Wandelroute Overveen 11-10-2014

ZATERDAG 11 OKTOBER 2014
Nu de straten zachtoranje kleuren,
beginnen we te verlangen naar een
stevige boswandeling. Herfstgeur,
weemoed en melancholie. Het gidsje
’De mooiste boswandelingen van
Nederland, 14 rondwandelingen’
heeft de binnenduinrandbossen van
de landgoederen van Kennemerland
opgenomen.
Tekst en foto: Leonie Groen
Geen Europese bizon te bekennen op het wisent-kijkpunt.
AL
DA
EG
Tetterode
W.
OR
DEW
M I L/I TfinishN
Start
AI RE -
SPO
RO
W.
B L O EM E N
.
EW
TT
W
EG
T TE
SE
LN
EG
.
Za
eri
B R OU W E R S K
nd
j-
Overveen
Wimbledon
OL K
va
Brouwerskolkpark
t
WE
ar
E Z
IJLW
W
NDU IN
rij
va
a
Bro
rt
M I DD E
de
Brouwerskolkje
u we
rs-
RT
EG
G
Z an
-
EG
Middenduin
OVERVEEN
KO
vaar t
Hout
ck a e r t s d uin w
Ro
e
manp
ad
N
V.
P LA A
RAM
VL
AA
MS
EW
Ram
plaa
nspad
E L S W OU
DU
IN
LU
T S LAA N
ST
W
EG
g
rce
lis-
HAARLEM
PA
D
Ma
vaa
TS
LI
E
rt
W EG
DU IN V
INL
US
N208
T-
l aan
H a e mst e d e
N W EG
Z IJ WEG
RD
UIN
G
WE
Bentveld
Meester
Enschedépark
VA
100m
maps4news.com/©Petels
Wat & Waar
Begin- en eindpunt: Station Overveen
Lengte: 20 kilometer (als je de route helemaal volgt).
Honden: nee.
Rolstoeltoegankelijk: nee.
OV: goed.
Parkeren: gratis bij station Overveen.
Horeca: Eetcafé Klein Centraal in het stationsgebouw
en Kraantje Lek (wo. gesloten).
We dalen af, lopen regelrecht het
natuurreservaat in. ’Goede keuze’,
deze wandeling, vinden we. Want
let op: we kunnen een wisentkijkpunt verwachten. Ofwel: een
plek waar we de Europese bizon
kunnen spotten. Het dier was aan
het begin van de twintigste eeuw
bijna uitgestorven maar is gered.
Nu is dit gebied van de enige in het
wilde levende kudde in Nederland.
De dieren zorgen ervoor dat het
duinlandschap open blijft.
We volgen het eerste bordje ’wisent-kijkpunt’. We lopen door,
lopen door. Het duurt best lang
voor het tweede bordje komt. Maar
dan zijn we op het wisentenpad
dat een lusje vormt aan de rondwandeling. We stellen ons verdekt
op tussen de door mensenhanden
gebouwde wandjes, gevormd uit
rijen verticaal geplaatste boomstammetjes, om het schuwe dier te
zien opdoemen.
Wild
We turen over het duinmeer waar
hij geregeld water komt drinken.
We speuren tussen het groen. Zou
hij ergens grazen? Staat er ergens
een eik waaronder hij eikels loopt
te snoepen? Niks. Wel gefluit van
vogels, opspattend water, veroorzaakt door watervogels. Hebben we
te hard gestampt? Te veel gekletst?
Onnodig hard gelachen? We horen
een groepje mensen met kleine
kinderen naderen. Elke kans op
wild is nu helemaal verkeken. We
JU
L
A
IA N
NS
L
TO
R
BE
GL
AA
N
B UR
WE
E
ST
G. D
. T E XL A A N
DU
BOVE
Gelukkig heeft de meelopende
vriendin haar viervoeter niet meegenomen. Want dan hadden we
weer kunnen omkeren bij het bord
’Middenduin’, waar we het zandpad omlaag moeten nemen. Huh?
’Verboden voor honden’. Dat stond
niet in het wandelgidsje.
EW
TE
NWE G
Honden
OD
UI
Verwijtende
blikken:
’Dit is een
fietspad!’
ER
D
WES T E R
it boekje heeft ons al
een keer naar Zeewolde gebracht.
Verrassend mooie
route was dat. De
verwachtingen zijn al met al hoog
gespannen: we gaan tenslotte de
best mogelijke wandeling maken
in dit mooie gebied met zijn abelen-iepenbossen. In april moet de
bodem uitbundig zijn begroeid
met bosanemonen, voorjaarshelmbloemen en daslook, leren we van
Jan Ensing, de schrijver van het
gidsje. ,,De bloei moet plaatsvinden voordat de bomen vol in blad
zijn en er geen zon meer tot de
bosbodem doordringt.” Oh. Nou
ja, als deze wandeling bevalt, komen we in het voorjaar terug.
We beginnen te lopen bij het
spoorwegstation in Overveen. Dit
mooie bakstenen stationnetje heeft
op de nominatie gestaan om gesloopt te worden,
maar is nog net
behouden gebleven.
Gelukkig maar.
Want arriveer je per
trein of zet je de
auto op de gratis
parkeerplaats, dan
overvalt je direct
een buitenlandgevoel. Je staat middenin het groen,
naast een spoorrailtje en kijkt uit op een knusse tearoom met een gemoedelijk ogend
terras buiten.
Geen muzikaal behang hier. Het is
er gewoon stil. Mensen in wandeloutfit, met een dagrugzakje, drentelen om het gebouw heen.
We belanden nu wel in de zondagmiddagrust. Doordeweeks schijnt
deze enige halte tussen Haarlem en
Zandvoort in gebruik te zijn bij
studenten van Hogeschool Inholland Haarlem.
We moeten linksaf, de Tetterodeweg oplopen maar dat gaat eventjes niet; de weg ligt open (ik weet
niet of dat bij het ter perse gaan
van deze krant nog zo is). Een
tijdelijk bospad is het nu. Met
hopen rul zand, kuilen en gaten.
En met betonnen ’kokers’ ter rechterzijde als omgehakte bomen.
Ploegen dus, een stuk langs het
spoor, de grote weg over.
ZE
TE
Weemoed
en wrevel
D
N2
00
ZEE-
.
Wandeling
n
e
e
v
r
e
Ov
Wethouder
Laanpark
Aerdenhout
gaan. We vervolgen onze goed
beschreven route. Duiken via het
tunneltje onder het spoor door. Dit
kennen we van een eerdere wandeling. Maar dan moeten we rechtsaf
het fietspad langs de Duinlustweg
op. Mountainbikers scheuren bellend langszij. Tegemoetkomende
fietsers werpen boze en verwijtende blikken: ’Dit is een fietspad!’ Bij
Kraantje Lek kunnen we er even af,
het duin op. Maar dan moeten we
weer terug om onze weg te vervolgen op het fietspad. Zo is een kilometer een heel eind.
Bij de Koningshof zouden we een
tweede lus moeten maken. Maar
daarna, zien we, moeten we weer
het fietspad op. En dan nog, lijkt
het, een heel eind langs geasfalteerde wegen met weer een lusje rust.
Geen aantrekkelijk vooruitzicht.
We besluiten de kortste weg naar
huis te nemen en koersen, via de
met kastanjes en eikels bezaaide
stoepen langs de Zijweg en de
Bovenweg, naar station Heemstede-Aerdenhout. Links en rechts
villa’s die allemaal dezelfde bordjes
op de omheiningen om de tuinen
hebben: ’collectief beveiligd’. We
zijn terug in het harde bestaan. ■
EG