Laurier nummer 11 - juli 2014

LAURIER
Thema: cultuureducatie
2
5
1
nummer 11
juli 2014
Kunst met
eierdozen
International
School Delft
Laurier
juli 2014
3
6
Muziekfestival
Irene
Gijsen
4
7
Godfried
Bomansmuseum
Cultuurhelden
inhoud
COVER
COLUMN
OP
DE
Een leerling van de Godfried Bomansschool verwondert zich in het
Rijswijks Museum. Cultuuronderwijs is voor de ontwikkeling van
kinderen essentieel: je brein voedt zich niet alleen met rekenen, taal
en zakelijke vakken. Bovendien zijn creatieve mensen in de huidige
samenleving van grote waarde. Cultuureducatie helpt kinderen bij
het ontwikkelen van de 21st century skills: vaardigheden die niet
nieuw zijn, maar door de digitale ontwikkelingen in de maatschappij
toe zijn aan een modernere vormgeving van het onderwijs. Ter inspiratie voor het nieuwe schooljaar is deze Laurier gewijd aan cultuureducatie. De redactie wenst u een inspirerende zomervakantie!
Kleding maken
Het projectthema was ‘kleding’. Tja, wat ga je dan met
de kinderen maken? Kleding natuurlijk. Het plan was de
kinderen zelf met stof een kledingstuk te laten creëren. Zij
zouden lapjes stof uitknippen en met (veiligheids)spelden
een kledingstuk samenstellen. Moeders zouden de lapjes
aan elkaar naaien. Uiteindelijk zou er een show voor de
hele school plaatsvinden. De kinderen waren enthousiast
over het idee en tekenden al ontwerpen. Er werden lapjes
verzameld, oude kleding, wol en garen. Het Leger des
Heils zou er blij mee zijn geweest. Drie moeders zouden
met naaimachines aanwezig zijn. Die middag stortten de
kinderen zich op de berg textiel en begonnen te knippen
en te spelden. Ze kregen het er warm van en truien en
vesten werd uitgedaan. Wat er uiteindelijk gemaakt werd
leek in de verste verte niet op de getekende ontwerpen,
maar dat mocht de pret niet drukken. Oscar had er
veel plezier in, totdat hij kwam zeggen dat hij een speld
kwijt was. Hij dacht dat hij hem had ingeslikt. Wat te
doen? Gauw zijn moeder gebeld om met hem naar het
ziekenhuis te gaan voor onderzoek. En inderdaad bleek
er een veiligheidsspeld in zijn maag te zitten, maar dat
kon geen kwaad en de speld zou op natuurlijke wijze het
lichaam verlaten. Toch is Oscar later de mode ingegaan.
Isidora bleek haar eigen shirt vast te hebben gespeld
aan de broek die zij aan het maken was, Sheila knipte
in haar vinger en zo waren er nog een paar ongelukjes.
De machines ronkten op volle toeren. En de creaties
mochten er zijn. Aan het
eind van de dag was
iedereen tevreden en kon
Fred Berendse
er opgeruimd worden. De
is leerkracht
op De Christoffel
shirts, jasjes, jurken, rokken,
truitjes, hoedjes werden vol
trots in de klas opgehangen
en de restlapjes werden in vuilniszakken gedaan. Een
topmiddag! Hé, zei Roy, ik kan mijn nieuwe trui nergens
vinden. De vuilniszakken werden weer omgekeerd, maar
de trui was niet te vinden. Hoe ziet ‘ie er dan uit? Nou,
net zoals dat rokje dat daar hangt…
2
Laurier
juli 2014
Verbluffende
kunstwerken
met eierdozen
Eén van de pijlers op de Bernadette-Mariaschool is kunst en cultuur. Dat kan ook niet
anders met een stad als Delft die zo’n rijke
historie heeft. Sinds we ons als kunst- en
cultuurschool profileren, hebben we al heel wat
kunstzinnige projecten gedaan. Het meest in
het oog springende project is natuurlijk onze
Gaudìbank die met leerlingen, leerkrachten
en ouders steentje voor steentje is gebouwd.
Recent zijn wij bezig geweest met een kunstproject met eierdozen. Alle groepen kregen
een behoorlijke hoeveelheid eierdozen en de
opdracht om een hangend, staand of liggend
object te maken. Het is verbazingwekkend wat
je allemaal met een eierdoos kan doen. De
resultaten waren verbluffend. Op het vlinderplein
waren de pilaren van boven tot onder ingepakt.
Er stonden objecten in de openbare ruimtes en
voor het raam hing een schilderij waar Barnett
Newman (Who’s afraid of red, yellow and blue)
nog inspiratie van zou krijgen. Het leuke is dat
je zonder een gerichte opdracht zulke creatieve
kunstwerken met de hele klas kan maken, van
kleuters tot groep 8. Komend schooljaar gaan
wij kunst en cultuur steviger verankeren in ons
beleid door deelname aan het traject Cultuurhelden van de VAK.
inhoud
COLUMN
Joke Reijman is
voorzitter van het
College van Bestuur
van de Laurentius
Stichting
Muziekfestival
Cultuur… goed voor ons allemaal
Ons gezin heeft geen grote sportprestaties op
zijn naam staan. Buiten de verplichte zwemlessen,
een beetje ballet en paardrijden waren er voor
ons geen lange, natte en koude zaterdagen op
het sportveld. Niet zo gek, met ouders die vooral
aan passieve sportbeoefening en hersengymnastiek doen. De muziekschool had echter jarenlang
een goede klant aan ons. Musicalklas, jazzballet,
piano en slagwerk werden jarenlang met passie
beoefend. Ook hadden wij, toen de kinderen klein
waren, allemaal een museumkaart en bezochten
wij zeer regelmatig een museum, ter leringh ende
vermaeck. Tot na een aantal jaren, op vakantie,
mijn aandacht door de kinderen werd afgeleid
zodra wij een kerk of een museum naderden, in
de hoop dat die door mij niet opgemerkt werd.
Er brak een periode aan waarin wij als ouders
minder invloed hadden op het genieten van ons
cultureel erfgoed. Stiekem hoopten wij wel dat
wat gezaaid was, ooit tot bloei zou komen. Wij
herinnerden ons wel de verwondering, het plezier
en de nieuwsgierigheid waarmee al dat culturele
aanbod was beleefd. Tot mijn grote verrassing
zag ik welk een zelfvertrouwen en creativiteit
onze kinderen in de loop der jaren mede hierdoor
opbouwden. Regelmatig maak ik tegenwoordig
met één van de kinderen een stedentrip en wat
denk je? Moeiteloos worden er, op hun initiatief,
musea of een musical ingepland en beleven wij
weer samen wat al die beelden en muziek ons
bieden. Een onmisbaar stukje van de opvoeding
dus, wat zich veel later nog steeds ‘uitbetaalt’.
Daarmee is dit ook een belangrijk aandachtspunt in ons onderwijs. Een rijk onderwijsaanbod
besteedt naast aandacht aan kennis en vaardigheden ook veel tijd aan een brede vorming van
kinderen. Dus ook aan culturele en kunstzinnige
vorming, techniek en het ontwikkelen van een
open, nieuwsgierige, kritische en respectvolle
attitude ten aanzien van zichzelf en de wereld om
hen heen.
3
Laurier
juli 2014
op de Petrusschool
Op de Petrusschool vond vlak voor de Pinkstervakantie
een muzikale afsluiting plaats van het muziekjaar. Het
was een waar spektakel dat bol stond van de muzikaliteit en plezier. Er is gezongen, geklapt en de instrumenten zijn bespeeld, percussie, keyboard, gitaar en viool.
Wat we willen:
Momenten
Van helderheid
Of beter nog: van grote
Klaarheid
Schaars zijn die momenten
En ook nog goed verborgen
Zoeken heeft dus
Nauwelijks zin, maar
Vinden wel
De kunst is zo te leven
Dat het je overkomt
Die klaarheid, af en toe
Martin Bril
inhoud
Godfried Bomansschool wordt
Godfried Bomansmuseum
Onderwijs dat net zo natuurlijk voelt al spel. Steve Bell ontwikkelde een bijzondere
benadering van onderwijs: ‘Storyline Approach to Education’, ofwel: verhalend
ontwerpen. Een manier van lesgeven waarbij de leeractiviteiten verlopen als een
verhaal, dat voor een groot deel door de kinderen wordt ingevuld of afgemaakt.
De kinderen krijgen ruimte voor eigen inbreng en hebben het idee dat hun verhaal
gaat leven! Zo gebeurde het ook op de Godfried Bomansschool.
Het schoolproject over kunst werd een verhalend
ontwerp. Juf Joyce had de opdracht voor haar opleiding ‘Specialist jonge kind’ een verhalend ontwerp te
doen bij de kleuters, maar waarom zouden we alleen
de kleuters deze mooie vorm van onderwijs bieden?
Wij gingen aan de slag met de hele school! Omdat
er een museumdirecteur nodig was voor de verhaallijn, werd contact gezocht met het Rijswijks Museum.
Museumdirecteur Margriet Lestraden was meteen
enthousiast. Een mooie samenwerking was geboren.
Wat is kunst?
Op 19 mei verzamelden alle groepen zich op het
schoolplein. Bovenop het klimtoestel stond Margriet
Lestraden. Zij vroeg de kinderen om hulp. Zij zou zo
graag haar oma in New York weer eens opzoeken…
Maar hoe moest het dan met het museum? De
kinderen waren meteen bereid te helpen en zaten vol
met ideeën. De school werd een tijdelijk museum!
Er werd volop gesproken over wat een museum
nou eigenlijk is. Margriet opperde dat iedere
klas aan iets anders zou werken, anders zou het
museum een beetje saai worden. De verschillende
stromingen werden bekend gemaakt en de kinderen
verdiepten zich daarin aan de hand van de coöperatieve werkvorm ‘denken, delen, uitwisselen’. Er
werd besproken wat kunst is en hoe je kunst in een
bepaalde stroming kunt maken. De dagen daarna
stonden in het teken van uitproberen en werkstukken
4
Laurier
juli 2014
maken, passend bij de stroming. Er werden heel wat
foto’s gemaakt en verstuurd naar New York.
Groepswerk
De museumdirecteur was zeer onder de indruk en
stuurde een e-mail terug. Ze mailde dat het leuk zou
zijn om samen een groepswerk te maken binnen de
stroming. De kinderen konden ook een veiling organiseren. Er werd besproken wat een groepswerk is en
hoe het groepswerk er uit zou moeten zien. Er werd
hard gewerkt en er ontstond een bijzondere sfeer in
de groepen: wij doen dit samen, wij zijn samen verantwoordelijk.
Veiling
Er kwam weer bericht van mevrouw Margriet. Ze was
terug uit New York en nodigde de kinderen uit in haar
museum. Heel de school bezocht het Rijswijks
Museum. Wat waren de kinderen onder de indruk!
‘s Middags werd de laatste hand gelegd aan de
groepswerken. Op de dag van de veiling werden alle
groepswerken verzameld in de speelzaal. Juf Karin
nam de rol aan van een echte veilingmeester. Ook in
de klassen was veel te zien. De kijkmiddag en veiling
waren een groot succes. Alle werken gingen tegen
hoge prijzen de deur uit. De opbrengst ging naar
het nieuwe schoolplein. Het enthousiasme van de
kinderen, de ouders, de leerkrachten en de museumdirecteur was fantastisch!
inhoud
De International School Delft (ISD) aan
de Nassaulaan in Delft, in een deel van
de Cornelis Musiusschool, is nog een
kleine school met elf leerlingen. Het is
de bedoeling dat de school verder groeit
en leerlingen van over de hele wereld
kan opvangen. Daarbij moet de school
aansluiten bij de belevingswereld van
kinderen van verschillende leeftijden, uit
diverse culturen die verschillende talen
spreken. Hoe doet de school dat?
International School Delft:
cultuur
overbruggend
onderwijs
“Een project over snoepen, kunnen wij niet doen”, zegt
Eryn Wiseman van de ISD. “Het zal een kind uit Afrika
niet veel zeggen”, legt zij uit. “Snoepen kan wel ter sprake
komen, maar dan binnen een overkoepelend thema.”
Die overbruggende concepten zijn nodig. Nederlandse
methodes zijn nationaal gericht en in het Nederlands,
terwijl de voertaal op school Engels is. Bovendien zijn
sommige kinderen maar kortstondig in Nederland. De
ISD volgt daarom het programma van het International
Baccalaureate. Dit instituut biedt een raamwerk rondom
zes thema’s. Wie ben ik? Te denken valt aan familie,
vrienden en het eigen lichaam. Waar ben ik, in tijd en
plaats? Hoe uit ik mezelf? Bijvoorbeeld in dans, verhalen,
tekenen en muziek. Hoe zit de wereld in elkaar? Denk
aan weer, seizoenen en zeeën. Hoe organiseren we de
wereld? Daarbij komen bijvoorbeeld politiek, economie en
netwerken aan bod. En tenslotte: hoe delen we de wereld,
met elkaar en de natuur?
Onderzoek
Met deze thema’s kunnen alle wereldoriënterende, kunstzinnige en culturele aspecten aan de orde komen. Het is
geen kant-en-klaar programma, waarbij alleen een boekje
uit de kast gepakt hoeft te worden, maar het nodigt uit
en moedigt aan tot eigen onderzoek. “Dan zoeken wij
naar verbanden tussen deze verschillende dimensies.
We ontdekken overeenkomsten en verschillen tussen de
culturen die de kinderen met zich meedragen.”
Delfts Blauw
Leerlingen van de ISD hebben zelf
creatieve input geleverd voor het ontwerp
van hun toekomstige schoolgebouw op
de TU Delft-campus.
5
Laurier
juli 2014
Hoewel de school internationaal georiënteerd is, is de
plaats waar de school staat en waar de kinderen wonen
ook van belang. Eén van de thema’s is immers: waar
ben ik? Het ligt dan ook voor de hand dat de omgeving
van de school onderzocht wordt. “We zijn al in de buurt
op verkenning geweest,” zegt Eryn. “We hebben de
botanische tuin bezocht en zijn naar de aula van de
TU gelopen.” Gezien het internationale karakter van Delft
(Delfts Blauw, Vermeer, TU Delft) staat de school op een
gunstige plaats. Delft biedt veel mogelijkheden. “Wij willen
graag gebruik maken van het Delftse culturele aanbod, als
dat aansluit bij onze uitgangspunten”, besluit Eryn.
inhoud
Toen Irene Gijsen tien jaar
geleden naar een bijeenkomst ging van het Kunstgebouw in Rijswijk en zag
dat Lansingerland cultureel
gezien een zwarte plek was
op de kaart, besloot ze
dat het hoog tijd was om
daar iets aan te doen. Haar
school De Poolster in Berkel
en Rodenrijs zou die zwarte
plek mooi laten oplichten.
Nu, een decennium later, is
haar school een LB-functie
rijker: Irene is een interne
cultuur coördinator (ICC).
Geen taak, maar een
functie dus en dat is relatief
gezien nog een unicum.
Irene
Gijsen:
“Handarbeid geeft
een ander soort energie”
Irene is de koning te rijk dat zij de
kans krijgt om op De Poolster haar
passies uit te oefenen. Op de Pabo
al had zij zich gespecialiseerd in
textiele werkvormen en handarbeid.
Daarbij heeft zij haar LO, zo heette
dat toen nog, behaald in ‘vrouwelijke handwerken’. Toen ze de kans
kreeg om op De Poolster handarbeid
te geven, heeft Irene die met beide
handen aangepakt. Als creativiteit één
van de competenties van de 21ste
6
Laurier
juli 2014
eeuw is, heeft De Poolster daar onmiskenbaar weet van.
Uitgekiend cultureel
programma
Irene draagt zorg voor een uitgekiend meerjarenplan plus activiteitenprogramma waarin de vakken
beeldende vorming, muziek, dans,
drama, literatuur en cultureel erfgoed
zijn opgenomen. De ICT-er van De
Poolster legt daarbij koppelingen op
het gebied van mediawijsheid. Elk
schooljaar krijgt één van deze vakken
extra aandacht. Daarnaast wordt van
deze LB-specialist verwacht dat zij
de nodige netwerken onderhoudt en
uitbreidt. Irene: “In de regio probeer ik
zoveel mogelijk aan te sluiten bij regionale samenwerkingsverbanden. Via
het Kunstgebouw heb ik workshops
geregeld voor in school, bijvoorbeeld
de workshop ‘atelier van katoen’. Ik
werf daarvoor ook fondsen. Momenteel
zoek ik aansluiting bij een muziekschool in Bergschenhoek om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op
cultureel gebied.”
Talenten
Irene volgt daarnaast de nodige
bijscholingscursussen: “Ik heb bij het
Kunstgebouw een coachingscursus
gevolgd, zodat ik leerkrachten individueel kan begeleiden in het geven
van de culturele lessen.” Een andere
cursus die Irene volgt is ‘Op pad met
mijn talenten’ die vanuit de Laurentius
Stichting aangeboden wordt. Wat
zijn haar talenten? Irene glimlacht blij:
“Communicatie en strategisch denken.
Die talenten komen me goed van pas
in mijn functie op De Poolster.”
Andere manier van uiten
Irene zou best in contact willen komen
met andere leerkrachten binnen
de stichting die op eenzelfde wijze
bezig zijn als zij. Op die manier kun
je ervaringen uitwisselen. Want haar
vakgebied is niet altijd makkelijk. “Er is
de druk op de zakelijke vakken. Terwijl
ik vind dat handarbeid en culturele
vorming kinderen de kans geven zich
op een andere manier te uiten. Dat
geeft energie. En zo komt meervoudige
intelligentie tot ontwikkeling.”
inhoud
Echte
cultuurhelden!
Delftse scholen kunnen de komende jaren
gebruik maken van het programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’. Het is een initiatief van
het Fonds Cultuurparticipatie, de gemeente Delft
en de VAK (Delfts centrum voor de kunsten).
Een aantal van de scholen van de Laurentius
Stichting doet hier al aan mee. Dans, muziek,
drama, romans, schilderkunst, fotografie, toneel,
poëzie; het hoort er allemaal bij.
Kunst leert kinderen dat
ervaringen op verschillende
manieren in het leven voorkomen en gedeeld kunnen
worden. Kinderen ervaren wat
er allemaal bestaat en vooral
waartoe je zelf in staat bent.
Kunst kan gevoelens van
vrijheid, geluk, verbazing en
verwondering opwekken. De
leerkrachten worden opgeleid
tot interne cultuurcoördinator,
ontwikkelen een visie en
concreet beleid. Vakdocenten
en leerkrachten geven samen
met de culturele instellingen,
kunstlessen en kunsteducatieprojecten. Op de Delftse
website www.cultuurhelden.nl zijn de ontwikkelingen en projecten te vinden.
Hier enkele voorbeelden van
cultuureducatie op Laurentius
scholen.
De kracht van theater op De Oostpoort
Dramatische verbeelding van ongewenste
verkeerssituaties op het schoolplein van De Oostpoort.
7
Laurier
juli 2014
Afvalmonsters op
De Bonte Pael
Leerlingen van groep 1
en 2 hebben binnen het
project Duurzaamheid in
drie workshops gewerkt aan
afvalmonsters. In de eerste
workshop bouwden de
leerlingen het skelet van het
monster. In de tweede werd
het monster met huid bekleed
en in de derde kreeg het afvalmonster zijn kleur.
Festival Piccolo op
De Oostpoort
In samenwerking met zeer actieve
ouders organiseert de school elk
jaar het ‘Piccolofestival’ in een
weekend, in de Botanische Tuin
Delft, met optredens door ouders
en leerlingen. Voorafgaand
organiseert de school workshops
met externe partners.
inhoud
Juni, juli en
augustus 2014
In dienst
21-04-2014
21-04-2014
01-08-2014
01-08-2014
01-08-2014
01-08-2014
01-08-2014
01-08-2014
01-08-2014
01-08-2014
01-09-2014
01-09-2014
Laurier is een uitgave van de Laurentius
Stichting en verschijnt vier keer per jaar.
Artikelen uit Laurier kunnen door de
aangesloten scholen zonder toestemming van de uitgever worden overgenomen. Het overnemen of reproduceren van artikelen door anderen is
uitsluitend mogelijk na schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie
behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te redigeren, in te korten
of met opgaaf van redenen te weigeren. Inhoudelijke veranderingen vinden
plaats in overleg met de auteur. Bijdragen bij voorkeur per e-mail. Adres
Laurentius Stichting | Burgemeestersrand 59 | Postbus 649 | 2600 AP Delft |
Telefoon 015-2511440 | E-mail [email protected] Website
www.laurentiusstichting.nl Redactie
Maurice Bavelaar van de Titus Brandsmaschool, [email protected] • Sandrina Visser-Mulder
van de Godfried Bomansschool, [email protected] • Elma
Cools en Karin Melis van het stafbureau
Laurentius Stichting, [email protected]
laurentiusstichting.nl, [email protected] • Fred Berendse van de
Christoffel, [email protected] •
Coördinatie en realisatie CommSa,
Pijnacker.
Sanne van Ruijven, Jozefschool
Inge van den Berg, Jozefschool
Annet van Leeuwen, Titus Brandsmaschool
Anoeska Suijker, Bernadette Mariaschool
Joyce Duijndam, Godfried Bomansschool
Jolien Voshol, Piramide
Hester van Waart, Gouden Griffel
Colm McDermott, directeur International School Delft
Sandip Jagdev, International School Delft
Tina Jenner, International School Delft
Liza Verduijn, Wilgenhoek
Renate in ’t Veen, Wilgenhoek
Huwelijk
30-05-2014
06-06-2014
06-08-2014
22-08-2014
Floortje Withagen en Wouter Prins, Het Baken
Joyce van der Have en Michiel van Nieuwehuize, Godfried Bomansschool
Joleine Latour en Douwe Attema, Jozefschool
Linda van Woerden en Dennis Eijpe, Jozefschool
Jubileum
19-08-2013
14-05-2014
01-06-2014
15-06-2014
17-06-2014
27-06-2014
21-07-2014
01-08-2014
01-08-2014
06-08-2014
18-08-2014
Ria Berrevoets, 40 jaar onderwijs, Mariaschool Den Hoorn
Ria van Winden-Roseleur, 25 jaar onderwijs en bestuur, Mgr. Bekkersschool
Ineke van de Poll-Harmsen, 25 jaar bestuur, Laurentiusschool
Jeannie Groothaert, 25 jaar bestuur, Mariaschool Rijswijk
Joop Zuydgeest, 40 jaar onderwijs en bestuur, Bernadette Mariaschool
Yvonne van Dorp, 25 jaar onderwijs, Jozefschool
Henk Meijer, 40 jaar onderwijs en bestuur, Petrusschool
Greetje Stegeman-Holtkamp, 40 jaar onderwijs en bestuur, Petrusschool
Juliëtte Uilenreef-Ham, 40 jaar onderwijs en bestuur, Titus Brandsmaschool
Frenk van den Dobbelsteen, 25 jaar onderwijs, Laurentiusschool
Dave Wijsman, 40 jaar onderwijs en bestuur, stafbureau
Pensioen
01-07-2014
01-09-2014
01-09-2014
Paul Neijenhuizen, Mariaschool Den Hoorn
Herke Plantinga, Mariaschool Den Hoorn
Chris Wessels, Mariaschool Den Hoorn
Culturele
uittips
Geboren
voor de
zomervakantie
02-05-2014 Fabian, zoon van Madelon van Velzen, Jozefschool
02-05- 2014 Lucas, zoon van Daniëlle Lindenbergh,
Mariaschool Rijswijk en Mariaschool Den Hoorn
18-06-2014 Mees, zoon van Marlies Moerman, Gouden Griffel
25-06-2014 Jimmy, zoon van Saskia Polm, Het Baken
25-06-2014 Nova, dochter van Renske Groenendijk, Gouden Griffel
16-07-2014 Pippa, dochter van Ilona Knippenberg, de Willibrord
De Vakantiebieb
Mobiliteit in werkplek en/of functie:
Weer open:
Het Mauritshuis
01-08-2014
01-08-2014
01-08-2014
01-08-2014
01-08-2014
01-08-2014
01-08-2014
01-08-2014
01-08-2014
01-08-2014
01-08-2014
01-08-2014
01-08-2014
01-08-2014
01-08-2014
01-08-2014
01-08-2014
Jan Makkes, van de Titus Brandsmaschool naar de Mariaschool Den Hoorn
Erik van der Knaap, van de Bernadette Mariaschool naar de Titus Brandsmaschool
Isabelle van der Helm, van de Titus Brandsmaschool naar de Bernadette Mariaschool
Laurien Renkens, van de Jozefschool naar de Godfried Bomansschool
Kim van Veelen-Hekmeyer, van de Willibrord naar de Kwakel
Monique Dersjant, van de Christoffel naar de Kwakel
Susan van Eijk, van de Oostpoort naar de Godfried Bomansschool
Daniëlle Kersbergen, van de Godfried Bomansschool naar de Piramide
Anneloes Besteman, van de Mariaschool Rijswijk naar de Mariaschool Den Hoorn
Liselotte Dijkstra, van de Cornelis Musius naar de Mariaschool Den Hoorn
Sanderijn Schenkel-Swen, van de Willibrord naar de Mariaschool Den Hoorn
Doriet Viergever, van de Laurentius SBO naar de Willibrord
Limke Keizer, van De Kwakel naar de Jozefschool
Eddie Holwijn, van De Christoffel naar de Jozefschool
Jolanda Zeegers, van logopediste Laurentiusschool naar leerkracht Jozefschool
Gaby d’Haans, van leerkracht naar adjunct-directeur Gouden Griffel
Nicole Ligtvoet, van De Wilgenhoek naar de Willibrord.
Science Centre Delft
Hallo Wereld!
in DOK Delft
Delft Chamber
Music Festival
Zomerse
Muziekweken
Doelenplein Delft
Varend Corso
Westland
Car Art Festival
Jazz Festival Delft
8
Laurier
juli 2014
inhoud
Colofon
Per
so
na
lia