2 oktober 2014 Oudercontact DW 1 op 21 oktober 2014 Beste ouder(s)

2 oktober 2014
Oudercontact DW 1 op 21 oktober 2014
Beste ouder(s)
Naar aanleiding van het rapport dat uw zoon/dochter op vrijdag 17 oktober
ontvangt, nodigen wij u vriendelijk uit op ons oudercontact dat doorgaat op
dinsdag 21 oktober van 18.00 u tot 21.00 uur.
Om de ouderavond in goede banen te leiden, vragen wij u om zich in de 1ste plaats
te richten tot de klastitularis, die het totaaloverzicht van de punten en eventuele
‘studieknelpunten’ van uw kind heeft.
De klastitularissen zijn vanaf 18.00 uur beschikbaar. Om het contactmoment vlot
te laten verlopen, werken wij volgens afspraak.
Gelieve de strook op de achterzijde in te vullen en ten laatste woensdag 15
oktober mee te geven met uw zoon/dochter. Wij proberen dan zoveel mogelijk
rekening te houden met uw verzoek.
Met vriendelijke groet
Nadia Michielsen
adjunct-directeur
Atheneum Schilde
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik, ondergetekende …………………………………………………………………………………………………… mama / papa van
…………………………………………………………………………………………………………………… klas …………………………………………
 kom niet naar het oudercontact.
 kom naar het oudercontact op dinsdag 21 oktober 2014. De afspraak met de klastitularis
komt mij het best uit
 tussen 18.00 u – 19.00 u.
 tussen 19.00 u – 20.00 u.
 tussen 20.00 u – 21.00 u.
 wens een afspraak met het CLB
 wens bijkomend een afspraak met de leerkracht (vak) ………………………………………………………… +
naam leerkracht ………………………………………………………………………………… .