14-12-19 oudercontact Kerstmis brief en afsprakenblad - sint

Westmalle, 20 november 2014
Betreft: kerstrapport
erstrapport en oudercontact
Geachte ouders
Zoals vorige jaren geven wij u ook nu weer graag de mogelijkheid om op vrijdagnamiddag
19 december 2014 het kerstrapport te komen bespreken met de klassenleraar van uw zoon
of dochter. Niemand is immers beter geplaatst dan de klassenleraar om de resultaten toe te
lichten en het advies van de klassenraad over te brengen.
Het rapport wordt met de leerlingen meegegeven op vrijdagvoormiddag. Zo hebt u nog de
tijd om het in te kijken vóór het oudercontact, dat doorgaat na afspraak tussen 13.30 uur en
17.30 uur. Het spreekt voor zich dat uw zoon of dochter zelf ook meekomt.
Om een afspraak voor het oudercontact te maken vult u het formulier op de ommezijde in en
laat u het door zoon of dochter, via de klassecretaris, zo vlug mogelijk afgeven op het
secretariaat. U krijgt het terug vóór het begin van de proefwerken met de aanduiding van het
tijdstip
ijdstip waarop de klassenleraar u zal ontvangen.
Op het moment van het oudercontact zullen ook de vakleraren en de medewerkers van het
CLB op school aanwezig zijn.
zijn Gezien de grote drukte die op dat moment verwacht wordt,
raden wij u aan tijdig naar de school te komen om zo nog een geschikte parkeerplaats te
vinden.
Als de klassenraad een verandering van studierichting zou adviseren of als u dit zelf
overweegt, dan is de directeur voor aanvullend advies beschikbaar tijdens de kerstvakantie
(enkel na afspraak). Op maandag 22 december kan u telefoneren tijdens de kantooruren
om een afspraak vast te leggen voor de dag zelf of de voormiddag
ag erna.
erna Buiten de
kantooruren kan u dit ook doen per e-mail ([email protected]).
Het CLB (tel. 03 380 38 00) te Sint-Antonius - Zoersel is geopend op maandag 22 en op
dinsdag 30 december 2014. Indien u een gesprek wenst, maakt u ook best vooraf telefonisch
een afspraak.
Met vriendelijke groeten
E. Van Huffelen
algemeen directeur
z.o.z.
Sint-Jan
Jan Berchmanscollege Westmalle tel. 03 312 98 98 e-mail:
mail: [email protected]
Deze informatie kan je ook raadp
dplegen op ‘www.sjbmalle.be/secundair’ in de rubriek ‘ka
kalenders & brieven’.
Oudercontact - vrijdagnamiddag 19 december 2014
AFSPRAAKFORMULIER
OPGELET! Door ALLE leerlingen zo vlug mogelijk en uiterlijk op maandag 24 november af te
geven aan de klassecretaris. Hij/zij bezorgt de formulieren op het secretariaat.
De ouders van
…………………………………………………………………………………
klas:
…………………….
vragen een gesprek met de klassenleraar
(de heer / mevrouw
……………………………………………………..)
tussen 13.30 en 15.30 uur (*);
tussen 15.30 en 17.30 uur (*);
geen voorkeur wat het tijdstip betreft (*);
zullen niet aanwezig zijn op vrijdag 19 december 2014 (*).
(*) aankruisen wat van toepassing is.
Zij vestigen er de aandacht op dat zij ook een gesprek aanvragen met de
klassenleraar van volgende broers of zussen van bovenvermelde leerling:
voornaam:
…………………………………..
klas:
………………..
klassenleraar:
……………………………….
voornaam:
…………………………………..
klas:
………………..
klassenleraar:
……………………………….
voornaam:
…………………………………..
klas:
………………..
klassenleraar:
……………………………….
Handtekening van één van de ouders
DIT FORMULIER WORDT VERDER INGEVULD DOOR HET SECRETARIAAT OF DOOR DE
KLASSENLERAAR EN TER BEVESTIGING AAN U TERUGBEZORGD VÓÓR HET BEGIN VAN DE
PROEFWERKENREEKS.
DE BOVENVERMELDE KLASSENLERAAR ZAL U OP VRIJDAG 19 DECEMBER E.K. GRAAG ONTVANGEN
OM …………………………………..
UUR IN LOKAAL ……………………………………..
N.B. Het is wenselijk dat u bij het oudercontact het kerstrapport meebrengt!
Sint-Jan Berchmanscollege Westmalle tel. 03 312 98 98 e-mail: [email protected]
Deze informatie kan je ook raadplegen op ‘www.sjbmalle.be/secundair’ in de rubriek ‘kalenders & brieven’.