Doorwerth, 18 augustus 2014 Betreft: Introductie havo 5 Beste

Doorwerth, 18 augustus 2014
Betreft: Introductie havo 5
Beste
Hopelijk hebben jullie genoten van een heerlijke zomervakantie en hebben jullie weer zin om
te beginnen. De introductie start dinsdag 26 augustus om 9:30 uur in de aula.
Programma introductie:
9:30 uur
Bijpraten na de vakantie (in de aula).
9:45 uur
Welkomstwoord door de afdelingsleider (aula)
9:50 uur
Mentorbijeenkomst (in een leslokaal):
- uitdelen van de paperassen (o.a. lesrooster)
- controle van de NAW lijst,
- uitleg schoolregels, PTA algemeen
10:30 uur
Buiten activiteit met aansluitend lunch
13:00 uur
Eindtijd
De mentoren havo-5 zijn dit schooljaar:
- Mariëlle Bekhuis (BEM), docente Aardrijkskunde
- Mark van Burken (BUM), docent Lichamelijke Opvoeding
- Erik Jongmans (JOE), docent Economie en Rekenen
- Margaret Kreukniet (KRM), docente Engels
- Ciska Stuiver (STC), docente Tekenen
- Monique Verkuijlen (VEM), docente Scheikunde
Brief en mail
Deze brief is de enige brief die we dit schooljaar per post versturen. Alle overige brieven
worden per mail verstuurd. Ter controle is deze brief is ook per mail verstuurd aan jullie
ouders én aan jullie zelf. Mocht deze mail niet zijn aangekomen, controleer en verbeter dan
de mailadressen in magister (zie de handleiding)!
Woensdag 27 augustus heb je les volgens je normale rooster. Tot dinsdag!
Met vriendelijke groet,
mede namens de mentoren havo-5,
Dirkjan van Dijk
Afdelingsleider havo
Tijd :
dinsdag 26 augustus van 9.30 uur tot ongeveer 13.30 uur
Start:
in de aula
Meenemen: stevige wandelschoenen, eventueel regenkleding/paraplu, telefoon
(voor een lunch wordt gezorgd)