3 - Docent Laouaji

Rabobank Cijfers & Trends
Benchmark
Groothandel in groente en fruit
De branche kent een onderscheid in im- en exporthandel, binnenlandse groothandel en tussenhandel en
groentebewerkingsbedrijven. Het onderscheid tussen de diverse handelspartijen vervaagt. Er is steeds vaker sprake van een
combinatie van im- en export. De tussenhandel combineert zijn activiteit nogal eens met sorteren en verpakken. Het zijn de grotere
groentebewerkers die de supermarkten beleveren. De foodservicemarkt wordt bediend door de wat kleinschaligere
groentebewerkers.
Verlies- en winstrekening
Uw invoer
Uw cijfers
MKBcijfers
€
%
%
Omzet
350000,0
100,0
100,0
Inkoop
250000,0
71,4
87,5
1000,0
0,3
0,3
99000,0
28,3
12,2
0,0
0,0
0,3
Totale opbrengsten
99000,0
28,3
12,5
Totale kosten
56500,0
16,1
10,2
Loonkosten
30000,0
8,6
4,4
Algemene kosten
25000,0
7,1
4,5
500,0
0,1
0,8
1000,0
0,3
0,5
42500,0
12,1
2,3
Werk derden
Brutowinst
Overige opbrengsten
Afschrijvingen
Financiele lasten
Resultaat voor belasting
Rabobank Cijfers & Trends, 14 oktober 2014
pagina 1 van 2
Rabobank Cijfers & Trends
Benchmark
Kengetallen
Uw cijfers
Aantal fte
Omzet per fte (x €1000)
Benchmark
1,0
350,0
1174,0
Brutowinst per fte (x €1000)
99,0
144,0
Loonkosten in % brutowinst
30,3
35,6
Rabobank Cijfers & Trends
Al meer dan vijfendertig jaar biedt de Rabobank met Cijfers & Trends betrouwbare branche-informatie. Via
www.rabobank.nl/cijfersentrends is deze informatie gratis te raadplegen. U vindt er onze thema-updates, branche-informatie en
sectorprognoses. Ook kunt u de prestaties van uw bedrijf vergelijken met die van andere bedrijven in uw branche.
Rabobank Cijfers & Trends, 14 oktober 2014
pagina 2 van 2