wond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
De kenmerken op een rij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
De hechtingscirkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Stap 1. Contact maken of isoleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Stap 2. Hechten of weglopen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Stap 3. Scheiden of vastklampen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Loskomen van de binding met de partner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Loskomen van de binding met de ouders(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Stap 4. Rouwen of miskennen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Stap 5. Zin geven of wrok koesteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
En nu: een kans of herhaling van de dans? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Terugval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Gezonde relatie op basis van verbinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Verbinden is een cyclisch proces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
DEEL 3
VAN O VER L EVING NAAR H E L ING
1 Hoe overleef ik? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Vechten, vluchten en bevriezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Rationaliseren en veroordelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Versmelting en dissociatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Illusies en fantasieën . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Zelfsabotage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Innerlijke split . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
2Vriend of vijand? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
De overlevingsdans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
De overlevingspassen samengevat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
3De helende beweging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Het gezonde deel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Nieuwe passen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
De verticale helende beweging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
•6•
DEEL 5
INGREDI Ë NTEN V OO R BES C H IK BARE L IEF D e
1. Geef jezelf bestaansrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Verbind je in het moment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Kies voor echte autonomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Verenig tegenstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Respecteer jezelf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Open je hart voor jezelf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Spreek je waarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Vergeef jezelf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Richt je op onvoorwaardelijke liefde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Verbind vanuit vrijheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
Slot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Dankwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Noten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Literatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Over de auteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
•7•
DEEL 2
DEEL 4
ER BESTAAN GEEN F OUTE M ANNEN O F F O UTE VR OUWEN
H E L ENDE PASSEN V OO R EEN E C H TE L IEFDESDANS
1Er bestaan slechts gewonde mensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Binding als trigger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Wat ligt eronder? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Wat zijn de effecten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
2Ik heb je nodig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Veilige hechting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Onveilige hechting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Binding versus verbinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
3Relaties met of zonder achterdeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Hechtingspatroon van mensen met verlatingsangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Hechtingspatroon van mensen met bindingsangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
4 Los jij mijn probleem op? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Vraag en aanbod in de partnerrelatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Help, mijn partner lijkt op mijn ouder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Dochter getrouwd met vader, zoon met moeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Functie van de dynamiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
5Angst als angel van de wond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
De kenmerken op een rij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
De hechtingscirkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Stap 1. Contact maken of isoleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Stap 2. Hechten of weglopen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Stap 3. Scheiden of vastklampen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Loskomen van de binding met de partner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Loskomen van de binding met de ouders(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Stap 4. Rouwen of miskennen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Stap 5. Zin geven of wrok koesteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
En nu: een kans of herhaling van de dans? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Terugval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Gezonde relatie op basis van verbinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Verbinden is een cyclisch proces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
DEEL 3
VAN O VER L EVING NAAR H E L ING
1 Hoe overleef ik? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Vechten, vluchten en bevriezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Rationaliseren en veroordelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Versmelting en dissociatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Illusies en fantasieën . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Zelfsabotage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Innerlijke split . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
2Vriend of vijand? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
De overlevingsdans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
De overlevingspassen samengevat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
3De helende beweging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Het gezonde deel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Nieuwe passen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
De verticale helende beweging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
•6•
DEEL 5
INGREDI Ë NTEN V OO R BES C H IK BARE L IEF D e
1. Geef jezelf bestaansrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Verbind je in het moment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Kies voor echte autonomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Verenig tegenstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Respecteer jezelf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Open je hart voor jezelf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Spreek je waarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Vergeef jezelf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Richt je op onvoorwaardelijke liefde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Verbind vanuit vrijheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
Slot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Dankwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Noten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Literatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Over de auteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
•7•
Woord vooraf
Voor mijn vader en moeder
Voor ‘ons Hansje’
Voor André en Marcel
Voor Sara, Isa en Fleur
Als mens worden we gedreven door de behoefte aan liefde. We willen beminnen en bemind worden. Voor de een is liefde dichtbij, voor de ander ver
weg en voor weer anderen lijkt liefde onbereikbaar. Als we ons hart niet
kunnen openen voor de liefde is dat niet zomaar. Ergens onderweg zijn we
gewond geraakt, is de dood ons hart binnengevallen, heeft verlies onmiskenbare sporen achtergelaten, zijn onze dromen verdrongen door zielenpijn
en zoeken we enkel nog houvast aan onze fantasieën over de liefde. We
hebben manieren aangeleerd om deze schrale realiteit te verzachten en onze
gevoelens van verlangen en gemis te verbergen. In geen enkel ander gebied
kunnen we zo gewond raken als in het gebied van de liefde. We zijn liefdesbang geworden en hebben een dans aangeleerd die ons eerder afhoudt van
de liefde dan ons er dichter bij brengt. In deze dans zijn we ons zelf verloren
en hoe groot ons verlangen ook is om de liefde te bereiken, om de dans te
veranderen moeten we beginnen bij onze eigen passen.
Hannah Cuppen
•9•
Woord vooraf
Voor mijn vader en moeder
Voor ‘ons Hansje’
Voor André en Marcel
Voor Sara, Isa en Fleur
Als mens worden we gedreven door de behoefte aan liefde. We willen beminnen en bemind worden. Voor de een is liefde dichtbij, voor de ander ver
weg en voor weer anderen lijkt liefde onbereikbaar. Als we ons hart niet
kunnen openen voor de liefde is dat niet zomaar. Ergens onderweg zijn we
gewond geraakt, is de dood ons hart binnengevallen, heeft verlies onmiskenbare sporen achtergelaten, zijn onze dromen verdrongen door zielenpijn
en zoeken we enkel nog houvast aan onze fantasieën over de liefde. We
hebben manieren aangeleerd om deze schrale realiteit te verzachten en onze
gevoelens van verlangen en gemis te verbergen. In geen enkel ander gebied
kunnen we zo gewond raken als in het gebied van de liefde. We zijn liefdesbang geworden en hebben een dans aangeleerd die ons eerder afhoudt van
de liefde dan ons er dichter bij brengt. In deze dans zijn we ons zelf verloren
en hoe groot ons verlangen ook is om de liefde te bereiken, om de dans te
veranderen moeten we beginnen bij onze eigen passen.
Hannah Cuppen
•9•
Inleiding
De dans van achtervolgen en weglopen ken ik tot in iedere vezel van mijn
lijf. Ik ben ermee grootgebracht. In relaties is het er altijd geweest. Zelfs bij
mijn eerste prille verliefdheid op de lagere school was het er. Als ik verliefd
was op een jongen, was hij niet op mij en zodra ik het losgelaten had, werd
hij verliefd op mij. Ik wist toen nog niet dat dit de rode draad van mijn leven
zou worden; daarvan werd ik mij pas veel later bewust. Ogenschijnlijk gingen
mijn relaties zoals dat bij iedereen ging. Achteraf heb ik de vele gezichten
van mijn verlatingsangst leren kennen en heb ik leren doorzien hoe die diep
onder de oppervlakte van de liefde schuilgaat. Als een jager die altijd op de
loer ligt om de liefde dood te schieten, net als dit prille gevoel als een kwetsbaar hert met haar grote onschuldige ogen voorzichtige pasjes doet om dichterbij te komen. Voordat ik de liefde echt leerde kennen, was hij vaak alweer
bruut verstoord. Ik heb geleerd dat liefde niet zomaar toegankelijk is, maar
verweven is met angst. Dat heb ik met de paplepel ingegeven gekregen, niet
omdat iemand dat zo gewild heeft, maar omdat het zo was.
Altijd viel ik op mannen die om welke reden dan ook niet beschikbaar bleken te zijn. Ik voelde me als een magneet tot hen aangetrokken. De mannen
op wie ik werkelijk verliefd werd, hadden al een relatie of waren te bang om
er een aan te gaan. Als mannen voor mij vielen deed ik er alles aan om de
liefde te saboteren. Zo leefde ik de dans van achtervolgen en weglopen en
bleef de liefde kansloos achter.
Hoe meer ik mijn eigen verlatingsangst en bindingsangst ging doorzien,
hoe meer ik ook bij andere mensen ging herkennen hoe de wisselwerking
tussen deze polen van angst een rol speelt in vele relaties. Met dit nieuwe,
maar goed ontwikkelde zintuig ‘weet’ ik vaak meteen wanneer de verlatingsangst en bindingsangst relaties de das omdoet. Ik zie het steeds weer om me
heen gebeuren: de wisselwerking tussen deze twee polen, die ik ‘dynamiek’
noem, laat een onmiskenbaar patroon zien dat zich als een natuurwet manifesteert. Hoe graag mensen ook anders willen, de onzichtbare jager heeft
zijn geweer geladen en is vastberaden om te schieten.
Toen ik het complete plaatje van deze dynamiek helder had, schreef ik in
2010 een artikel over ‘verlating en intimiteit’ over de wisselwerking tussen
• 10 •
verlatingsangst en bindingsangst. Het riep bij vele mensen herkenning op en
uit de vele reacties die ik kreeg, klonk de vraag hoe met deze ingewikkelde
thematiek om te gaan. Met dit boek wil ik antwoord geven op deze vragen
vanuit een perspectief dat recht doet aan alle lagen van de wisselwerking
tussen verlatingsangst en bindingsangst, die aan de oppervlakte niet zichtbaar zijn.
Dit boek gaat over de manieren die we onbewust geleerd hebben om
liefde op afstand te houden uit angst om liefde te verliezen. We hebben
daarbij de overtuiging opgevat: ‘Als we ons niet verbinden, worden we ook
niet verlaten.’ Op deze manier wordt het oude patroon steeds opnieuw een
voldongen feit en missen we de liefde waar we zo naar verlangen.
Ik hoop dat dit boek je bewust maakt van het patroon van achtervolgen
en weglopen en hoe je uit dit patroon kunt stappen. Door het delen van de
inzichten die ik heb opgedaan, wil ik je het houvast geven dat je nodig hebt
om jezelf uit de dynamiek te bevrijden. Hierdoor krijg je een vrijere keuze in
het aangaan van relaties die minder kans op pijn geven en meer gebaseerd
zijn op vertrouwen en zelfliefde.
Ik hoop vooral ook te kunnen bijdragen aan meer erkenning, begrip en
acceptatie van mensen die moeite hebben met het werkelijk aangaan van
verbinding. Het kan troosten te weten dat als je er zelf mee worstelt, je niet
de enige bent. Veel mensen zijn in meerdere of mindere mate bang om een
echte verbinding aan te gaan. En dat zijn niet alleen mensen zonder relatie.
Mensen die wel, misschien al jarenlang, met een partner leven, hebben samen een patroon ontwikkeld om zichzelf en elkaar veilig te stellen, ook al is
dat patroon onbevredigend of soms zelfs destructief. Als je goed om je heen
kijkt, zie je dat je niet de enige bent.
Dit boek is geschreven vanuit mijn eigen jarenlange zelfonderzoek, vanuit
de verhalen en ervaringen van vele mensen die dit met mij wilden delen en
vanuit mijn professie als therapeut. Ik heb vele mensen geïnterviewd, waardoor het boek rijk is aan authentieke praktijkvoorbeelden. Alleen de namen
zijn fictief, ter bescherming van hun privacy. Ook heb ik mijn eigen ervaringen opgenomen om te illustreren hoe ook ik in mijn leven de dans heb
gedanst.
In de tekst gebruik ik ‘hij’ en ‘zij’ door elkaar. Omdat de verschillende kanten van de dynamiek niet seksegebonden zijn, zijn ‘hij’ en ‘zij’ overal met
elkaar inwisselbaar.
Dit boek is mijn geesteskind. Het is mijn manier om het leven door te geven. Door het thema van verlatingsangst en bindingsangst uit de schaduw te
halen en in het licht te zetten hoop ik dat het een bijdrage levert aan ieder
die ermee worstelt. Ik nodig je uit het te doorvoelen en hoop dat het jou een
opening geeft naar het toelaten van meer liefde in je leven.
• 11 •
Inleiding
De dans van achtervolgen en weglopen ken ik tot in iedere vezel van mijn
lijf. Ik ben ermee grootgebracht. In relaties is het er altijd geweest. Zelfs bij
mijn eerste prille verliefdheid op de lagere school was het er. Als ik verliefd
was op een jongen, was hij niet op mij en zodra ik het losgelaten had, werd
hij verliefd op mij. Ik wist toen nog niet dat dit de rode draad van mijn leven
zou worden; daarvan werd ik mij pas veel later bewust. Ogenschijnlijk gingen
mijn relaties zoals dat bij iedereen ging. Achteraf heb ik de vele gezichten
van mijn verlatingsangst leren kennen en heb ik leren doorzien hoe die diep
onder de oppervlakte van de liefde schuilgaat. Als een jager die altijd op de
loer ligt om de liefde dood te schieten, net als dit prille gevoel als een kwetsbaar hert met haar grote onschuldige ogen voorzichtige pasjes doet om dichterbij te komen. Voordat ik de liefde echt leerde kennen, was hij vaak alweer
bruut verstoord. Ik heb geleerd dat liefde niet zomaar toegankelijk is, maar
verweven is met angst. Dat heb ik met de paplepel ingegeven gekregen, niet
omdat iemand dat zo gewild heeft, maar omdat het zo was.
Altijd viel ik op mannen die om welke reden dan ook niet beschikbaar bleken te zijn. Ik voelde me als een magneet tot hen aangetrokken. De mannen
op wie ik werkelijk verliefd werd, hadden al een relatie of waren te bang om
er een aan te gaan. Als mannen voor mij vielen deed ik er alles aan om de
liefde te saboteren. Zo leefde ik de dans van achtervolgen en weglopen en
bleef de liefde kansloos achter.
Hoe meer ik mijn eigen verlatingsangst en bindingsangst ging doorzien,
hoe meer ik ook bij andere mensen ging herkennen hoe de wisselwerking
tussen deze polen van angst een rol speelt in vele relaties. Met dit nieuwe,
maar goed ontwikkelde zintuig ‘weet’ ik vaak meteen wanneer de verlatingsangst en bindingsangst relaties de das omdoet. Ik zie het steeds weer om me
heen gebeuren: de wisselwerking tussen deze twee polen, die ik ‘dynamiek’
noem, laat een onmiskenbaar patroon zien dat zich als een natuurwet manifesteert. Hoe graag mensen ook anders willen, de onzichtbare jager heeft
zijn geweer geladen en is vastberaden om te schieten.
Toen ik het complete plaatje van deze dynamiek helder had, schreef ik in
2010 een artikel over ‘verlating en intimiteit’ over de wisselwerking tussen
• 10 •
verlatingsangst en bindingsangst. Het riep bij vele mensen herkenning op en
uit de vele reacties die ik kreeg, klonk de vraag hoe met deze ingewikkelde
thematiek om te gaan. Met dit boek wil ik antwoord geven op deze vragen
vanuit een perspectief dat recht doet aan alle lagen van de wisselwerking
tussen verlatingsangst en bindingsangst, die aan de oppervlakte niet zichtbaar zijn.
Dit boek gaat over de manieren die we onbewust geleerd hebben om
liefde op afstand te houden uit angst om liefde te verliezen. We hebben
daarbij de overtuiging opgevat: ‘Als we ons niet verbinden, worden we ook
niet verlaten.’ Op deze manier wordt het oude patroon steeds opnieuw een
voldongen feit en missen we de liefde waar we zo naar verlangen.
Ik hoop dat dit boek je bewust maakt van het patroon van achtervolgen
en weglopen en hoe je uit dit patroon kunt stappen. Door het delen van de
inzichten die ik heb opgedaan, wil ik je het houvast geven dat je nodig hebt
om jezelf uit de dynamiek te bevrijden. Hierdoor krijg je een vrijere keuze in
het aangaan van relaties die minder kans op pijn geven en meer gebaseerd
zijn op vertrouwen en zelfliefde.
Ik hoop vooral ook te kunnen bijdragen aan meer erkenning, begrip en
acceptatie van mensen die moeite hebben met het werkelijk aangaan van
verbinding. Het kan troosten te weten dat als je er zelf mee worstelt, je niet
de enige bent. Veel mensen zijn in meerdere of mindere mate bang om een
echte verbinding aan te gaan. En dat zijn niet alleen mensen zonder relatie.
Mensen die wel, misschien al jarenlang, met een partner leven, hebben samen een patroon ontwikkeld om zichzelf en elkaar veilig te stellen, ook al is
dat patroon onbevredigend of soms zelfs destructief. Als je goed om je heen
kijkt, zie je dat je niet de enige bent.
Dit boek is geschreven vanuit mijn eigen jarenlange zelfonderzoek, vanuit
de verhalen en ervaringen van vele mensen die dit met mij wilden delen en
vanuit mijn professie als therapeut. Ik heb vele mensen geïnterviewd, waardoor het boek rijk is aan authentieke praktijkvoorbeelden. Alleen de namen
zijn fictief, ter bescherming van hun privacy. Ook heb ik mijn eigen ervaringen opgenomen om te illustreren hoe ook ik in mijn leven de dans heb
gedanst.
In de tekst gebruik ik ‘hij’ en ‘zij’ door elkaar. Omdat de verschillende kanten van de dynamiek niet seksegebonden zijn, zijn ‘hij’ en ‘zij’ overal met
elkaar inwisselbaar.
Dit boek is mijn geesteskind. Het is mijn manier om het leven door te geven. Door het thema van verlatingsangst en bindingsangst uit de schaduw te
halen en in het licht te zetten hoop ik dat het een bijdrage levert aan ieder
die ermee worstelt. Ik nodig je uit het te doorvoelen en hoop dat het jou een
opening geeft naar het toelaten van meer liefde in je leven.
• 11 •
Het mysterie van de liefde
Dat de ene mens van een andere
mens moet houden, dat is misschien
wel de moeilijkste taak die ons is
toevertrouwd, de ultieme taak,
de eindtoets, het werk waarvoor al het
andere werk slechts voorbereiding is.
Deel 1
De dans van
achtervolgen
en weglopen
R.M. Rilke1
In deel 1 beschrijf ik alle facetten
van een ‘liefdesbange’ dans en de
passen die daarbij horen. Aan het
einde van dit deel weet je precies of je
liefdesbang bent en welke rol je daarin
vervult. Je kent dan het verschil tussen
verlatingsangst en bindingsangst en je
hebt zicht op de wisselwerking tussen
deze twee kanten van de dans van
achtervolgen en weglopen.
Het mysterie van de liefde
Dat de ene mens van een andere
mens moet houden, dat is misschien
wel de moeilijkste taak die ons is
toevertrouwd, de ultieme taak,
de eindtoets, het werk waarvoor al het
andere werk slechts voorbereiding is.
Deel 1
De dans van
achtervolgen
en weglopen
R.M. Rilke1
In deel 1 beschrijf ik alle facetten
van een ‘liefdesbange’ dans en de
passen die daarbij horen. Aan het
einde van dit deel weet je precies of je
liefdesbang bent en welke rol je daarin
vervult. Je kent dan het verschil tussen
verlatingsangst en bindingsangst en je
hebt zicht op de wisselwerking tussen
deze twee kanten van de dans van
achtervolgen en weglopen.

Ben jij liefdesbang?
‘Liefdesbang’ is niet een term die slaat op mensen die in hun leven mislukt
zijn, integendeel, het gaat vaak juist over mensen die op veel vlakken in hun
leven heel succesvol zijn. Maar als het gaat over de liefde, vervallen ze keer
op keer in een patroon waarin de liefde geen stand houdt of niet tot de
gewenste relatie leidt. Als je het patroon gaat herkennen dat de liefde in je
leven steeds uit je vingers glipt, is de kans groot dat ook jij liefdesbang bent.
Ben je vaak verliefd, maar wordt je liefde keer op keer niet beantwoord? Of
ben je niet snel verliefd, maar val je, als je dan een keer verliefd wordt, voor
de verkeerde? Voor iemand die niet beschikbaar is of al een relatie heeft, of
om een andere reden niet in staat is om intimiteit aan te gaan. Ben je altijd
bezig met plaatjes na te jagen over hoe jouw ideale partner eruit zou moeten zien? Blijf je hangen in kortstondige relaties of sla je steeds op de vlucht
zodra het aankomt op een echte verbinding? Dan lijkt dat verdacht veel op
symptomen van liefdesbang.
Het kan ook zijn dat je wel een relatie hebt, maar daarin niet de wederkerigheid ervaart waar je naar verlangt. Je mist de echte intimiteit of nabijheid. Binnen zo’n relatie gedragen partners zich meer als een broer en zus.
Ze kunnen de beste maatjes zijn en de meest effectieve managers van een
gezin, maar de intimiteit tussen hen als man en vrouw is ver te zoeken. Deze
partners creëren afstand door naast elkaar te leven, bijvoorbeeld door totaal verschillende interesses te hebben, door zich te verliezen in werk, sport
of computer. Als de intimiteit ver genoeg uit beeld raakt, gaan ze via een
achterdeur contact zoeken met hun ‘soortgenoten’, al dan niet in een eigen
relatie, bij wie de intimiteit ook is doodgebloed.
Je kunt je afvragen waarom jij het steeds treft dat jouw partner aanhoudend weigert om echte verbinding of nabijheid aan te gaan. Je hebt de
neiging om al je tijd en energie te steken in het laten werken van je relatie,
maar je komt er steeds achter dat je aan een dood paard trekt. Het vraagt
moed om jezelf dan de vraag te stellen of je misschien zelf ook een probleem
• 14 •
hebt met het toelaten van echte intimiteit. De sterke drang om je te willen
verbinden met een ander, die dat afhoudt, kan een onbewuste manier zijn
om je eigen angsten te camoufleren. Deze onbewuste angst werkt door als
een saboteur, die je steeds weer in dezelfde pijnlijke rol terugbrengt.
Als je moeite hebt met intimiteit, heb je vaak een sterke drang naar het
behouden van je single manier van leven, je vrijheid en onafhankelijkheid.
Waarschijnlijk heb je behoefte aan ruimte, ook buiten liefdesrelaties om. Je
zult je niet snel settelen of echte verbinding aangaan en in plaats daarvan
blijf je op zoek naar de ‘perfecte’ partner, iemand die niet bestaat.
Natuurlijk zijn er redenen waarom je bang kunt zijn een verbinding aan
te gaan of waarom je een relatie wilt beëindigen, bijvoorbeeld als jij een
sterke kinderwens hebt en de ander niet, of wanneer je je belemmerd voelt
in je persoonlijke ontwikkeling en je elkaar niets meer te zeggen hebt. Dat
zijn legitieme keuzes. Waar het in dit boek over gaat is het telkens terugkerende patroon van het je niet kunnen verbinden omdat angst het steeds
weer overneemt van de liefde. Daarin zijn vele gradaties. Er zijn mensen
die een langdurige relatie kunnen aangaan en binnen die relatie hun angst
voor verbinding kunnen maskeren. Ze voelen zich er ongemakkelijk bij, maar
compenseren dat op andere manieren. Er zijn mensen bij wie alleen al de
gedachte aan een intieme relatie voor de nodige angst kan zorgen of die bij
de eerste liefdesgevoelens zo overspoeld kunnen worden door angst dat een
eventuele verliefdheid niet eens een kans krijgt. De Amerikaanse pedagoog
en psycholoog Steven Carter definieert in zijn bestseller met Julia Sokol He’s
scared, She’s scared bindingsangst als: ‘een claustrofobische reactie op intieme relaties.’2
Kortom, ‘liefdesbang’ gaat om mensen die op zoek zijn naar een partner,
maar bij wie het niet lukt om een langdurige, hechte en wederkerige relatie
aan te gaan vanuit angst voor intimiteit. Of mensen die wel een relatie hebben, maar daarin de intimiteit en het echte contact missen. Als een dergelijk
patroon te vaak voorkomt, wordt het tijd om voorbij het toeval te kijken.
Zolang je niet begrijpt hoe dit conflict bij jou werkt, loop je het risico om
steeds opnieuw in dezelfde valkuil te stappen en blijf je relaties aantrekken
die gebaseerd zijn op achtervolgen en weglopen van liefde.
• 15 •

Ben jij liefdesbang?
‘Liefdesbang’ is niet een term die slaat op mensen die in hun leven mislukt
zijn, integendeel, het gaat vaak juist over mensen die op veel vlakken in hun
leven heel succesvol zijn. Maar als het gaat over de liefde, vervallen ze keer
op keer in een patroon waarin de liefde geen stand houdt of niet tot de
gewenste relatie leidt. Als je het patroon gaat herkennen dat de liefde in je
leven steeds uit je vingers glipt, is de kans groot dat ook jij liefdesbang bent.
Ben je vaak verliefd, maar wordt je liefde keer op keer niet beantwoord? Of
ben je niet snel verliefd, maar val je, als je dan een keer verliefd wordt, voor
de verkeerde? Voor iemand die niet beschikbaar is of al een relatie heeft, of
om een andere reden niet in staat is om intimiteit aan te gaan. Ben je altijd
bezig met plaatjes na te jagen over hoe jouw ideale partner eruit zou moeten zien? Blijf je hangen in kortstondige relaties of sla je steeds op de vlucht
zodra het aankomt op een echte verbinding? Dan lijkt dat verdacht veel op
symptomen van liefdesbang.
Het kan ook zijn dat je wel een relatie hebt, maar daarin niet de wederkerigheid ervaart waar je naar verlangt. Je mist de echte intimiteit of nabijheid. Binnen zo’n relatie gedragen partners zich meer als een broer en zus.
Ze kunnen de beste maatjes zijn en de meest effectieve managers van een
gezin, maar de intimiteit tussen hen als man en vrouw is ver te zoeken. Deze
partners creëren afstand door naast elkaar te leven, bijvoorbeeld door totaal verschillende interesses te hebben, door zich te verliezen in werk, sport
of computer. Als de intimiteit ver genoeg uit beeld raakt, gaan ze via een
achterdeur contact zoeken met hun ‘soortgenoten’, al dan niet in een eigen
relatie, bij wie de intimiteit ook is doodgebloed.
Je kunt je afvragen waarom jij het steeds treft dat jouw partner aanhoudend weigert om echte verbinding of nabijheid aan te gaan. Je hebt de
neiging om al je tijd en energie te steken in het laten werken van je relatie,
maar je komt er steeds achter dat je aan een dood paard trekt. Het vraagt
moed om jezelf dan de vraag te stellen of je misschien zelf ook een probleem
• 14 •
hebt met het toelaten van echte intimiteit. De sterke drang om je te willen
verbinden met een ander, die dat afhoudt, kan een onbewuste manier zijn
om je eigen angsten te camoufleren. Deze onbewuste angst werkt door als
een saboteur, die je steeds weer in dezelfde pijnlijke rol terugbrengt.
Als je moeite hebt met intimiteit, heb je vaak een sterke drang naar het
behouden van je single manier van leven, je vrijheid en onafhankelijkheid.
Waarschijnlijk heb je behoefte aan ruimte, ook buiten liefdesrelaties om. Je
zult je niet snel settelen of echte verbinding aangaan en in plaats daarvan
blijf je op zoek naar de ‘perfecte’ partner, iemand die niet bestaat.
Natuurlijk zijn er redenen waarom je bang kunt zijn een verbinding aan
te gaan of waarom je een relatie wilt beëindigen, bijvoorbeeld als jij een
sterke kinderwens hebt en de ander niet, of wanneer je je belemmerd voelt
in je persoonlijke ontwikkeling en je elkaar niets meer te zeggen hebt. Dat
zijn legitieme keuzes. Waar het in dit boek over gaat is het telkens terugkerende patroon van het je niet kunnen verbinden omdat angst het steeds
weer overneemt van de liefde. Daarin zijn vele gradaties. Er zijn mensen
die een langdurige relatie kunnen aangaan en binnen die relatie hun angst
voor verbinding kunnen maskeren. Ze voelen zich er ongemakkelijk bij, maar
compenseren dat op andere manieren. Er zijn mensen bij wie alleen al de
gedachte aan een intieme relatie voor de nodige angst kan zorgen of die bij
de eerste liefdesgevoelens zo overspoeld kunnen worden door angst dat een
eventuele verliefdheid niet eens een kans krijgt. De Amerikaanse pedagoog
en psycholoog Steven Carter definieert in zijn bestseller met Julia Sokol He’s
scared, She’s scared bindingsangst als: ‘een claustrofobische reactie op intieme relaties.’2
Kortom, ‘liefdesbang’ gaat om mensen die op zoek zijn naar een partner,
maar bij wie het niet lukt om een langdurige, hechte en wederkerige relatie
aan te gaan vanuit angst voor intimiteit. Of mensen die wel een relatie hebben, maar daarin de intimiteit en het echte contact missen. Als een dergelijk
patroon te vaak voorkomt, wordt het tijd om voorbij het toeval te kijken.
Zolang je niet begrijpt hoe dit conflict bij jou werkt, loop je het risico om
steeds opnieuw in dezelfde valkuil te stappen en blijf je relaties aantrekken
die gebaseerd zijn op achtervolgen en weglopen van liefde.
• 15 •

Welke passen
bepalen de dans?
Een echte liefdesdans is oneindig. Een liefdesbange dans is dat echter meestal niet. De dans van achtervolgen en weglopen heeft een herkenbaar begin
en eind en het ritme van de dans wordt getypeerd door verschillende fasen.
Steven Carter en Julia Sokol hebben vijf fasen beschreven die je in iedere
liefdesbange dans kunt herkennen.3 Ik heb mij door hen laten inspireren en
illustreer in dit hoofdstuk de vijf fasen die je kunt onderscheiden aan de hand
van mijn persoonlijke ervaringen. Het is een voorbeeld waar vele variaties op
mogelijk zijn, van meer subtiel tot meer expliciet. Het gaat erom zichtbaar te
maken dat de dans van achtervolgen en weglopen zijn eigen passen kent, die
een uitgesproken patroon laten zien. In de daaropvolgende hoofdstukken zal
ik het patroon van de dans verder ontleden om je te laten zien hoe deze is
opgebouwd en welke passen beide partners daarin zetten.
intens en het lijkt wel of de man met bindingsangst al zijn opgespaarde liefde, waar hij zich gewoonlijk niet zomaar voor open kan stellen, aan de ander
geeft. De vrouw met verlatingsangst ervaart deze overweldigende liefde als
de bevestiging dat ze nu de ware heeft gevonden en eindelijk krijgt waar ze
zo naar heeft verlangd. De fantasie houdt hen beiden weg van hun angsten,
die er in deze fasen niet lijken te zijn.
Ik zie hem al een tijdje naar me kijken. Hij fascineert me al langer, ook al
weet ik nog niet wat het is. Ik voel een magnetische aantrekkingskracht die
mijn ogen onophoudelijk op hem gericht houdt. De hele avond draaien we
om elkaar heen, tot een vriendin de spanning doorbreekt en me aan hem
voorstelt. Tegen elkaar gedrukt door de omringende mensenmassa en de oorverdovende muziek vertellen we elkaar meteen de meest heftige gebeurtenis
uit ons leven die we met elkaar gemeen blijken te hebben, alsof we elkaar al
eeuwig kennen. Ook al gaat hij na een tijdje weer bij zijn vrienden staan, er
is iets in mij wat de focus op hem niet meer kan loslaten. Zonder enige rem
geef ik me deze avond nog aan hem over, met als gevolg: een verliefdheid
die me in geen honderd jaar meer is overkomen. Ergens in mijn achterhoofd
hoor ik een stemmetje dat me influistert dat er misschien een addertje onder
het gras zit, maar dat negeer ik volledig. Ik laat me compleet meesleuren
door de roes van verliefdheid die me in alle verleidelijkheid toefluistert: ‘Het
bestaat nog, de tijd van de onmogelijke liefdes is voorbij, dit is de man met
wie je gelukkig wordt.’ En dát wil ik horen.
Fase 2: Dansen met tegenstrijdige passen
In de openingsfase van de dans staat het achtervolgen en verleiden centraal.
De man met bindingsangst doet alle moeite om de ander voor zich te winnen. Hij lijkt in deze fase in staat om zijn angst volledig te negeren en geeft
signalen aan de ander speciale gevoelens te hebben en zelfs open te staan
voor een relatie. Hij begeeft zich in een intense fase van verleiding, liefde
en opwinding met maar één doel: de ander te veroveren. Ook de vrouw met
verlatingsangst gaat er vol ‘in’ en ontkent ieder signaal van haar lichaam dat
ook maar zou twijfelen aan de bereikbaarheid van de ander. Ze stelt zich helemaal open, voorbij ieder gevoel van angst, en geeft zich totaal aan de ander over. In deze fase is de liefde het meest blind; beiden zien alleen de perfecte ander en fantaseren daar hun eigen toekomstplaatje bij. Met dezelfde
fantasie worden alle mogelijke obstakels direct goedgepraat. De intimiteit is
De volgende fase breekt aan als de man met bindingsangst merkt dat hij zijn
doel bereikt heeft: hij heeft de ander veroverd en zij begint verwachtingen te
koesteren over een gezamenlijke relatie of toekomst. Hier begint de fantasie
plaats te maken voor de realiteit. De angst begint het over te nemen van de
liefde en nu wordt de eerste paniek ervaren. Hij begint zich allerlei vragen
te stellen: wil ik dit wel, houd ik wel van haar, wat is dat eigenlijk, ‘houden
van’? Bij ieder antwoord raakt hij meer verstrikt in zijn eigen gedachtecirkels. De man met bindingsangst wordt overvallen door twijfel en begint zich
terug te trekken. Dit doet hij door afstand in te bouwen en door het geven
van tegenstrijdige boodschappen. Daarmee begint het spel van aantrekken
en afstoten: op de nabijheid moet voldoende afstand volgen, zodat de ander
niet te dichtbij kan komen.
De vrouw met verlatingsangst reageert hier niet op door zich ook terug
te trekken, wat een logische reactie zou zijn. In plaats daarvan wil zij juist
het contact aantrekken en doet ze alle moeite om het hechter te maken. De
toegenomen onzekerheid drijft haar ertoe meer toenadering te zoeken om
bevestiging van de ander te krijgen. Zij wacht niet af of de ander achter zijn
• 16 •
• 17 •
Fase 1: De opening

Welke passen
bepalen de dans?
Een echte liefdesdans is oneindig. Een liefdesbange dans is dat echter meestal niet. De dans van achtervolgen en weglopen heeft een herkenbaar begin
en eind en het ritme van de dans wordt getypeerd door verschillende fasen.
Steven Carter en Julia Sokol hebben vijf fasen beschreven die je in iedere
liefdesbange dans kunt herkennen.3 Ik heb mij door hen laten inspireren en
illustreer in dit hoofdstuk de vijf fasen die je kunt onderscheiden aan de hand
van mijn persoonlijke ervaringen. Het is een voorbeeld waar vele variaties op
mogelijk zijn, van meer subtiel tot meer expliciet. Het gaat erom zichtbaar te
maken dat de dans van achtervolgen en weglopen zijn eigen passen kent, die
een uitgesproken patroon laten zien. In de daaropvolgende hoofdstukken zal
ik het patroon van de dans verder ontleden om je te laten zien hoe deze is
opgebouwd en welke passen beide partners daarin zetten.
intens en het lijkt wel of de man met bindingsangst al zijn opgespaarde liefde, waar hij zich gewoonlijk niet zomaar voor open kan stellen, aan de ander
geeft. De vrouw met verlatingsangst ervaart deze overweldigende liefde als
de bevestiging dat ze nu de ware heeft gevonden en eindelijk krijgt waar ze
zo naar heeft verlangd. De fantasie houdt hen beiden weg van hun angsten,
die er in deze fasen niet lijken te zijn.
Ik zie hem al een tijdje naar me kijken. Hij fascineert me al langer, ook al
weet ik nog niet wat het is. Ik voel een magnetische aantrekkingskracht die
mijn ogen onophoudelijk op hem gericht houdt. De hele avond draaien we
om elkaar heen, tot een vriendin de spanning doorbreekt en me aan hem
voorstelt. Tegen elkaar gedrukt door de omringende mensenmassa en de oorverdovende muziek vertellen we elkaar meteen de meest heftige gebeurtenis
uit ons leven die we met elkaar gemeen blijken te hebben, alsof we elkaar al
eeuwig kennen. Ook al gaat hij na een tijdje weer bij zijn vrienden staan, er
is iets in mij wat de focus op hem niet meer kan loslaten. Zonder enige rem
geef ik me deze avond nog aan hem over, met als gevolg: een verliefdheid
die me in geen honderd jaar meer is overkomen. Ergens in mijn achterhoofd
hoor ik een stemmetje dat me influistert dat er misschien een addertje onder
het gras zit, maar dat negeer ik volledig. Ik laat me compleet meesleuren
door de roes van verliefdheid die me in alle verleidelijkheid toefluistert: ‘Het
bestaat nog, de tijd van de onmogelijke liefdes is voorbij, dit is de man met
wie je gelukkig wordt.’ En dát wil ik horen.
Fase 2: Dansen met tegenstrijdige passen
In de openingsfase van de dans staat het achtervolgen en verleiden centraal.
De man met bindingsangst doet alle moeite om de ander voor zich te winnen. Hij lijkt in deze fase in staat om zijn angst volledig te negeren en geeft
signalen aan de ander speciale gevoelens te hebben en zelfs open te staan
voor een relatie. Hij begeeft zich in een intense fase van verleiding, liefde
en opwinding met maar één doel: de ander te veroveren. Ook de vrouw met
verlatingsangst gaat er vol ‘in’ en ontkent ieder signaal van haar lichaam dat
ook maar zou twijfelen aan de bereikbaarheid van de ander. Ze stelt zich helemaal open, voorbij ieder gevoel van angst, en geeft zich totaal aan de ander over. In deze fase is de liefde het meest blind; beiden zien alleen de perfecte ander en fantaseren daar hun eigen toekomstplaatje bij. Met dezelfde
fantasie worden alle mogelijke obstakels direct goedgepraat. De intimiteit is
De volgende fase breekt aan als de man met bindingsangst merkt dat hij zijn
doel bereikt heeft: hij heeft de ander veroverd en zij begint verwachtingen te
koesteren over een gezamenlijke relatie of toekomst. Hier begint de fantasie
plaats te maken voor de realiteit. De angst begint het over te nemen van de
liefde en nu wordt de eerste paniek ervaren. Hij begint zich allerlei vragen
te stellen: wil ik dit wel, houd ik wel van haar, wat is dat eigenlijk, ‘houden
van’? Bij ieder antwoord raakt hij meer verstrikt in zijn eigen gedachtecirkels. De man met bindingsangst wordt overvallen door twijfel en begint zich
terug te trekken. Dit doet hij door afstand in te bouwen en door het geven
van tegenstrijdige boodschappen. Daarmee begint het spel van aantrekken
en afstoten: op de nabijheid moet voldoende afstand volgen, zodat de ander
niet te dichtbij kan komen.
De vrouw met verlatingsangst reageert hier niet op door zich ook terug
te trekken, wat een logische reactie zou zijn. In plaats daarvan wil zij juist
het contact aantrekken en doet ze alle moeite om het hechter te maken. De
toegenomen onzekerheid drijft haar ertoe meer toenadering te zoeken om
bevestiging van de ander te krijgen. Zij wacht niet af of de ander achter zijn
• 16 •
• 17 •
Fase 1: De opening