Rooster 2014/2015: Master Rechtsgeleerdheid: Arbeidsrecht

II.A.
Rooster 2014/2015: Master Rechtsgeleerdheid: Arbeidsrecht
semester
Begindatum van de week
Interactie tussen
rechtssystemen
1 23011020 Rechtsvinding /
23011022Rechtshandhavin
g
23011085
1 Arbeidsovereenkomsten
recht
1
9
8 15 22
9 9 9
29
9
6 13 20 27 3 10 17 24 1 8
10 10 10 10 11 11 11 11 12 12
15 22
12 12
29
12
5
1
36 37 38 39
40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52
1
2
23012410
1 Internationaal en Europees
Arbeidsrecht
5 ec (niv 500)
23012406
Sociale Zekerheidsrecht
2
23012412
Privatissimum Arbeidsrecht
2
23012404
Collectief Arbeidsrecht
23012412
2 Procederen in
Arbeidszaken
2 23978xxx Scriptie
12 19
1 1
3
4
26
1
2
2
9 16 23
2 2 2
5
6
7
8
9
2
3
9 16 23 30
3 3 3 3
6
4
10 11 12 13 14 15
13 20 21
4 4 4
4 11 18
5 5 5
25
5
16 17 18 19 20 21
22
1
6
8 15 22 29
6 6 6 6
6 13 20 27
7 7 7 7
3 10 17 24
8 8 8 8
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
5ec ( niv 500)
10 ec (niv 600)
1
=
T = tentamen
H = herkansing
TADS = tentamen anders dan schriftelijk
5 ec (niv 500)
23012402
Practicum Arbeidsrecht
1
Onderwijsperiode
Tentamen/
Herkansings
periode
5 ec (niv 500)
10 ec (niv 600)
5 ec (niv 500)
5 ec (niv 500)
10 ec (niv 600)
MA Civiel Recht conceptversie 5-8-2014