Uitkomst enquête - Wijkplatform Norschoten

Uitkomst enquête Hekjes achterompaadjes en speeltuintjes Veller
(voorjaar 2013)
Algemene opmerkingen:
1. De enquête is verspreid onder ongeveer 100 woningen, respons 20 formulieren.
2. Er zijn veel opmerkingen geplaatst over andere veiligheidspunten. Deze zijn onderstaand
opgenomen.
3. De enquête is verspreid onder de clusters B en C.
Cluster A ligt dicht tegen de Meerwaarde aan, daardoor is het waarschijnlijk beter de enquête uit
te breiden met zaken die op deze specifieke situatie aansluiten. Eventueel kunnen daar punten
vanuit handhaving en/of woningstichting in worden opgenomen.
Resultaten:
Hekjes bij achterompaadjes
geen mening 1
tegen 8
voor 11
Hekjes bij speeltuintjes
geen mening 1
tegen 3
voor 16
Opmerkingen hekjes:
Opmerkingen hekjes bij achterompaadjes
1. Graag ook hekje bij achterompaadje Assendelfterlaan 1 t/m 17 (uitgang Sabelpootlaan).
2. Graag ook hekjes bij de achterompaadjes die naast Sabelpootlaan 2 en 28 uitkomen. Dit
hoeven geen ‘sluisjes’ te zijn, 1 hekje om direct oversteken te voorkomen lijkt me
voldoende (tekening is bijgevoegd).
3. Geen hekjes bij de achterompaadjes, dan past de fietskar er niet meer door, is geen goede
optie.
4. Geen hekjes bij de achterompaadjes, dan kan ik er met mijn mamafiets met zijtassen echt
niet meer door.
5. Aan de Brabanterlaan kom je vanuit de ‘achterom’ ook zo ineens van het voetpad op de
weg, met links een schuur. Dus kinderen schieten daar zo ineens de weg op. Wellicht is dat
op andere plaatsen ook het geval. Wij vinden dit een gevaarlijke situatie!
Opmerkingen hekjes bij speeltuintjes
1. Struiken rond speelplaatsniet et hoog in de bochten en fietspad, dit ivm zicht auto’s.
2. Wel graag een hek, maar geen doorgaand hek over de hele breedte want dan moeten de
kinderen over de weg van het gras naar de speltoestellen (en v.v.). Dus met een slimmere
‘sluis’, ook geschikt voor fietsjes (tekening bijgevoegd).
3. In plaats van hekken een verhoogd plateau ter hoogte van de speeltuintjes.
Opmerkingen andere veiligheidspunten:
Opmerkingen uitvalsweg:
1. Als de Vellerselaan geblokkeerd wordt door/voor nooddiensten, wordt aangegeven de auto
te parkeren en verder te lopen naar je huis. Op die manier heeft dus de gehele wijk geen
toegang tot de woning omdat er op 1 punt geen doorgang is. Naast de praktische overlast
is het gegeven dat op dat moment een ander adres voor noodhulp onbereikbaar is
onacceptabel. De doorsteek Zuid III – Veller werkt niet gezien het feit dat daar chaos
ontstaan doordat de gehele wijk daar met in- en uitgaand verkeer voor chaos zorgt.
Aansluiten op de ontsluitingsweg voor Veller II is noodzakelijk.
2. De doorsteek naar Zuid III wordt als nooduitgang gebruikt. Dit werkt alleen als de auto’s
tegen het verkeer in rijden omdat je anders de draai van de Sabelpootlaan naar de
doorsteek niet kunt maken. Tijdens de brand op de Vellerselaan was dit niet helder, zodat
er een grote bende ontstond. Bij een echte noodsituatie zou gemeente Barneveld een groot
probleem hebben. Ik heb de gemeente hierover gebeld, maar nog niets vernomen.
3. Tijdens brand op Vellerselaan moesten we de auto parkeren bij de kerk. Het
regende/onweerde en ik had 2 slapende kinderen op de achterbank. Ik kon niet bij mijn huis
komen, terwijl dit aan de andere kant van de wijk staat.
Opmerkingen fietspad
1. Door controle van politie is misschien het aantal brommers op het fietspad afgenomen,
maar er wordt zeer regelmatig nog veel en veel te hard gereden met brommers.
2. Auto’s steken met grote snelheid over, letten nauwelijks op fietsers. N.a.v. een klacht is de
heg rondom het speelveld al ingekort om zicht et verbeteren.
3. Fietspad dat uitkomt op de Vellerselaan is levensgevaarlijk!
4. Auto’s rijden van de Vellerselaan het fietspad op, een paal zou helpen.
5. Maak van het fietspad een éénrichtingsweg voor auto’s de wijk in, zo is het zeer
milieuonvriendelijk als je altijd zover moet omrijden.
6. Ik wordt ’s nachts regelmatig wakker van luide, te snel rijdende brommers, terwijl het
verboden is om daarmee op het fietspad te rijden.
7. Ook fietsers controleren met meer dan 2 naast elkaar, waardoor ze het fietspad blokkeren
voor tegemoetkomende fietsers.
8. Auto’s weren van fietspad, veel buurtbewoners rijden over of plaatsen hun auto op het
fietspad.
9. Markering of verkeersborden bij uitgang achterompaadjes om snelheid van fietsers af te
remmen op de ‘kruising’.
10. Aantal brommers wordt weer meer.
Opmerkingen snelheid autoverkeer:
1. Verhoging aan brengen in de Sabelpootlaan om de autosnelheid te verlagen (bv door de
bestaande cirkel op te hogen).
2. Verhoging aanbrengen in de Assendelfterlaan om de autosnelheid te verlagen (bv door de
bestaande cirkel op te hogen).
3. De Uilebaardlaan lijkt soms wel een racebaan, op het lange stuk graag een paar
verkeersdrempels.
4. Slowpoppen bij gevaarlijke punten zoals achterompaadjes Assendelfterlaan 1 /
Kraaikoplaan; daar rijden auto’s over de stoep.
Opmerkingen vuilnisdienst
1. Laat men er rekening mee houden niet tussen 8-8.45 en rond 14.40u te komen.
2. Moeten de aanbiedplaatsen werkelijk aan het fietspad blijven? Misschien moet de
gemeente gewoon erkennen dat Veller geen wijk is voor een zijlader. Met de opzet van deze
wijk is met het ophalen van afval geen rekening met een zijlader gehouden. Het is wekelijks
een terugkerende zorg en opluchting dat niet één van onze kinderen onder de vrachtauto
komt! Al rijdt hij vooruit, gaat hij nog te hard en als een van onze kleine kinderen uit een
‘gangetje’ komt rennen/fietsen is het te laat! Wachten we daarop, voordat de gemeente
beseft hoe gevaarlijk het is om met zo’n grote auto over een druk fietspad dicht langs
achterompaadjes/speelplaatsjes te rijden? Hoe voordelig voor de gemeente ook,
kinderlevens zijn veel meer waard!!!
3. Het is een wekelijks terugkerende ergernis dat de kliko’s omvergetrokken worden door
scholieren. Regelmatig liggen ze op het fietspad, wat gevaarlijke situaties oplevert. Mensen
halen soms dagen later pas hun kliko op.
4. Door alle plastic zooi lijkt het soms wel een achterbuurt. Waarom geen paal (bv waar nu de
tegel met de kliko-afbeelding ligt) met een haak eraan.
Opmerkingen vuilnisdienst
1. Er ligt vaak glas in de fietstunnel, vooral na het weekend. Meer Boa’s die ’s avonds in het
weekend controleren op hangplek.
2. Houden jullie je ook bezig met de veiligheid bij het water in onze wijk (de watergoten)?
3. Kan er iets gedaan worden aan al die vieze katten die je tuin en zandbak + zandbak aan
Sabelpootlaan onder poepen?
Beste buurtbewoner,
10 december 2012
Namens het wijkplatform houden wij ons bezig met de veiligheid rondom het fietspad dat door onze
wijk loopt. Omdat er veel mensen zich zorgen maken over de aanwezige risico’s zijn we hierover in
contact met de gemeente. De belangrijkste risico’s zijn de volgende:
Risico:
Brommers welke hard rijden.
Actie:
De politie controleert regelmatig, het aantal lijkt te zijn afgenomen.
Aanbiedplaatsen moeten helaas aan het fietspad blijven, wel wordt
Vuilniswagen die over het
fietspad rijdt, waarbij sommige aandacht besteed aan het herzien van de route waardoor achteruitrijden
niet meer hoeft.
stukken achteruit.
Achterompaadjes die
rechtstreeks op het fietspad
uitkomen.
Hierover horen we graag uw mening, zie onderstaand.
Speeltuintjes die grenzen aan
het fietspad.
Hierover horen we graag uw mening, zie onderstaand.
De gemeente overweegt om hekjes aan het einde van de achterompaadjes te plaatsen waardoor
m.n. kinderen maar uiteraard ook andere gebruikers niet zomaar het fietspad op kunnen schieten.
Hiermee hoopt men dat er beter uitgekeken wordt en dat zo ernstige aanrijdingen worden
voorkomen.
Bij de speeltuintjes overweegt de gemeente eveneens om hekken te plaatsen, m.n. bij het
speeltuintje aan de Sabelpootlaan.
Graag horen we hoe u als bewoner hier tegenover staat. En wanneer u andere ideeën heeft om
bovengenoemde risico’s te verkleinen zijn we daar uiteraard erg benieuwd naar! U kunt
onderstaande strook gebruiken om uw mening aan te geven.
Vast onze hartelijke dank!
Vriendelijke groeten,
Jan Besselsen, Christel van den Boogaart
Wijkplatform Zuid III / Veller
We stellen uw mening op prijs! Gebruik onderstaande strook om deze kenbaar te maken!
Plaatsen hekjes aan het einde van de achterom paadjes:
□ Ik zie graag dat deze geplaatst worden.
□ Ik wil liever niet dat deze geplaatst worden.
Plaatsen hek bij speeltuintjes:
□ Ik zie graag dat deze geplaatst worden.
□ Ik wil liever niet dat deze geplaatst worden.
Eventuele aanvullingen:
Indien u wil dat wij contact met u opnemen, vult u dan uw naam en telefoonnummer in:
Naam:
Telefoonnummer:
Deze antwoordstrook kunt u inleveren bij de Assendelfterlaan 23.