Aspartaam blijkt ook uit een nieuwe studie kanker - Relax-4u

Studie: ‘Aspartaam kankerwekkend’
Posted on 7 augustus 2014 by GoedGezond
DNA schade
De kunstmatige zoetstof aspartaam (E951) kan kanker veroorzaken, volgens een studie die
gepubliceerd is in American Journal of Industrial. Medicine . Mensen worden zich bewuster van het
negatieve effect die kunstmatige zoetstoffen op de gezondheid hebben. En daarom verandert de
voedselindustrie zoetjesaan de namen van de zoetstoffen, zodat ze voor de consument minder
makkelijk te ontdekken zijn. Buiten het kankerverwekkende karakter om, zijn de
neurologische veranderingen die aspartaam te weeg brengt ernstig te noemen. Wanneer we
aspartaam binnen krijgen in de loop der tijd, produceert ons lichaam een formaldehyde bijproduct
tijdens de omzetting van de deze gifstoffen. De formaldehyde bindt zich aan de DNA cellen en
veroorzaakt DNA schade. Het is de opeenstapeling van formaldehyde, die ziekte (waaronder kanker)
en persoonlijkheids-, ontwikkelings-, en neurologische aandoeningen veroorzaakt. E621 (ve tsin) doet
dit ook.
Niet de eerste studie met deze conclusie
Hoofdauteur van de studie, Morando Soffritt (verbonden aan hetRamazzini Instituut/Italië) dringt er
bij globale instanties op aan om rekening te houden met de kankerverwekkende eigenschappen
van aspartaam. In 2005 was er al bewijs dat aspartaam kankerverwekkend is. EFSA werd hierover
ingelicht. Meer dan de helft van het panel (60%) van EFSA heeft belangenverstrengelingen, zo bleek
uit een rapport uit 2013, dus daar kan de Europese consument weinig veiligheid van verwachten.
Buiten de recente studie en die uit 2005 zijn er tal van studies in
gerenommeerde vakbladen gepubliceerd die aantoonden dat E951 kankerverwekkend kan zijn.
Evengoed heeft de EFSA er geen problemen mee (of lees: heeft er belangen bij) dat Europese
consumenten via vele producten aspartaam binnenkrijgen. In januari 2013 publiceerde EFSA een
onderzoek naar de de veiligheid van aspartaam. De opmerkelijke conclusie: volkomen veilig. De ADI
(Acceptable Daily Intake) was volgens de autoriteit veilig en volgens hen zou de daadwerkelijke
inname van consumenten hier onder liggen. Dat we de kankerwekkende stof via tal van producten
binnenkrijgen (niet alleen via fruitsapjes en snoep) lieten zij buiten beschouwing.
De EFSA riep aan de hand van hun eigen ‘onderzoek’ aandelenhouders op om mee te praten over de
veiligheid van aspartaam. Dit is dan ook weer veelzeggend.