4 - 2014. dit is alweer de laatste maandbrief van dit seizoen

Geachte leden,
dit is alweer de laatste maandbrief van dit seizoen.
Liempde 28 - 4 - 2014.
Maandag 12 mei: MOEDERDAGVIERING, aanvang 19.30 uur in zaal de Punder. De zaal
gaat open om 19.00 uur. Onze Culturele Club verzorgt deze avond en de loterij, waarvan de
opbrengst ook ten goede komt aan de Culturele Club. Opgeven voor 5 mei bij Mia Nijssen
632582 of via de mail [email protected]
Woensdag 14 mei: JAARREISJE, voor degene die zich aangemeld hebben.
Vertrek om 8.30 uur vanaf het Raadhuisplein.
Dinsdag 20 mei: FIETSTOCHT, naar de Mariagrot in Mariahout. Vertrek om 13.00 uur bij
de kerk. Opgeven is niet nodig. Bij slecht weer gaat het niet door.
Mededelingen:
Bericht van Op Liemt Gemunt: Ruim vijf jaar geleden constateerde Ondernemers Vereniging Liempde (OVL)
dat het economische klimaat in Liempde achteruit ging. Ook realiseerde OVL dat economie en leefbaarheid
nauw samenhangen. Minder armslag voor ondernemers heeft minder steun aan het verenigingsleven tot gevolg.
De verenigingen kunnen vervolgens minder doen voor hun leden; de inwoners van Liempde. OVL realiseerde
zich dat samenwerking tussen ondernemers, verenigingen en inwoners noodzakelijk is om leven in de brouwerij
te houden en Liempde een impuls te geven. Vanuit deze gedachtegang ontstond ‘Op Liemt gemunt’: u koopt in
Liempde, ondernemers waarderen dit met oranje muntjes en die verdeelt u als inwoner vervolgens weer onder de
verenigingen. De verenigingen waren vervolgens van harte bereid om met ‘menskracht’ te helpen bij de
vervolgacties ‘Liemt in het licht’ en ‘Liemt lopt uit’. Het werd een succes: Inmiddels is al bijna 100.000 euro
beschikbaar gesteld aan de verenigingen en misschien wel belangrijker: Het ‘wij-gevoel’ in Liempde is
nadrukkelijk versterkt. Ook de Liempdse ondernemers staan nog steeds achter de actie. Recentelijk hebben maar
liefst 19 van de 21 deelnemende bedrijven besloten om weer een jaar door te gaan. Doe uzelf, uw
penningmeester en de leefbaarheid in Liempde een plezier en blijf de muntjes sparen!
Reanimeren…redt levens De laatste jaren heeft Wijkorgaan Liempde reeds diverse AED’s geschonken
aan Stichting Heartsafe Boxtel omdat zij inzien dat dit werkelijk mensenlevens kan redden. Onlangs is daar in
samenwerking met de ondernemers nog een AED bijgekomen op Daasdonk, waardoor in Liempde een 100%
dekking is bereikt. Nu dit alles rond is rest er nog één belangrijke taak, namelijk zoveel mogelijk mensen
opleiden die een cursus reanimatie en bediening AED willen volgen en zich vervolgens aanmelden bij
www.hartslagnu.nl zodat ze mobiel bereikbaar en inzetbaar zijn. Om dit te stimuleren wil Wijkorgaan Liempde
alle inwoners van Liempde die daarin interesse hebben een gratis cursus t.w.v. € 17,50 aanbieden. De enige
voorwaarde die daaraan gesteld wordt is dat men zich na het behalen van het certificaat aanmeldt
bijhartslagnu.nl. Geef u nu op als cursist
Meld je aan bij John van Heertum van het wijkorgaan Liempde: [email protected]
Voor uw inschrijving hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
Voor- en achternaam, adres, poscode, telefoonnummer en geboortedatum.
Het bestuur wenst iedereen een fijne vakantie.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur.
Secretariaat: Nieuwe Erven 15, 5298 CR Liempde
tel. 0411-632009, Rabobank: 12.87.04.667
E-mail: [email protected]